Sunteți pe pagina 1din 1

P L A N U L CALENDARISTIC

pentru studenţii facultăţii Medicină I, II în a.u. 2018-2019 (sem. toamnă)

Respons.
Săptămâna Cursul teoretic Lecţia de laborator L/laborator
Nozologia generală. Etiologia generalăî. Patogenia generală. Introducere. Istoricul. Obiectul, sarcinile, metodele de
1 03-07.09.18 Sanogeneza generală. Leziuni celulare. Leziunile membranei cercetare. Experimentul fizioipatologic. Nozologia generală. C.Hangan
citoplasmatice, miotocondrilor, nucleului, lisosomilor. Etiologia generală. Patogenia generală. Sanogeneza generală.
Leziuni celulare. Leziunile membranei citoplasmatice, Leziuni celulare. Leziunile membranei citoplasmatice,
2 10-14.09.18 C.Hangan
miotocondrilor, nucleului, lisosomilor miotocondrilor, nucleului, lisosomilor.
3 17-21.09.18 Procese patologice celulare. Distrofii. Necroza. Apoptoza. Procese patologice celulare. Distrofii. Necroza. Apoptoza. C.Hangan
Dereglările microcirculaţiei. Hiperemia arterială. Ischemia. Procese patologice tisulare. Dereglările diferenţierii,
4 24-28.09.18 C.Hangan
Embolia. proloferării, regenerării. Atrofia. Sclerozarea.
Dereglările microcirculaţiei. Staza. Defreglările schimb.capilaro-
5 01-05.10.18 ATESTAREA I. C.Hangan
interstiţial.
Inflamaţia. Caracteristica generală. Etiologia generală. Patogenia Dereglările microcirculaţiei. Hiperemia arterială. Ischemia.
6 08-12.10.18 V. Rotaru
generală. Importanţa biologică şi pentru clinică. Embolia.
Inflamaţia. Exsudaţia. Emigrarea leucocitelor. Fagocitoza. Dereglările microcirculaţiei. Hiperemia venoasă. Staza.
7 15-19.10.18 Proliferarea şi regenerarea în focarul inflamator. Dereglările capilaro-interstiţiale. Edemele. Dereglările V. Rotaru
limfogenezei şi limfodinam.
Alergia. Caracteristica generală. Clasificarea. Etiologia generală. Inflamaţia. Alteraţia. Mediatorii inflamatiei. Reacţiile vasculare
8 22-27.10.18 V. Rotaru
Patogenia generală. Reacţ. protect. şi fenom. patologice. în focarul inflamator.
Reacţiile autoimune. Reacţiile alergice nespecifice. Inflamaţia. Exsudaţia. Emigrarea leucocitelor. Fagocitoza.
9 29-02.11.18 V. Rotaru
Imunodeficienţele Proliferarea şi regenerarea în focarul inflamator.
Dismetabolisme. Etiol. şi patogen. gener. a dismetabol. glucidice, Imunopatologia. Reacţiile alergice tip I,II,III,IV,V.
10 05-09.11.18 V. Rotaru
lipidice şi proteice.
Dismetabolisme. Dismetabol. Glucidice proteice. Reacţiile autoimune. Reacţiile alergice nespecifice.
11 12-16.11.18 V. Rotaru
Imunodeficienţele
Dishomeostaziile hidrioelectrolitice. Etiologia şi patogenia
12 19-23.11.18 ATESTAREA II V. Rotaru
generală a dizechilibrului hidric şi a Na, Ca, K.
Dizoxii. Clasificarea. Reacţiile compensatorii. Dismetabolisme. Etiol. şi patogen. gener. a dismetabol.
13 26-30.11.18 Iu. Feghiu
glucidice, lipidice şi proteice.
Dizechilibrul acidobazic. Acidozele. Alcalozele. Dishom. hidroelectrolitice. Hiperhidratările. Deshidratările.
14 03-07.12.18 Iu. Feghiu
Dereglările homeostaziei sodiului, potasiului, calciului.
Dishomeostaziile termice. Hipo- şi hipertermia. Dizoxii. Hipoxia. Hiperoxia. Clasificarea. Etiologia. Patogenia
15 10-14.12.18 Iu. Feghiu
Dizeczilibrul acidobazic. Acidozele. Alcalozele.
16 17-21.12.18 Starile terminale. Principiile de reanimare ATESTAREA III Iu. Feghiu
Reactivitatea organismului Dishom. termice. Hipo- şi hipertermia. Reacţiile compensatorii
17 24-28.12.18 Iu. Feghiu
şi fenomenele patologice. Febra.
Şef catedră, profesor universitar V. Cobeţ

Şef studii, conferenţiar universitar C. Hangan