Sunteți pe pagina 1din 4

SC DRUM CONSTRUCT SRL

Instructiuni de organizare a

calculatorului

Cod: PoSI – 02, Ed.1, Rev.0


Instructiuni de organizare a
Data: 15.06.2010 Pag: 2 Din: 4
calculatorului
SC DRUM
CONSTRUCT SRL Ediţia: 1 Exemplar: 1
PoSI – 02
Revizia 0

Cuprins
1 Scop......................................................................................................................................................3
2 Domeniu de aplicare.............................................................................................................................3
3 Documente de referinte........................................................................................................................3
4 Definitii si prescurtari...........................................................................................................................3
5 Responsabilitati si autoritati.................................................................................................................3
6 Procedura..............................................................................................................................................3
7 Documente asociate..............................................................................................................................4
8 Inregistrari............................................................................................................................................4

Formular cod: FR-4.2.3-03 Pag 2 din 4


Instructiuni de organizare a
Data: 15.06.2010 Pag: 3 Din: 4
calculatorului
SC DRUM
CONSTRUCT SRL Ediţia: 1 Exemplar: 1
PoSI – 02
Revizia 0

1. Scop
Procedura are ca scop stabilirea responsabilităţilor, autorităţii şi a mecanismelor de control in vederea menţinerii
integrităţii şi disponibilităţii procesării informaţiei şi a serviciilor de comunicatii din cadrul S.C. DRUM
CONSTRUCT SRL

2. Domeniu de aplicare
Prezenta procedură se aplică tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei si tuturor persoanelor care au
acces la sistemul informatic.

3. Documente de referinte
SR ISO/CEI 17799: 2004 – Tehnologia informatiei. Cod de practică pentru managementul informaţiei.

4. Definitii si prescurtari
Definitiie si abrevierile utilizate în prezenta procedură sunt cele prezentate în MMSI, Ed.1, Rev.0, Cap. 2.

5. Responsabilitati si autoritati
Responsabilitatile Responsabilului cu securitatea informatiei:
 Partajare calculatorului;
 Instalarea sistemului de operare si a programelor necesare desfasurarii activitatii;
 Mentenanta calculatorului;

Responsabilitatile utilizatorilor:
 sa raporteze toate incidentele si sa nu actioneze in necunostiinta de cauza asupra erorilor raportate de
programe.
 Sa nu instaleze software fara licenta sau din retele externe;

6. Procedura

NR
ETAPA PROCES RESPONSABIL DESCRIERE FORMULARE
CRT

Responsabilul Efectuarea partajarii hard-ului conform


Partiţionarea cerintelor de operare Fisa echipament
1 securitatea
calculatorului IT
informatiei

2 Instalarea Fisa echipament


software - ului IT
Responsabilul Responsabilul cu securitatea informatiei
de operare si a
securitatea instaleaza sistemul de operare si a programelor
tuturor

Formular cod: FR-4.2.3-03 Pag 3 din 4


Instructiuni de organizare a
Data: 15.06.2010 Pag: 4 Din: 4
calculatorului
SC DRUM
CONSTRUCT SRL Ediţia: 1 Exemplar: 1
PoSI – 02
Revizia 0

NR
ETAPA PROCES RESPONSABIL DESCRIERE FORMULARE
CRT
programelor necesare desfasurarii activitatii, asigurandu-se
informatiei
necesare activarea lor conform licentei cumparate.

Crearea zonelor Responsabilul Responsabilul securitatea informatiei creaza


3 de lucru pe a securitatea fodere pe a doua partitie a hard discului pentru N/A
doua partitie informatiei zonele de lucru ale utilizatorului

Crearea zonei Responsabilul securitatea informatiei este creaza


Responsabilul
pentru partajare o zone de lucru sau un folder, dupa caz, pe hard
4 securitatea N/A
in retea (daca disc pentru partajare in retea (daca este cazul),
informatiei
este cazul) unde se pun fisierele
Responsabilul IT rebuie sa efectueze
defragmentare periodic, sa curete registri si sa
elibereze fisierele temporale pentru o mai buna
Responsabilul functionare a sistemului de operare.
Mentenanta securitatea Utilizatorii trebuie sa:
5 N/A
calculatorului informatiei si
utilizatorii - nu salveze documnte decat in zonele de
lucru stabilite;
- sa nu salveze documente importante pe
desktop;

7. Documente asociate
 Manual de management al securitati informatiei

8. Inregistrari
 Fisa echipament IT

Formular cod: FR-4.2.3-03 Pag 4 din 4