Sunteți pe pagina 1din 1

Test iniţial clasa a VIII-a

Subiectul I – Pe foaie se trec numai rezultatele.


1.a) Dintre numerele 2,1(6) şi 2,(3) mai mare este…………….
b) Media aritmetică a numerelor 3  1 şi 3  1 este………..
c) Soluţia ecuaţiei 3x + 6 = 9 este…………………………….

2.a) Aria unui romb cu lungimile diagonalelor de 6 cm şi 8 cm este….cm².


b) Lungimea unui cerc cu raza de 5 cm este……………….cm.
c) Înălţimea unui triunghi echilateral cu latura de 6 cm este…..cm.

3.a) Rezultatul calculului (x + 1)² + (x – 2)(x + 2) este………….


b) Rădăcina pătrată a numărului 576 este……………………..
x 5 1
c) Dacă  atunci x =……………………………..
5 1 2

4. Fie  ABC, m(  A)=90º, AB = 6 cm, AD  BC, D  (BC), BD=4 cm.


a) Lungimea segmentului [BC] este………………………..
b) Lungimea segmentului [AD] este………………………..
c) Lungimea segmentului [AC] este………………………..

Subiectul II – Pe foaie se trec rezolvările complete.


1.a) Suma a trei numere naturale consecutive este 93. Aflaţi numerele.

 1  1  
b) Calculaţi:  2  1 2  1  0,25 :(- 3 + 15 – 19 + 8)º.
   

x3 1 x  10
c) Rezolvaţi ecuaţia: 2  .
7 2 2

2. Fie ABCD un trapez dreptunghic cu AB ‫׀׀‬CD, AB = 27 cm, CD = 18 cm,


AD = 12 cm şi m(  A)=90º. Să se afle :
a) Perimetrul şi aria trapezului.
b) Lungimea diagonalei BD.
c) Notăm AD∩BC={P}. Cât la sută reprezintă aria trapezului din aria
triunghiului PAB?