Sunteți pe pagina 1din 6

SCOALA PROFESIONALA SPECIALA C-LUNG MOLDOVENESC

PROF.ING. ERHAN LUMINITA NICOLETA

PROIECT DIDACTIC
Domeniul de pregatire de baza: Turism si Alimentatie
Disciplina: Igiena si securitatea muncii in turism si alimentatie
Clasa: a X-a A
Subiectul lectiei: IGIENA MUNCII
Tipul de lectie: Lectie de comunicare /însușire de noi cunoștințe
Prof. : ing. Erhan Luminița Nicoleta
Durata lecției: 50 min.
Data: 18.03.2016

Unitatea de competență: 1 Identificare a factorilor de risc și aplicarea măsurilor de igienă și securitate a muncii
Competente specifice vizate:
1. Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
2. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc
Competente derivate:
CD - Sa defineasca igiena muncii;
CD - Sa enumere problemele studiate de igiena muncii;
CD - Sa defineasca noxele industriale care genereaza bolile profesionale;
CD - Sa enumere principalele categorii de agenti nocivi proprii mediului de munca;
CD - Sa descrie principalele noxe si efectul lor asupra organismului;
CD - Sa explice in ce consta igiena locului de munca;
CD - Sa enumere masuri si reguli de igiena individuala;
CD - Sa alcatuiasca o lista cu idei pentru imbunatatirea igienei muncii pe care o desfasoara.
SCOALA PROFESIONALA SPECIALA C-LUNG MOLDOVENESC
PROF.ING. ERHAN LUMINITA NICOLETA

Continuturi:
CT - Igiena muncii (definitie, probleme studiate);
CT - Agentii nocivi (categorii, , efectul lor asupra organismului);
CT - Masuri ergonomice de imbunatatire a conditiilor de munca;
CT - Igiena locului de munca;
CT - Igiena individuala;
CT - Factorii de risc.
Tipul de strategie: Strategia didactica bazata prioritar pe actiunea de comunicare
Metode si procedee: expunerea, conversatia euristica, dialogul, lucrul cu fise, "Metoda 6-3-5"
Mijloace de invatamant: fise de lucru, planse, portofoliul
Forme de organizare: frontala - pe grupe - individuala
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
(secvențele lecției)
Nr Etape Com- Activitati de invatare Strategie Evaluare
crt Timp petente Continuturi didactica
Profesor Elevi
1. Captarea Adreseaza salutul. Instaureaza o Raspund la salutul profesorului. Activitate frontala Observarea
atentiei 5min. atmosfera prietenoasa dar serioasa Se pregatesc pentru lectie. Dialogul elevilor
2. Anuntarea temei, a CS Prezinta clar tema si structura orei. Se arata interesati de subiect si fac Activitate frontala Observarea
competentelor Precizeaza competentele care legatura cu tematica celorlalte ore Expunere elevilor
5min. trebuie realizate. Scrie tema si despre procese tehnologice. Conversatia
continuturile. Isi noteaza tema pe caiet. euristica
3. Reactualizarea celor CS Situeaza subiectul in contextul Raspund intrebarilor profesorului. Activitate frontala Evaluare
necesare disciplinei, prin adresarea unor Descopera prin deductie logica Dialogul orala prin
10min. intrebari: rolul factorilor in procesul de Problematizare aprecierea
SCOALA PROFESIONALA SPECIALA C-LUNG MOLDOVENESC
PROF.ING. ERHAN LUMINITA NICOLETA

-Ce este un proces de productie ? productie. Observarea raspunsuri-


-Care sunt factorii procesului de Enumera factorii si rolul lor. sistematica si lor la
productie si ce rol are omul? Precizeaza importanta muncii ca independenta intrebari
-Care sunt procesele tehnologice factor de productie si a modului in
prezentate ? care se desfasoara ea.
4. Dirijarea invatarii Propune spre studiu pe fisa, regulile Studiaza cu atentie fisa de Activitate frontala Evaluare
CD
20min. fundamentale ale economiei de lucru. Descopera reguli ale Activitate individ. orala prin
CD miscari necesare pentru a economiei de miscari necesare Modelarea observarea
CD simplifica o metoda de lucru. pentru a sim-plifica o metoda de Studiul de caz activitatii
Defineste igiena muncii. lucru. Observarea elevilor.
CD
Enumera problemele studiate. Noteaza pe caiet definitiile si dirijata Apreciere
CD Defineste noxele industriale. principalele notiuni despre agentii Invatarea prin verbala a
Enumera principalele categorii de nocivi si efectul lor asupra descoperire participarii
CD
agenti nocivi proprii mediului de omului. Problematizare cu
m. Raspund intrebarilor profesorului Explicatia raspunsuri
Descrie principalele noxe si efectul despre importanta mediului de la intrebari
lor. lucru. Formuleaza exemple.
Explica ce inseamna mediul Noteaza pe caiet exemplele cu
ergonomic. explicatii.
5. Transferul, Invita elevii, sa studieze pe fise Studiaza atent exemplele din Activitate Evaluare
CD
generalizarea, conditiile de lucru, in exemplele fise descoperind surse de poluare, individuala orala prin
Obtinerea CD propuse. Solicita elevilor sa factori de stres, factori de risc. Lucrul cu fise aprecierea
performantelor CD comenteze si sa noteze. Noteaza pe caiet. Raspund la intre Observarea raspunsuri-
10min. Face completari legate de conditii bari, rezolva verbal situatiile pro sistematica si lor la
de lucru necorespunzatoare. blema legate de factorii de risc. independenta intrebari
Enumera reguli de igiena muncii. Descopera reguli si masuri Problematizare
Face apel la cunostintele elevilor specifice pentru igiena la locul de Invatarea prin
legate de igiena individuala. munca si igiena individuala. descoperire
SCOALA PROFESIONALA SPECIALA C-LUNG MOLDOVENESC
PROF.ING. ERHAN LUMINITA NICOLETA

6. Aplicarea, Metoda 6-3-5 -Elevii isi noteaza subiectul. Activitate Evaluare


CD
20min. -Formuleaza subiectul Igiena -Se organizeaza pe grupe. frontala, orala prin
Evaluarea CD muncii de elev - factori de risc. -Primesc foi pe care scriu 3 idei individuala observarea
20min. CD -Imparte clasa in grupe de cate 6 importante pentru igiena muncii Metoda 6-3-5 activitatii
elevi. pe care o desfasoara ca elev. Lucrul pe grupe elevilor.
-Distribuie foi pe care s-a realizat -Transmite foaia colegului. Observarea Apreciere
un tabel cu trei coloane. -Primeste si el o foaie, citeste sistematica si verbala a
-Foile sunt transmise de la un elev ideile si incearca prin formulari independenta raspunsuri-
la altul pana cand ideile initiale au noi, sa le modifice in sens creativ. Conversatia lor la
fost imbunatatite de toti membrii -Noteaza pe foaie observatii euristica intrebari.
grupului. legate de modul in care au fost Activitate Intereva-
-Urmareste activitatea si face formulate ideile colegilor lor. individuala luare,
sugestii legate de rezolvare. -Manifesta spirit critic in cadrul Observarea autoeva-
-Incurajeaza competitia intre echipei, dar colaboreaza cu sistematica si luare urmata
grupuri si solidaritatea echipei. ceilalti pentru exprimarea ideilor independenta de corectare
-Primeste foile, centralizeaza ideile, si interpretarea lor corecta. Exercitiul
le clasifica in functie de importanta -Ii ajuta pe cei mai putin aplicativ
lor si le cuantifica. comunicativi sa se exprime.
Ulterior, pentru asigurarea feed- -Primesc foaia cu toate cele 6 idei
back-ului si stimularea formulate si critici la adresa lor.
autoevaluarii, se vor discuta si -Comunica intens exprimandu-si
analiza criteriile de apreciere: parerile si motivandu-si ideile.
originalitate, claritate in exprimare, -Se consulta in legatura cu solu-
importanta practica a ideilor tiile propuse si oportunitatea lor.
formulate, creativitate si noutate, -Asculta cu atentie aprecierile
obiectivitate in apreciere, generale facute de profesor.
argumente, exprimare ingrijita. -Primesc cu interes judecatile de
SCOALA PROFESIONALA SPECIALA C-LUNG MOLDOVENESC
PROF.ING. ERHAN LUMINITA NICOLETA

-Formuleaza concluzii legate de valoare formulate de profesor.


modul in care s-a lucrat in echipa. -Sunt multumiti ca sunt evaluati si
-Selecteaza idei si pareri mai stimulati prin apreciere.
interesante ale elevilor.
-Noteaza elevii mai activi si mai
creativi.
7. Tema pentru acasa Formuleaza observatii si concluzii Sunt atenti la concluzii. Activitate frontala Evaluare
CD
10min. generale. Isi manifesta acordul sau Dialogul orala prin
Colecteaza idei si pareri ale dezacordul asupra aprecierilor aprecierea
elevilor. formulate si a notelor acordate. raspunsuri-
Formuleaza tema:Alcatuiti o lista Recepteaza critic notarea. lor la
cu10 factori de risc la care sunteti Noteaza tema si cer indicatii intrebari
expusi in activitatea voastra. privind realizarea ei.
SCOALA PROFESIONALA SPECIALA C-LUNG MOLDOVENESC
PROF.ING. ERHAN LUMINITA NICOLETA

METODA 6-3-5
Enuntati 3 idei legate de igiena muncii pe care o desfasurati.
Incercati ca prin idei noi, sa imbunatatiti in mod creativ aceste solutii.
Nr.
IDEEA 1 IDEEA 2 IDEEA 3
crt
1.

2.

3.

4.