Sunteți pe pagina 1din 12

Regulamentul Oficial al Campaniei

“5 ani garantie”

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


Organizatorul Campaniei Promotionale “5 ANI GARANTIE ” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu
personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de
inregistrare RO238817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000
0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN
Prelucrarea de date pentru aceasta Campanie este inregistrata la ANSPDCP in registrul prelucrarilor de date cu caracter personal
cu numarul 460.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta
desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de promotie de pe
www.electrolux.ro

2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI


Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele din Romania care comercializeaza electrocasnice importate de
Electrolux Romania SA care au agreat sa adere la campanie. Lista acestora este prezenta in permanenta pe site-ul
www.electrolux.ro/local/promotions
La campanie participa urmatoarele categorii de produse, marcile Electrolux, Zanussi si AEG:

 Lazi frigorifice
 Cuptoare incorporaile
 Plite incorporabile
 Masini de spalat vase incorporabile
 Frigorifice incorporabile
 Hote
 Aragaze
 Cuptoare cu microunde incorporabile
 Masini de spalat rufe, model frontal, full size (60 cm)
 Masini de spalat rufe cu uscator
 Uscatoare de rufe

Lista completa a codurilor aflate in promotie se regaseste in Anexa 1

Campania se aplica DOAR produselor importate de catre Electrolux Romania pentru piata romaneasca si insotite de Certificat
de garantie original, model Electrolux Romania.Promotia NU se aplica produselor resigilate sau second hand si nici celor
vandute catre persoane juridice.

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI


Campania va incepe la 1 Aprilie 2017 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 Decembrie 2017 ora 24:00:00.
Orice achizitie efectuata inainte de data 1 Aprilie 2017 ora 00:00:00 sau dupa data 31 Decembrie 2017 ora 24:00:00 nu va fi
luat in considerare de Organizator .
Data limita de inregistrare a achizitiei efectuate in vederea primirii Garantiei Extinse este 15 Ianuarie 2018

4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania care au implinit 18 ani pana la data de 1 Aprilie
2017.

5. BENEFICIU CAMPANIE
Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a achizitionat in perioada promotiei un produz ce face obiectul prezentei promotii (vezi Anexa 1) dintr-unul din
magazinele participante la promotie,
b) a inregistrat achizitia pe site-ul www.electrolux.ro/local/promotions
c) a incarcat factura de achizitie pe site
d) a trecut toate datele de contact solicitate (adresa completa, email, numar de telefon).
va primi prin email, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus si validarea inregistrarii un
Voucher 5 Garantie.
Promotia nu se aplica produselor resigilate sau second hand.
In cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera 2 ani garantie legala + 3 ani extragarantie pentru echipamentul /
echipamentele achizitionate si aflate in promotie, importate de catre Electrolux Romania SA.

6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI


Pentru a participa la campanie consumatorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:
a) Sa achizitioneze, in perioada campaniei, un produs aflat in promotie (Anexa 1), din unul din magazinele participante
la promotie;
b) Sa inregistreze achizitia direct pe site, accesand URL www.electrolux.ro/local/promotions si sa incarce scan
factura de achizitie/bon fiscal ce atesta achizitia produsului
c) In momentul inregistrarii, sa se treaca datele complete ale clientului: judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este
cazul), apartament (daca este cazul), cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu
care se face expediatia), adresa de e-mail.

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate ( inregistrare produs, dovada achizitie,)
Organizatorul va trimite catre consumator un Voucher de 5 ANI GARANTIE.
Participantii la aceasta campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in promotie, ei urmand sa
primeasca garantia extinsa pentru fiecare produs aflat in promotie, cumparat dintr-un magazin care a aderat la promotie, cu
conditia ca produsul/produsele sa fie inregistrate in baza de date pana cel tarziu 15 Ianuarie 2018.
Promotia se aplica DOAR produselor importate de catre Electrolux Romania pentru piata romaneasca.

7. ACORDAREA BENEFICIULUI
Cei 3 ani extragarantie se acorda pe perioada promotiei, pentru produsele aflate in promotie, tuturor consumatoriilor care au
respectat si parcurs toti pasii mentionati in mecanismul promotiei.

8. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
2. Sa achizitioneze in perioada promotiei cel putin un produs marca Electrolux, Zanussi sal AEG aflat aflat in promotie
3. Produsul sa fie importate de catre Electrolux Romania SA pentru piata romaneasca si sa fie insotit de un certificat de garantie
model Electrolux Romania SA
4. Sa-si inregistreze produsul achizitionat pe site-ul www.electrolux.ro/local/promotions si sa incarce factura/bonul fiscal
doveditor al achizitiei
5. Sa pastreze certificatul de garantie si factura de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (2+3ani) pentru a servi
ca dovada a achizitiei si pentru a putea beneficia de garantie & extragarantie

Nu se va beneficia de extragarantie in urmatoarele cazuri:


- Consumatorul a facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei
- Consumatorul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala
- Consumatorul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania
- Consumatorul nu poate face dovada achizitiei cu factura & certificat de garantie tip Electrolux Romania SA
- Consumatorul nu si-a inregistrat produsul pe website-urile indicate si nu a incarcat factura/bonul fiscal doveditor al achizitiei
- Consumatorul a achizitionat un produs second hand sau resigilat
- Consumatorul a achizitionat produsul ca persoana juridica (factura a fost emisa pe persoana juridica)
- Consumatorul nu a inregistrat achizitia pe site si nu a facut dovada achizitiei pana cel tarziu 15 Ianuarie 2018

9. RESPONSABILITATE
Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea:
- In cazul in care consumatorii a facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei
- In cazul in care consumatorii au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala
- In cazul in care consumatorii au achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania
- In cazul in care consumatorii nu pot face dovada achizitiei cu factura & certificat de garantie tip Electrolux Romania SA
- In cazul in care consumatorii nu si-au inregistrat produsul pe website pana cel tarziu 15 Ianuarie 2018
- In cazul in care consumatorii nu au incarcat pe website pana cel tarziu 15 Ianuarie 2018 factura/bonul fiscal doveditoare ale
achizitii
- In cazul in care consumatorul a achizitionat un produs second hand sau resigilat
- In cazul in care consumatorul a achizitionat produsul ca persoana juridica (factura a fost emisa pe persoana juridica)

10. TAXE
De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin
proprietarului.
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia
cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii
Regulamentului, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului Campaniei.
11. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat
de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si
blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a
Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau
intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea
privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform
art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in
termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

12. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu
este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor
competente romane de la sediul Organizatorului.

13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


Regulamentul oficial al campaniei promotionale “5ANI GARANTIE ” va fi disponibil in magazinele participante la promotie
si pe www.electrolux.ro, www.zanussi.ro, www.aeg.ro
ANEXA 1 – produse participante la promotie 5 ani garantie

PNC MODEL CATEGORY BRAND

943003371 ZCG210L1WA COOKER Zanussi

943003376 ZCG210S1WA COOKER Zanussi

943003378 ZCG210T1WA COOKER Zanussi

943003379 ZCG210U1WA COOKER Zanussi

943003381 ZCG212H1WA COOKER Zanussi

943003382 ZCG212J1XA COOKER Zanussi

943003433 ZCG51041SA COOKER Zanussi

943003387 ZCG512G1WA COOKER Zanussi

943003388 ZCG512G1XA COOKER Zanussi

943004784 ZCK552G1WA COOKER Zanussi

943003389 ZCG56GGL COOKER Zanussi

943003438 ZCG612H1WA COOKER Zanussi

943003439 ZCG612H1XA COOKER Zanussi

922718063 ZFC1040WA CHEST FREEZER Zanussi

920436245 ZFC14400WA CHEST FREEZER Zanussi

920672643 ZFC21400WA CHEST FREEZER Zanussi

920524573 ZFC26400WA CHEST FREEZER Zanussi

920711336 ZFC31400WA CHEST FREEZER Zanussi

920478978 ZFC41400WA CHEST FREEZER Zanussi

920489282 ZFC51400WA CHEST FREEZER Zanussi

944064561 ZOB131X OVEN Zanussi

944064562 ZOB442X OVEN Zanussi

944064664 ZOC25601XK OVEN Zanussi

944064720 ZOB35701XV OVEN Zanussi

944064722 ZOB35702BV OVEN Zanussi

949716553 ZOB33701CR OVEN Zanussi

949716554 ZOB33701PR OVEN Zanussi

949716552 ZOB33701MR OVEN Zanussi

949718215 ZOP37902XK OVEN Zanussi

949640016 ZGG67412XA HOB Zanussi

949620872 ZGG62414XA HOB Zanussi


949620858 ZGG65414XA HOB Zanussi

949620856 ZGG66414XA HOB Zanussi

949620885 ZGO62414BA HOB Zanussi

949620864 ZGG66414CA HOB Zanussi

949620863 ZGG66414PA HOB Zanussi

949620867 ZGG66414MA HOB Zanussi

949492071 ZEV6240FBA HOB Zanussi

949492200 ZEV36340XB HOB Zanussi

949492073 ZEI6840FBA HOB Zanussi

949595594 ZEL6640FBA HOB Zanussi

942490344 ZHT530W COOKER HOOD Zanussi

942490341 ZHT630W COOKER HOOD Zanussi

942490342 ZHT630X COOKER HOOD Zanussi

942490316 ZHP615X COOKER HOOD Zanussi

942490315 ZHP637X COOKER HOOD Zanussi

942492628 ZHC6131X COOKER HOOD Zanussi

925503026 ZBB28441SA COLD BI Zanussi

947607340 ZSM17100XA MICRO BI Zanussi

943003335 EKG51151OW COOKER Electrolux

943003343 EKG51154OW COOKER Electrolux

943003341 EKG51153OX COOKER Electrolux

943003344 EKG51154OX COOKER Electrolux

943003346 EKG51351OX COOKER Electrolux

943003440 EKG61182OW COOKER Electrolux

943003441 EKG61182OX COOKER Electrolux

943003442 EKG61185OX COOKER Electrolux

943004718 EKM51351OX COOKER Electrolux

943004699 EKK52550OW COOKER Electrolux

943004701 EKK52550OX COOKER Electrolux

943004705 EKK54550OX COOKER Electrolux

943004731 EKK54555OX COOKER Electrolux

943004928 EKK64582OX COOKER Electrolux

943004679 EKC54550OW COOKER Electrolux

943004682 EKC54552OK COOKER Electrolux


943004678 EKC52550OX COOKER Electrolux

943004684 EKC54552OX COOKER Electrolux

943004766 EKC61360OX COOKER Electrolux

943004689 EKI54550OX COOKER Electrolux

920524542 EC2801AOW CHEST FREEZER Electrolux

920478949 EC4201AOW CHEST FREEZER Electrolux

949716708 EOB2200BOX OVEN Electrolux

944064620 EZA2400AOX OVEN Electrolux

949716920 EOA3400AOX OVEN Electrolux

944064669 EZA5420AOK OVEN Electrolux

949716221 EOB3450AOX OVEN Electrolux

949716905 EOA2400AOK OVEN Electrolux

949716921 EOA3450AOX OVEN Electrolux

949716965 EOA5400BOK OVEN Electrolux

949713402 EOG2102AOX OVEN Electrolux

944064668 EZA5420AOW OVEN Electrolux

949716952 EOA5400AOW OVEN Electrolux

949716430 EOB3454AOX OVEN Electrolux

949716946 EOA3454AOX OVEN Electrolux

949716519 EOB5454AOX OVEN Electrolux

949717220 EOA5750AOX OVEN Electrolux

944184623 EOA5751FOZ OVEN Electrolux

949716232 EOB3400BOR OVEN Electrolux

949716966 EOA5220AOR OVEN Electrolux

949716968 EOA5220AOW OVEN Electrolux

949716969 EOA5220AOV OVEN Electrolux

944064613 EZC2430AOX OVEN Electrolux

949718214 EOC3430EOX OVEN Electrolux

949718271 EOC5654AOX OVEN Electrolux

949718287 EOC5750AOX OVEN Electrolux

944184543 EOC5751FOV OVEN Electrolux

944184600 EOC5851FOX OVEN Electrolux

944184611 EOC5956FOX OVEN Electrolux

949714100 EOA6420AOX OVEN Electrolux


949714461 EOC6631AOX OVEN Electrolux

944184530 EOB8857AOX OVEN Electrolux

944184646 EOB9956XAX OVEN Electrolux

944066097 EVY3841AOX OVEN Electrolux

949738236 EGG3322NVX HOB Electrolux

949738727 EHF3920BOK HOB Electrolux

949738243 EGC3322NVK HOB Electrolux

949738728 EHH3920BVK HOB Electrolux

949640287 EGH6242BOX HOB Electrolux

949640299 EGH6243BOX HOB Electrolux

949640305 EGH6342BOX HOB Electrolux

949640310 EGH6343BOX HOB Electrolux

949640336 EGH6343LOX HOB Electrolux

949640314 EGH6343BOR HOB Electrolux

949640438 EGS6648NOX HOB Electrolux

949640285 EGU6648LXX HOB Electrolux

949640362 EGH6349BOX HOB Electrolux

949630656 EGH7353BOX HOB Electrolux

949640423 EGT6242NVK HOB Electrolux

949620897 EGT6142NOK HOB Electrolux

949640172 EGT6343LOK HOB Electrolux

949640213 EGT6342YOK HOB Electrolux

949640216 EGT6342YOW HOB Electrolux

949620903 EGT6342NOX HOB Electrolux

949630470 EGT7353YOK HOB Electrolux

949740619 EGE6182NOK HOB Electrolux

949760070 EGE6172NOK HOB Electrolux

949492234 EHF6240XXK HOB Electrolux

949492104 EHF6241FOK HOB Electrolux

949492228 EHF6346XOK HOB Electrolux

949492105 EHF6343FOK HOB Electrolux

949596136 EHF6547FXK HOB Electrolux

949596414 EHF76451FK HOB Electrolux

949596187 EHG46341FK HOB Electrolux


949760068 EGD6576NOK HOB Electrolux

949492083 E6203IOK HOB Electrolux

949492087 EHH6240ISK HOB Electrolux

949596189 EHH46340FK HOB Electrolux

949596480 EHI6340FOK HOB Electrolux

949596351 EHH4654HFK HOB Electrolux

949596557 EHH6340IOB HOB Electrolux

949596529 EHH6340IOW HOB Electrolux

949596508 EHI6540FW1 HOB Electrolux

949596397 EHI6540FOS HOB Electrolux

949596545 EHL6540FOK HOB Electrolux

949596369 EHR8540FHK HOB Electrolux

949596427 EHD6740FOK HOB Electrolux

949596020 EHL7640FOK HOB Electrolux

949596147 EHO6832FOG HOB Electrolux

949596408 EHX6455FHK HOB Electrolux

949596431 EHL8550FHK HOB Electrolux

949596149 EHO8840FOG HOB Electrolux

949596389 EHH9967FOZ HOB Electrolux

942122843 EFT60233OW COOKER HOOD Electrolux

942122842 EFT60233OS COOKER HOOD Electrolux

942122685 EFT635X COOKER HOOD Electrolux

942150600 EFP60424OX COOKER HOOD Electrolux

942490363 EFP6500X COOKER HOOD Electrolux

942150468 EFP60460OX COOKER HOOD Electrolux

942122952 EFP60565OX COOKER HOOD Electrolux

942122953 EFP90565OX COOKER HOOD Electrolux

942492637 EFC60151X COOKER HOOD Electrolux

942492636 EFC90151X COOKER HOOD Electrolux

942150513 EFC60441OR COOKER HOOD Electrolux

942150412 EFB60460OX COOKER HOOD Electrolux

942150414 EFB90460OX COOKER HOOD Electrolux

942150419 EFF60560OX COOKER HOOD Electrolux

942150422 EFF90560OX COOKER HOOD Electrolux


942492835 EFB60566DX COOKER HOOD Electrolux

942492866 EFG60563OX COOKER HOOD Electrolux

942490501 EFV60657OK COOKER HOOD Electrolux

942490500 EFV90657OK COOKER HOOD Electrolux

942150495 EFV80464OW COOKER HOOD Electrolux

942150345 EFL10965OX COOKER HOOD Electrolux

933028009 ERN1300AOW COLD BI Electrolux

933030008 ERN1200FOW COLD BI Electrolux

933015101 ERN1400AOW COLD BI Electrolux

933016101 ERN1300FOW COLD BI Electrolux

923885008 ERN2201AOW COLD BI Electrolux

923886009 ERN2001FOW COLD BI Electrolux

923581007 ERN3211AOW COLD BI Electrolux

933033707 EUN1000AOW COLD BI Electrolux

922782002 EUN2244AOW COLD BI Electrolux

925503017 ENN2800BOW COLD BI Electrolux

925503089 ENN2812AOW COLD BI Electrolux

925501003 ENN2853COW COLD BI Electrolux

925581013 ENN3101AOW COLD BI Electrolux

925582009 ENN3153AOW COLD BI Electrolux

911069011 ESI4201LOX DISH BI Electrolux

911066003 ESI4500LOX DISH BI Electrolux

911066008 ESI4620ROX DISH BI Electrolux

911079030 ESL4201LO DISH BI Electrolux

911076030 ESL4555LO DISH BI Electrolux

911074007 ESL4570RO DISH BI Electrolux

911077003 ESL4655RO DISH BI Electrolux

911529156 ESI5201LOX DISH BI Electrolux

911526127 ESI5540LOX DISH BI Electrolux

911526162 ESI5545LOX DISH BI Electrolux

911427319 ESI8730RAX DISH BI Electrolux

911539140 ESL5201LO DISH BI Electrolux

911536095 ESL5330LO DISH BI Electrolux

911436323 ESL8316RO DISH BI Electrolux


911536167 ESL5355LO DISH BI Electrolux

911434313 ESL7510RO DISH BI Electrolux

911438319 ESL8820RA DISH BI Electrolux

911434427 ESL7540RO DISH BI Electrolux

947607347 EMS20107OX MICRO BI Electrolux

947607449 EMT25207OB MICRO BI Electrolux

947607348 EMT25207OX MICRO BI Electrolux

947006017 EED14700OX SPECIAL Electrolux

923421052 ERW0670A SPECIAL Electrolux

942401228 EBC54524OX SPECIAL Electrolux

947727277 EVD14900OX SPECIAL Electrolux

943004662 47095VD-WN COOKER AEG

943004661 47095VD-MN COOKER AEG

943004672 47995IQ-MN COOKER AEG

949716369 BE3301302M OVEN AEG

944187567 BE501302HM OVEN AEG

944187329 BE731442HM OVEN AEG

944187454 BP501302HM OVEN AEG

944187481 BP731462HM OVEN AEG

944187304 BP831660NM OVEN AEG

944187346 BS731472HM OVEN AEG

944187541 BS836680HM OVEN AEG

944066037 KM8403021M OVEN AEG

949738234 HC412001GB HOB AEG

949595444 HC452401EB HOB AEG

949595445 HC452601EB HOB AEG

949640415 HG654550SM HOB AEG

949620971 HG694340NB HOB AEG

949640371 HG694550XB HOB AEG

949640377 HG674550VB HOB AEG

949492157 HK634020XB HOB AEG

949595301 HK365407XB HOB AEG

949595021 HK634200XB HOB AEG

949597018 HK6542H1FB HOB AEG


949595032 HK764400FB HOB AEG

949595282 HK693320FG HOB AEG

949595289 HK894400FG HOB AEG

942122535 DL6250-ML COOKER HOOD AEG

942150441 X66164MP1 COOKER HOOD AEG

942122877 X86264MP1 COOKER HOOD AEG

942122878 X89264MP1 COOKER HOOD AEG

933024022 SKS58200F0 COLD BI AEG

933027017 AGS58200F0 COLD BI AEG

925503000 SCS51800S1 COLD BI AEG

925501000 SCT71800S1 COLD BI AEG

911064002 F65412IM0P DISH BI AEG

911074001 F65412VI0P DISH BI AEG

911526158 F56352IM0 DISH BI AEG

911424315 F67702IM0P DISH BI AEG

911536163 F56390VI1 DISH BI AEG

911434306 F78700VI1P DISH BI AEG

947607417 MSD2543S-M MICRO BI AEG

942401217 PE4571-M SPECIAL AEG

914912407 ZWF71243W WASH FRONT Zanussi

914912304 ZWF81243W WASH FRONT Zanussi

914911421 EWF1074BW WASH FRONT Electrolux

914911414 EWF1274BW WASH FRONT Electrolux

914911326 EWF1284BW WASH FRONT Electrolux

914911367 EWF1284BR WASH FRONT Electrolux

914534307 EWF1287EMW WASH FRONT Electrolux

914530742 EWF1276GDW WASH FRONT Electrolux

914533719 EWF1487HDW2 WASH FRONT Electrolux

914533415 EWF1408WDL2 WASH FRONT Electrolux

914531813 EWF1497CDW2 WASH FRONT Electrolux

914528242 EWG147540W WASH FRONT Electrolux

914604910 EWW1476WD WASH & DRY Electrolux

914603510 EWW1685SWD WASH & DRY Electrolux

914604529 EWW1696SWD WASH & DRY Electrolux


914604612 EWW1697SWD WASH & DRY Electrolux

914606032 EWX147410W WASH & DRY Electrolux

916097484 EDP2074GW3 DRYER Electrolux

916097483 EDC2086GW3 DRYER Electrolux

916097479 EDH3686GDE DRYER Electrolux

916097709 EDH3488GDE DRYER Electrolux

916098151 EDH3488GOW DRYER Electrolux

916097707 EDH3498RDE DRYER Electrolux

916098012 EDH3988TDW DRYER Electrolux

916097706 EDH3897SDE DRYER Electrolux

914915018 L6FBG41S WASH FRONT AEG

914550033 L7FBE48S WASH FRONT AEG

914550427 L7FEC41S WASH FRONT AEG

914550814 L8FEC68S WASH FRONT AEG

914531344 L98699FL2 WASH FRONT AEG

914605719 L87695NWD WASH & DRY AEG

914605918 L99691HWD WASH & DRY AEG

916097876 T8DBE48S DRYER AEG

916097974 T8DEC49S DRYER AEG

916097475 T97689IH3 DRYER AEG