Sunteți pe pagina 1din 1

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(A.N.S.P.D.C.P.)
B-dul Magheru nr. 28-30, Sector 1, BUCUREŞTI
Cod poştal 010336
www.dataprotection.ro

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR


DESEMNAT DE OPERATOR/PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ

Numele/Denumirea operatorului/ persoanei împuternicite

Sector public Autoritate centrală Autoritate locală Altele


Sector privat
Adresa/Sediul

Cod poştal Ţara Judeţul

Localitatea

Sectorul Tel: Fax: CIF/CUI

E-mail :

Numele și prenumele/Denumirea responsabilului cu protecția datelor

Persoană fizică: Persoană juridică :

Date de contact profesionale:

Adresa/Sediul
Judeţul Localitatea Sectorul

Tel: Fax:

E-mail :

Data: Semnătură electronică

Nu deținem semnătură electronică

Formularul completat de către operatorii de date cu caracter personal se va transmite


electronic la adresa de e-mail anspdcp[at]dataprotection.ro