Sunteți pe pagina 1din 3

TC 1 Suport info – cuprins și conținut

Analiza unor modele similare de automobile cu cel impus prin temă


TC 1.1 Alegerea modelelor similare

- identificare parametrii reprezentativi ai automobilului impus;

- prezentare și justificare alegere modele similare – tabel centralizator cu referințe


bibliografice.

TC 1.2 Analiza particularităților constructive

- tip caroserie;

- amplasare grup moto-propulsor;

- tip motor (m.a.s. ,m.a.c.,nr.cilindrii,cilindree),ambreiaj,schimbător de viteze,transmisie


principală,diferențial,punte și roți motoare;

- descriere sumară variant constructivă pentru sistemul de direcție,sistemul de frânare,tip


suspensie și punți;

- amplasare rezervor combustibil și roată de rezervă;

- organizare spațiul util ( habitaclu și compartimentul de bagaje ).

TC 1.3 Analiza principalilor parametrii dimensionali exteriori

- menționare parametrii analizați, grupați pe cele 3 categorii (gabaritici,organizare și


capacitate de trecere) – vezi și LDA 1;

- centralizare valori parametrii în tabel – referire bibliografică;

- analiză dimensională pentru fiecare parametru (menționare interval de variație și


distribuție valori intermediare ).

TC 1.4 Analiza principalilor parametrii masici

- menționare parametrii masici analizați – vezi și LDA 1:

• m0 , mun , man ;

• repartizare mase pe punți ( m1 , m2 ) – calcul valori procentuale ;

• calcul masă raportată :

ηu – coef.de tară (pentru automobile de transport marfă ), ηu = m0 / mun


m0l – masa proprie liniară (pentru automobile transport persone – autoturisme)

m0l = m0 / L [ kg/mm ]

m0p – masa proprie raportată la numărul de locuri sau persoane transportate (NL) –
pentru microbuze , autobuze

m0p = m0 / NL [ kg/loc ]

- centralizare valori parametrii în tabel, cu referire bibliografică;

- analiză dimensională pentru fiecare parametru (menționare interval de variație și


distribuție valori intermediare).

TC 1.5 Analiza principalilor parametrii energetici și de performanțe

- menționare parametrii energetici:

• puterea maximă / turație , Pmax / nP [kW/rot/min ]

• momentul maxim / turație , Mmax / nM [Nm/rot/min ]

• puterea specifică , Psp = Pmax / man [kW/kg sau kW/t]

- menționare performanțe:

• consum de combustibil , l/100km

• timp și spațiu de demarare ( sec.,m)

• panta maximă (%) , viteza maximă(km/h).

- centralizare valori parametrii în tabel , cu referire bibliografică;

- analiză dimensională pentru fiecare parametru (menționare interval de variație și


distribuție valori intermediare ).

TC 1.6 Stabilirea tipului de automobil ce se va proiecta

În urma concluziilor rezultate din analizele efectuate la modelele similare se vor menționa
forma și particularitățile constructive ale automobilului impus (fără a stabili valori ale parametrilor
respectivi) și se va identifica , eventual ,un model similar reprezentativ. Forma constructivă , valorile
principalilor parametrii dimensionali și masici ale acestui model reprezentativ pot reprezenta surse de
inspirație în stabilirea soluției de organizare generală și a valorilor predeterminate pentru parametrii
corespunzători la automobilul impus prin temă.

Întocmit ,Dr.ing.Laurențiu Popa