Sunteți pe pagina 1din 2

Informaţii referitoare la depunerea si redactarea lucrării

metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I

 Lucrarile de gradul I se vor depune la DPPD Filiala Sibiu


pana la 31 august 2011 in forma scrisa, legata tip carte si pe
CD, format PDF, conform prevederilor Metodologiei
Formarii personalului didactic

 Fiecare lucrare se va redacta cu TNR, la 1,5 rânduri, mărimea literelor de 12,


margini – stânga 3 cm, sus, jos, dreapta – 2 cm;
 Numerotarea capitolelor se face cu cifre romane;
 Introducerea nu se numerotează ca şi capitol, concluziile se numerotează;
 Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare;

Prima pagină a lucrării va reproduce coperta, dar in loc de “Lucrare metodico –


stiintifica pentru acordarea gradului didactic I” se va scrie titlul lucrării; tot aici
apare avizul coordonatorului (vezi model mai sus)

 A doua pagină contine Cuprinsul lucrării;

 Bibliografia este elaborată conform standardelor APA; ŞI TREBUIE


RESPECTATA
Exemplu:
Stan, C., (2001), Teoria educaţiei. Actualitate şi perspective, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
 Toate referinţele bibliografice din textul lucrării trebuie să se regăsească în
secţiunea BIBLIOGRAFIE;
 Dacă în text se dă un citat, acesta va fi urmat de (Numele, iniţiala autorului, anul,
pagina).
 Dacă în text se fac referiri la ideile dintr-o lucrare, se va indica astfel: (Numele,
iniţiala autorului, anul).