Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume elev.

clasa a IX a A

Fisa de lucru

I. Definiți: depozitul, raionul și fluxul mărfurilor. ( 0,5x3 = 1,5)

II. Încercuiți ceea ce este corect: (0,40 x 4 = 1,6p)

1. Suprafața de pregătire a mărfurilor vizează:


a) recepția mărfurilor b) sortarea mărfurilor c) dezambalarea mărfurilor

2. Stocarea în depozit se face ținând cont de:


a) suprafața utilă
b) viteza de circulație a produselor depozitate
c) volumul mărfurilor depozitate

3. Compoziția chimică a produselor se încadrează în factorii:


a) interni
b) externi
c) altă categorie de factori

4. Suprafața comercială se poate diviza în funcție de:


a) profilul magazinului
b) mărimea magazinului
c) mărimea sălii de depozitate

III. Răspundeți cu Adevărat sau Fals la următoarele enunțuri: (0,30 x 3 = 0,90p)

1. Într-un magazin se prevăd spații de staționare în dreptul raioanelor mai solicitate.


2. Firmele au ca prioritate vânzarea produselor.
3. Recepția cantitativă și calitativă se poate face de către aceiași persoană.

IV. Prezentați împărțirea zonală a suprafeței de depozitare. (1,5p)

V. Enumerații și exemplificați principiile de organizare aunui raion. (1,5 p)

VI. Descrieți fluxul clienților într-un magazin comerciale (2p)