Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ZET S.R.L.

Procesul verbal al analizei de management


Data analizei

Locatia:

Participanti
Numele Semnatura de luare la cunostinta
Sefii de deprtamente + RCM

Subiectele propuse pentru analiza


Nr. Subiect
crt.
constatari si rezultate ale auditurilor interne efectuate si modul de rezolvare a neconformitatilor;
1
feedback-ul de la clienti si parteneri;
2
3 stadiul actiunilor corective si preventive;
performantele proceselor si conformitatea produselor si serviciilor;
4
schimbari in mediul intern sau extern al organizatiei care ar putea sa influenteze sistemul de management al
5
calitatii
eficacitatea globala a SMC in realizarea obiectivelor calitatii.
6
7 Stadiul indeplinirii obiectivelor anului 2009
recomandari si directii potentiale de imbunatatire;
Evaluarea satisfactie personalului

Materiale, rapoarte, documente suport pentru analiza


Nr. Documentul
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Materialele indicate mai sus pot fi consultate la Responsabilul cu managemntul calitatii si mediului.

Intocmit, RCM

Cod: FP-005-2/1.1.