Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMUL

acțiunilor și manifestărilor cultural-artistice


dedicate sărbătorii „Hramul orașului Chișinău” (11 – 15 octombrie 2019)

Nr. Data Orele Denumirea manifestării Locul desfășurării Instituțiile responsabile


d/o desfășurării desfășurării
1 14 08.30 Depunere de flori Monumentul Primăria municipiului Chișinău,
octombrie Domnitorului subdiviziunile Primăriei municipiului
Ștefan cel Mare și Chișinău, CMC și preturile de sector
Sfânt
09.00 Liturghia de Hram Catedrala Primăria municipiului Chișinău,
Mitropolitană subdiviziunile Primăriei municipiului
„Nașterea Chișinău, CMC, preturile de sector
Domnului”

10.00 – 17.00 Expoziții de: artizanat, floristică, carte, Aleile Scuarului Direcția generală comerț, alimentație
pictură, grafică etc. Catedralei publică și prestări servicii a CMC,
Mitropolitane Uniunea Meșterilor Populari din
„Nașterea Domnului” Moldova

10.15 – 11.30 Inaugurarea oficială a sărbătorii Piața Marii Adunări Direcția cultură a CMC, subdiviziunile
„Hramul orașului Chișinău” Naționale Primăriei municipiului Chișinău

11.30 – 18.00 Programe de agrement organizate de Platourile de pe bd. Preturile de sector,


către secțiile cultură, tineret și sport ale Ștefan cel Mare și Secțiile cultură, tineret și sport ale
preturilor de sector. Sfânt, repartizate preturilor de sector
preturilor sectoarelor
mun. Chișinău
12.00 – 13.00 Dezvelirea bustului lui Dumitru Aleea Clasicilor din Direcția cultură a CMC,
Matcovschi Grădina Publică Biblioteca Municipală „B.P.Hașdeu”
„Ștefan cel Mare și Uniunea Scriitorilor din Moldova
Sfânt”

13:00 – 14:00 „Dumitru Matcovschi – simbol al Aleea Clasicilor Direcția cultură a CMC,
demnității și onoarei naționale” – recital Bustul lui Dumitru Direcția generală educație, tineret și
de muzică și poezie Matcovschi sport, B.M. „B.P.Hașdeu”
Ceremonia de înmânare a Premiului Sala cu Orgă Primăria municipiului Chișinău,
13:00 – 13:40 municipal de merit pentru anul 2019 Direcția generală educație, tineret și
sport, Direcția cultură a CMC
14:00 – 15:00 Concertul corului Sala cu Orgă Direcția cultură a CMC
„Kalevi Kammerkoor” (Estonia)
12.00 – 15.00 „Chișinău - primăvara copilăriei”– Piața Marii Adunări Direcția cultură a CMC,
spectacol muzical- coregrafic prezentat Naționale Asociația Dansului Modern din
de formațiile artistice ale instituțiilor de Moldova
învățământ preuniversitar din mun.
Chișinău
15.30 -16:15 Concertul orchestrei de cameră a școlii Piața Marii Adunări Direcția cultură a CMC
de muzică din orașul Iavne (Israel) Naționale
16.00 – 18.00 Activități de divertisment pentru Grădina Publică Direcția parcurilor de cultură și odihnă
persoanele de vârsta a III-a cu „Ștefan cel Mare și a municipiului Chișinău
participarea fanfarei Direcției parcurilor Sfânt”
de cultură și odihnă a municipiului
Chișinău
16:30 – 17:30 Valentin Uzun și Orchestra „Tarmis” Piața Marii Adunări Direcția cultură a CMC
Naționale
18:00 – 19:45. „La Mulți Ani, iubit Chișinău” – Piața Marii Adunări Direcția cultură a CMC
program tematic dedicat Hramului Naționale
orașului Chișinău
20:00 – 23:00 Spectacol-show cu participarea Piața Marii Adunări Direcția cultură a CMC
Orchestrei municipale de muzică Naționale
populară condusă de Frații Advahov,
Orchestra municipală „Avante”, fanfara
„Ciocârlia” (România), Ansamblul
„Plăieșii”, soliștii: Zinaida Julea, Mihai
Ciobanu, Andra, Fuego, Igor Rusu, Igor
Cuciuc etc.

23.00 Spectacol pirotehnic Piața Marii Adunări Primăria municipiului Chișinău


Naționale Direcția cultură a CMC

Acțiuni sportive

1 11 – 13 După un Cupa deschisă a mun. Chișinău la ciclism Șoseaua Băcioi Direcția generală educație, tineret și
octombrie program sport a CMC, Federația de ciclism
special
2 11 – 13 După un Campionatul municipiului Chișinău la Lacul Valea Morilor - Direcția generală educație, tineret și
octombrie program caiac -canoe baza caiac- canoe sport a CMC
special
3 12 octombrie După un Campionatul deschis al municipiului Sala sportivă a Direcția generală educație, tineret și
program Chișinău la tenis de masă Universității de Stat de sport a CMC,
special Medicină și Farmacie Federația sportivă
„Nicolae Testemițanu”
4 12 – 13 După un Cupa Open a mun. Chişinău la haltere Școala sportivă Direcția generală educație, tineret și
octombrie program specializată de haltere sport a CMC
special
5 13 octombrie După un Campionatul deschis al mun. Chişinău Sala Universității de Direcția generală educație, tineret și
program la karate–do tradițional Stat de Educație Fizică sport a CMC,
special și Sport Federația sportivă
6 13 După un Campionatul de toamnă al Zonele de odihnă a Direcția generală educație, tineret și
octombrie program mun.Chişinău la activități sportive mun. Chişinău sport a CMC
special

S-ar putea să vă placă și