Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele……………….................................................................................

Data…………………….…

EXAMEN DE DIFERENȚĂ
ECONOMIA ÎNTREPRINDERII
FEBRUARIE 2019
Varianta 3
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I. 40 PUNCTE
Încercuiți varianta corectă: (5x 4puncte=20 puncte)
1. Stocarea în depozit se face în funcție :
( 5x 4puncte= 20puncte)
a. de plasament c. de greutate
b .de volum d.de viteza de circulație a mărfurilor
2. Metoda a recepției calitative este
a. organoleptică c. cântarire
b. „bucată cu bucată„ d. măsurare
3. Pregătirea depozitului pentru recepție constă în:
a. amenajarea spațiului c. verificarea mărfurilor
b. aprovizionare cu materii prime d.păstrarea materialelor
4.Dupa forma de proprietate depozitele pot fi:
a. de stat c. de tranzit
b. de colectare d. de repartizare
5. Zona II de depozitare, este destinata marfurilor:
a. de volum si greutate mare c. de rezerva
b. de volum si greutate mică d. cu o viteza de circulatie accelerata
B.1. Enumerați factorii care influențează amplasarea depozitelor . (4x 2,5puncte=10 puncte)
2. Completați spațiile libere cu enunțurile corecte: (4 x 2,5=10 puncte)
Recepția este operația de …..…………. și verificare calitativa și …….……………………. a mărfurilor, materiilor
prime și………………………………… ce se primesc în ……………..depozitului.
SUBIECTUL II 50puncte
1. Identificați dacă următoarele enunțuri sunt adevărate sau false: (4 x 2,5=10 puncte)
1.Obiectul controlului calitativ îl constituie verificarea și determinarea calității produselor în concordanță cu comanda
livrată.A/F
2.În depozitarea pe rafturi se pot folosi numai rafturi simple.A/F
3.Operația de recepție ocupă un loc central în cadrul politicii de aprovizionare .A/F
4.Suprafata unui depozit reprezinta doar suprafata utilizata efectiv pentru depozitarea marfurilor exclusiv cea pentru
manipularea lor.A/F
2. Realizați corelația corectă: (4 x 2,5=10 puncte)

Clasificare Caracterizare
1.depozite strict specializate a. stocarea unei singure grupe de marfuri
2.depozite specializate b. în care se pastreaza un singur fel de marfa
3.depozite combinate c.care asigura pastrarea a doua grupe de marfuri
4.depozite de generale d. destinate fie marfurilor alimentare, fie celor nealimentare;

1........, 2........., 3........., 4...........

SUBIECTUL VI. 30 puncte


Alcătuiți un eseu cu titlul Depozitul care trebuie să cuprindă:
1.Definiția depozitului.
2.Tehnologia în depozite .
3.Principii pentru organizarea interioară a depozitelor .
Barem de corectare Varianta 3

SUBIECTUL I. 1.d, 2.a, 3.a, 4.a, 5.b. : (5x 4puncte=20 puncte)

B. : factori (4x 2,5puncte=10 puncte)


- repartizarea teritoriala a productiei
- repartizarea teritoriala a consumului
- nivelul de dezvoltare si organizare a transporturilor
- organizarea activitatii comerciale .

2. Recepția este operația de identificare și verificare calitativa și cantitativă a mărfurilor, a materiilor prime și
materialelor ce se primesc în gestiunea depozitului (4x 2,5puncte=10 puncte)

SUBIECTUL II. 1. 1.F, 2.F, 3.A, 4.F. (4x 2,5puncte=10 puncte)

2. 1.b, 2.a, 3.c, 4.d. ((4x 2,5puncte=10 puncte)

3. 30 puncte

Depozitul de marfuri este un element de baza a comertului cu ridicata este o unitate comerciala operativa cu sau fara
personalitate juridica.Această operație se realizează în depozite de marfuri special amenajate.
10 punct

Tehnologia în depozite cuprinde în principal pe urmatoarele grupe de operatiuni : primirea, receptionarea si


sortarea marfurilor ; manipularea interioara a produselor ; depozitarea si pastrarea lor ; formarea loturilor de marfuri
comandate de beneficiari; executarea livrarilor (expedierea marfurilor la beneficiari).
10 punct

Principii pentru organizarea interioara a depozitelor au la baza urmatoarele elemente: dimensionarea, delimitarea
spatiilor; asigurarea unui flux rational al marfurilor si al lucratorilor în cadrul depozitului ; utilizarea intensiva a spatiilor
si asigurarea unor conditii rationale de pastrare a marfurilor ; amplasarea rationala a marfurilor în depozit si identificarea
rapida a locurilor de depozitare; desfasurarea îantregii activitati cu o eficienta maxima. 10 punct