Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 10.05.2019
GRĂDINIȚA: P.N. Șeitin
GRUPA: Mare
EDUCATOARE: Popian Ruxandra
TEMA: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
SUBTEMA: „Călătorim în jurul Pământului”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ALA I + ADE + ALA II
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „La drum cu ursulețul Tedi”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Verificare și reactualizare de cunoștințe.

~ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ~

 Întâlnirea de dimineață:
 Salutul: Bună dimineața, dragi călători!
 Prezența: Se face cu ajutorul săculețelor „Prezent” și „Absent”. Fiecare copil își
va lua de pe măsuță o mașinută, și o va așeza în săculețul roșu „Prezent”.
Mașinuțele rămase se vor așeza în săculețul galben „Absent”. Se vor număra
mașinuțele din săculețul roșu și din cel galben, aflând astfel, câți copii sunt
prezenți, respectiv absenți.
 Calendarul naturii

~ACTIVITĂȚI LIBER ALESE I~

CENTRUL ȘTIINȚĂ
Subiectul activității: „Așează-mă la locul meu”
Mijloc de realizare: Sortare de imagini

1
Obiective operaționale:
 O1-Să găsească locul potrivit pentru imaginile cu mijloacele de transport aflate pe
măsuță;
 O2-Să lipească imaginile cu mijloacele de transport în locul corespunzător de pe fișă.

Metode și procedee: Conversația, explicația, demonstrația.


Mijloace de învățământ: Fișe, imagini cu mijloace de transport, lipici.

CENTRUL JOC DE ROL


Subiectul activității: „De-a călătorul”
Obiective operaționale:
 O3-Să imite rolurile șoferului, călătorului, vânzătorului de bilete;
 O4-Să respecte reguli de comportare civilizată în mijloacele de transport.

Metode și procedee: Explicația, conversația, exercițiul.


Mijloace de învățământ: Bilete de călătorie, bani de jucărie, chipiu pentru șofer.

~ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE~

Domenii experiențiale: 1. Domeniul Limbă și comunicare


2. Domeniul Psiho-motric
Subiectul activității: 1. „Sunetele și literele mijloacelor de transport”
2. „Trenulețele defecte”
Mijloc de realizare: 1. Joc didactic
2. Joc de mișcare

2
~OBIECTIVE DE REFERINȚĂ~

 DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE


 Să participe la activități de grup, inclusiv la activități de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât si de auditor;
 Să distingă sunetele ce compun cuvântul și să le pronunțe corect;
 Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței, activității personale
și/sau a relațiilor cu ceilalți și să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere
grammatical.

 DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri,
căţărări;
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de
competiţie, fair-play.

~OBIECTIVE OPERAȚIONALE~

 DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE


 O5-Să denumească mijloacele de transport, pe baza jetoanelor extrase din trenuleț;
 O6-Să reproducă sunete emise de diferite mijloace de transport;
 O7-Să descrie caracteristicile unui mijloc de transport (mediul în care circulă,
alcatuire, combustibilul utilizat, denumirea persoanei care conduce);
 O8-Să stabilească asemănări și deosebiri între mijloace de transport;
 O9-Să identifice sunetul inițial din denumirea unor mijloace de transport;
 O10-Să despartă cuvântul în silabe, iar apoi să il reprezinte grafic;
 O11- Să așeze cifra corespunzătoare numărului de silabe.
3
SCOP: Verificarea cunoștințelor copiilor, referitoare la mijloacele de transport, la sunetele din
alfabet, consolidarea deprinderii de a răspunde corect la întrebările adresate, educarea atenției,
perspicacității, a spiritului de observație și a promptitudinii în gândire, precum și exersarea unor
deprinderi motrice, prin exersarea lor în contexte variate.

SARCINA DIDACTICĂ: să răspundă corect, denumind mijloacele de transport, rostind sunetul


inițial, despărțind cuvintele în silabe, iar apoi să le reprezinte grafic.
ELEMENTE DE JOC: competiție, aplauze, recompense.
REGULILE JOCULUI: Copii vor scoate din trenulețul fermecat un jeton cu un mijloc de
transport. Ei vor trebui să denumească mijlocul de transport, să menționeze pe unde se
deplasează, să rostească sunetul inițial al cuvântului, să despartă cuvântul în silabe, iar apoi să îl
reprezinte grafic.
COMPLICAREA JOCULUI: Copiii vor număra silabele, iar apoi vor așeza în dreptul
cuvântului, cifra corespunzătoare.
ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII: Se fac aprecieri pozitive.

 DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
 O12- Să execute corect exerciţiile, conform comenzilor „drepţi”, ”la stânga” „ la
dreapta”;
 O13- Să respecte regulile şi indicaţiile primite;
 O14- Să efectueze mișcări de împigere și tracțiune, după modelul educatoarei;

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, exercițiul, problematizarea,


demonstrația.
MATERIAL DIDACTIC:
 DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: jetoane cu mijloace de transport, ecusoane cu
mijloace de transport, carioci, locomotiva de jucărie, cifre.
 DOMENIUL PSIHO-MOTRIC: Băncuțe, bilete verzi, bilete galbene.

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual și pe grupe.

4
MODALITĂȚI DE EVALUARE:
 Observarea activității copiilor, analiza răspunsurilor și analiza produsului final.

~ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II~

Subiectul activității: „Trusa personală de călătorie!”


Mijloc de realizare: Joc de atenție
Obiective operaționale:
 O15-Să recunoască obiectul de pe jeton.
 O16-Să rostească cuvântul auzit.

Metode și procedee: explicația.


Mijloace de învățământ: Diferite obiecte de uz personal

~BIBLIOGRAFIE~
 Curriculum pentru Învăţământul preşcolar (3-6/7 ani,), MECT, 2009 ;

 S. Toma, D. Petre, M. Anghel, „Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru


învăţământului preşcolar (5-6/7 ani) ”, Editura Deltacart, Piteşti, 2009 ;

 Mihaela Păiș Lăzărescu, Liliana Ezechil, „Laborator preșcolar” -ghid metodologic-,


Editura V&I Integral, București, 2011.
 Ghid privind desfășurarea activităților de Educație fizică în grădiniță, Editura Tiparg,
2006.

S-ar putea să vă placă și