Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a IX-a

FIZICA
prof.Liliana-Tatiana Nicolae
Fişa de probleme recapitulative materie gimnaziu
Fenomene mecanice
1. O barcă cu motor are viteza vb=8 m/s în apă stătătoare. Barca se deplasează în lungul unui râu ce
curge cu viteza va=2 m/s. Pornind dintr-un punct, barca parcurge distanța d = 60 km a) în amonte; b)
în aval. Calculați durata mișcării dus-întors.

2. Un om într-o barcă traversează un râu având o viteză faţă de râu,


m
vb = 5 orientată perpendicular pe sensul de curgere al acestuia.
s
m
Dacă viteza râului faţă de pământ este va = 1 , viteza bărcii faţă
s
de pământ este v b(P) = ?

3. Compuneţi grafic următoarele forţe:


a) b) c)

4.De un resort suspendat vertical (k = 500 N/m) se agaţă un corp de masă m, resortul alungindu-se
cu ∆l1 = 2,4 cm. Se actionează asupra corpului cu o forţă orizontală F = 5 N. Cât va fi alungirea
resortului∆l2 în acest caz ?

6. Pe un plan înclinat de unghi a = 450 este tractată o ladă


ur
cu masa m = 50 kg . Coeficientul de frecare dintre plan F
1
şi ladă este m = .Află forţa necesară ridicării lăzii
2

N
uniform pe plan .Se ia g = 10 .
kg

7. În care din variantele reprezentate efortul depus pentru ridicarea unei greutăţi este acelaşi ?

   


F F
• •

• •
F •
G • F
G •
G
G
8.Care din următoarele litere simbolizează, de obicei, randamentul ?
A.  B. m C.  D.  E. 
9.Care este formula corectă pentru calculul modulului momentului forţei ?
A. B. D. E.
C. M = F  b  sin a M = F  b  tga M = F  b  ctga
M = F b M = F  b  cos a

10. Reprezintă forţele care acţionează în sistemul de mai jos.

l
m1 m2
A
a
B C
x

m
11. Un om cu masa m = 60 kg stă pe un scaun, în tramvai, care se deplasează cu viteza v = 7,5 .
s
Care este energia cinetică a omului în raport cu ceilalţi pasageri ? Dar în raport cu Pământul ?
m
12. Un corp cu masa m1 = m se deplasează cu o viteză constantă v . Un alt corp cu masa m2 = ,
2
se deplasează cu viteza constantă 2v . Energiile cinetice ale celor două corpuri sunt în raportul:
E1 E1 1 E1 1 E1 E1
A. =1 B. = C. = D. =2 E. =4
E2 E2 2 E2 4 E2 E2

km
13. Care este masa unui minicar care se mișcă rectiliu uniform cu viteza v = 36 , dacă puterea
h
motorului său este P = 75CP și forţa de frecare reprezintă 10% din greutatea maşinii. Se ia
N
g = 10 .
kg

14.Un autobuz având masa m=3t coboară uniform cu vitezav0 = 36 Km/h, o panta de unghi a (sina
= 0,25, g = 10 N/kg). Dacă mişcarea se face fără frecare, puterea dezvoltată de motor la deplasarea
pe panta este:

a) 75000 W; b) 10 KW; c) 760 W; d) 15000 W; e) 30000 W.

2
Fenomene termice
1. O sfera de platinǎ de raza egalǎ cu 5 cm la 95oC, se cufundǎ în 2l apǎ la 4oC. Care este
temperatura de echilibru? Se dau  Pt = 22, 07 g / cm3 , cPt = 120 J / kg �
K

2. Un automobil echipat cu motor Diesel parcurge distanţa de 420 km cu o viteză medie


vm = 70km / h . Forţa de tracţiune a motorului efectuează un lucru mecanic de 422,28 MJ, în
timp ce motorul consumă 24 L de motorină.Calculează durata mişcării automobilului,
puterea medie a motorului şi randamentul motorului termic.Se dau pentru motorină
densitatea  = 850kg / m3 şi puterea calorică q = 46 MJ / kg .
Lutil
randamentul motorului termic este dat de relaţia  = unde Lutil = Q primit - Qced
Q primit

Fenomene electrice și magnetice


39 . Fie sarcina
1. Potasiul este al 19-lea element din sistemul periodic, simbolul lui fiind K19

electrică elementară e = -1,6  10 -19 C .Calculează sarcina electrică a ionului K +

2. Două corpuri punctiforme, aflate în aer, încărcate cu sarcinile electrice q1 = 800 m C şi

q2 = -100 mC se află la distanţa r = 40cm unul de celălalt.a)Realizează desenul şi precizează natura

interacţiunilor între cele trei corpuri.

N�m2 V
109
b)Calculează modulul forţei electrostatice. Se dă k = 9 � .
C2

3. Completează schema de alături cu denumirile elementelor


de circuit.Precizează indicaţiile instrumentelor de măsură . R
A
Fenomene optice A
E, r
1.Care dintre următoarele lentile este o lentilă menisc divergent ? A

A. B. C. D. E.

2.Construieşte grafic imaginea obiectului în lentilele de mai jos

F0 Fi Fi F0