Sunteți pe pagina 1din 2

EXAMEN DIFERENTE

Gestiunea stocurilor

I. Încercuiţi varianta de răspuns corectă:


a. După participarea stocurilor la procesul de circulaţie a mărfurilor, acestea pot fi
grupate în: 0,75p
a) stocuri active şi stocuri pasive;
b) stocuri sosite fără factură, stocuri facturate dar nelivrate;
c) stocuri livrate dar nefacturate;
d) stocuri iniţiale şi stocuri finale;
b. Reprezintă cea mai obişnuită formă de stoc existentă în reţeaua comercială: 0,75p
a) stocul de siguranţă;
b) stocul de condiţionare;
c) stocul de recepţie;
d) stocul curent;
c. După perioada în care stocurile sunt identificate, acestea pot fi grupate în: 0,75p
a) stocuri strategice;
b) stocuri pentru transport intern;
c) stocuri iniţiale şi stocuri finale;
d) stocuri anticipate;
II. Apreciaţi dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate (A) sau false (F): 3.00p
a. Stocurile sezoniere se creează în scopul alimentării continue a consumului şi pe
perioada de întrerupere a exploatării şi/sau transportului unor mărfuri, ca urmare a
condiţiilor naturale şi de climă.
b. Stocul de alertă avertizează firma asupra declanşării operaţiunilor de reaprovizionare .
c. Stocul în curs de transport, se referă la mărfurile staţionate în mijloacele de transport pe
parcursul perioadei de deplasare a acestora de la comerciant la sursa de furnizare.
d. Stocul de recepţie depinde de natura recepţiei şi are o mărime determinată de calitatea
mărfurilor ce urmează a fi recepţionate.
III Stocul curent reprezintă o mărime dinamică ce înregistrează niveluri
cantitative diferite în funcţie de evoluţia procesului de vânzare şi de ritmul vânzărilor
de la furnizori . Stabiliţi corespondenţa corectă : 2,25p
1. nivelul maxim al a. se înregistrează la încheierea ciclului dintre doua aprovizionări
stocului curent consecutive, moment la care practic are loc o nouă intrare de
2. nivelul mediu al mărfuri .
stocului curent b. se înregistrează la data când se primeşte un lot de livrare de la
3. nivelul minim al furnizori cu scopul reîntregirii stocului curent.
stocului curent c. se înregistrează pe parcursul intervalului dintre două livrări
consecutive ca urmare a vânzării unei cantităţi din mărfurile
aprovizionate.
Răspuns:
1 2 3

IV. Stocurile care fac parte din patrimoniul propriu se găsesc fie în
..............................sau .......................proprii, fie se află la ..................... . 1.50p

Toate subiectele sunt obligatorii. Succes! Se acordă 1 punct din oficiu.

1
EXAMEN DIFERENTE
Gestiunea stocurilor

BAREM DE NOTARE SI CORECTARE

I. 1. a 0,75 puncte

2. d 0,75 puncte

3. c 0,75 puncte

II. a. A 0,75 puncte


b. A 0,75 puncte
c. F 0,75 puncte
d. F 0,75 puncte
III.
1______b 0,75 puncte
2______c 0,75 puncte
3______a 0,75 puncte

IV. depozitele 0,50 puncte


spaţiile 0,50 puncte
terţi 0,50 puncte

Oficiu : 1,00 punct