Sunteți pe pagina 1din 6

Indicatorii

competenţelor specifice
Nr.
(CS) şi a Nr. crt. Conţinuturi Data Observaţii
de ore
subcompetenţelor(S)
conform curriculumului
CS S
Repartizarea generală a orelor:
- Recapitulare 19
- Predare-învăţare 75
- Evaluare 8
Total ore: 102
I. Recapitulare inițială 3 ore
Semestrul I
I 1 Derivata funcției 1
II 1.4, 1.5, 1.6
III 1.4, 1.5, 1.6 2 Aplicații ale derivatei funcției 1
VIII 1.4, 1.5, 1.6 3 Aplicații ale derivatei funcției 1
X
II. Primitiva. Integrala nedefinită 12 ore
Semestrul I
1.1, 1.3, 1.4-1.6 4 Noțiunea de primitivă a unei funcții 1
1.1, 1.3, 1.4-1.6 5 Noțiunea de primitivă a unei funcții 1
1.2-1.6 6 Integrala nedefinită 1
I
II 1.2-1.6 7 Integrala nedefinită 1
III 1.2-1.6 8 Proprietăți ale integralelor nedefinite 1
IV 1.2-1.6 9 Proprietăți ale integralelor nedefinite 1
VII 10 Calculul integralelor nedefinite 1
VIII 1.2-1.6 11 Calculul integralelor nedefinite 1
X 1.2-1.6
12 Aplicații ale primitivelor funcțiilor și integralelor 1
nedefinite
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 13 Aplicații ale primitivelor funcțiilor și integralelor 1
nedefinite
1.3, 1.4, 1.5, 1.6
14 Ora de sinteză 1
1.1-1.6
15 Evaluare sumativă 1
1.1-1.6
III. Integrala definită. Aplicații 16 ore
2.1, 2.6 16 Noțiunea de integrală definită. Funcții integrabile. 1
Proprietăți
2.1, 2.6 17 Noțiunea de integrală definită. Funcții integrabile. 1
Proprietăți
18 Formula lui Newton-Leibnitz 1
2.1, 2.2, 2.6 19 Formula lui Newton-Leibnitz 1
2.1, 2.2, 2.6
20 Proprietăți ale integralelor definite 1
I 2.1, 2.2, 2.6 21 Proprietăți ale integralelor definite 1
II 2.1, 2.2, 2.6 22 Proprietăți ale integralelor definite 1
III 2.1, 2.2, 2.6 23 Calculul integralei definite 1
IV
V 2.1, 2.2, 2.6 24 Calculul integralei definite 1
VI 2.1, 2.2, 2.6 25 Aria subgraficului unei funcții 1
VII 26 Aria subgraficului unei funcții 1
VIII 2.3-2.6
27 Aplicații ale integralei definite în fizică, geometrie 1
IX 2.3-2.6
etc.
X
28 Aplicații ale integralei definite în fizică, geometrie 1
2.1-2.6
etc.
2.1-2.6
29 Ora de sinteză 1
2.1-2.6 30 Ora de sinteză integrativă
1.1-1.6, 2.1-2.6 31 Evaluare sumativă

1.1-1.6, 2.1-2.6
IV. Poliedre 20 ore
32 Prisma. Elemente. Clasificări 1
4.1-4.3, 4.7, 4.8 33 Secțiuni diagonale, secțiuni ce conțin înălțimea, 1
4.1-4.3, 4.7, 4.8 secțiuni paralele cu baza
34 Aria suprafeței laterale a prismei. Aria suprafeței 1
4.2-4.8 totale a prismei
35 Volumul prismei. Aplicații 1

4.2-4.8 36 Piramida. Elemente. Clasificări 1


4.1-4.3, 4.7, 4.8 37 Piramide regulate (triunghiulare, patrulatere, 1
4.1-4.3, 4.7, 4.8 hexagonale)
38 Secțiuni ce conțin înălțimea, secțiuni paralele cu baza 1

4.1-4.3, 4.6, 4.7 39 Aria suprafeței laterale a piramidei. Aria suprafeței 1


4.2-4.8 totale a piramidei
I 40 Volumul piramidei. Aplicații 1
II 4.2-4.8 41 Evaluare sumativă 1
III 42 Trunchiul de piramidă. Elemente. Clasificări 1
IV 4.1 -4.8 43 Trunchi de piramidă regulată (triunghiulară, 1
V patrulateră, hexagonală). Aplicații
VI 4.1-4.3, 4.7, 4.8 44 Secțiuni diagonale, secțiuni ce conțin înălțimea, 1
VII 4.1-4.3, 4.7, 4.8 secțiuni paralele cu baza
VIII
IX 45 Aria suprafeței laterale a trunchiului de piramidă. 1
X 4.1-4.3, 4.6-4.8 Aria suprafeței totale a trunchiului de piramidă
46 Volumul trunchiului de piramidă 1
4.2-4.8
47 Aplicații ale poliedrelor 1
48 Aplicații ale poliedrelor 1
4.2-4.8 49 Ora de sinteză 1
4.1-4.8 50 Ora de sinteză integrativă 1
4.1-4.8
51 Evaluare sumativă 1
4.1-4.8
2.3-2.6, 4.1-4.8
2.3-2.6, 4.1-4.8
V. Elemente de statistică matematică. 17 ore
Elemente de teoria probabilităților

V.1 Elemente de teoria probabilităților 7 ore


I
II 3.1, 3.3, 3.6, 3.8 52 Eveniment. Clasificarea evenimentelor 1
III 3.1-3.3, 3.6-3.8
53 Definiția clasică a probabilităților 1
V 3.1-3.3, 3.6-3.8
VII 54 Evenimente aleatoare 1
VIII 3.1-3.3, 3.6-3.8 55 Evenimente aleatoare independente 1
IX 3.1-3.3, 3.6-3.8 56 Operații cu evenimente aleatoare 1
X 3.1-3.3, 3.6-3.8 57 Aplicații ale teoriei probabilităților 1
3.1-3.3, 3.6-3.8
58 Evaluare sumativă 1

V.2 Elemente de statistică matematică 10 ore

I 3.3-3.7 59 Noțiuni fundamentale 1


II 3.3-3.10 60 Înregistrarea și gruparea datelor 1
III 61 Reprezentarea grafică a datelor statistice 1
IV 3.3-3.10
V 3.3-3.10 62 Reprezentarea grafică a datelor statistice 1
VI 63 Mărimi medii ale seriilor statistice 1
VII 3.4-3.8
VIII 3.6-3.10 64 Elemente de calcul financiar 1
IX 3.6-3.10 65 Elemente de calcul financiar 1
X 66 Ora de sinteză 1
3.1-3.10
67 Ora de sinteză integrativă 1
3.1-3.10
3.1-3.10 68 Evaluare sumativă 1

VI. Corpuri rotunde 18 ore Semestrul


II

69 Cilindrul circular drept. Elemente 1


5.1, 5.2, 5.3, 5.7
5.2, 5.3, 5.6-5.9 70 Secțiuni paralele cu baza. Secțiuni axiale 1
5.1, 5.3-5.8 71 Aria suprafeței laterale a cilindrului circular drept. 1
Aria suprafeței totale a cilindrului circular drept
72 Volumul cilindrului circular drept. Aplicații 1
5.5, 5.6, 5.7, 5.8 73 Conul circular drept. Elemente 1
5.1, 5.2, 5.3, 5.7 74 Secțiuni paralele cu baza. Secțiuni axiale 1

I 5.2, 5.3, 5.6-5.9 75 Aria suprafeței laterale a conului circular drept. Aria 1
II 5.1, 5.3-5.8 suprafeței totale a conului circular drept
III 76 Volumul conului circular drept. Aplicații 1
IV 77 Trunchiul de con circular drept. Elemente 1
V 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 78 Secțiuni paralele cu baza. Secțiuni axiale 1
VI 5.1, 5.2, 5.3, 5.7
VII 5.2, 5.3, 5.6-5.9 79 Aria suprafeței laterale a trunchiului de con circular 1
VIII drept. Aria suprafeței totale a trunchiului de con
IX 5.1, 5.3-5.8 circular drept
X 80 Volumul trunchiului de con circular drept. Aplicații 1

5.5, 5.6, 5.7, 5.8 81 Sfera. Elemente (centru, raza, diametru). Aria 1
suprafeței sferice
5.1, 5.2, 5.3, 5.7 82 Corpul sferic. Volumul corpului sferic 1
83 Aplicații ale corpurilor rotunde 1
5.1-5.8
5.1-5.8
84 Ora de sinteză 1
5.1-5.8 85 Ora de sinteză integrativă 1
4.1-4.8, 5.1-5.8
86 Evaluare sumativă 1
4.1-4.8, 5.1-5.8

VII. Recapitulare 16 ore Semestrul II

I
II 1.1-1.6 (cl. X), 87 Numere reale. Numere complexe. Operații. 1
III 3.1-3.6 (cl. XI) Proprietăți
IV 2.1-2.7, 6.1 (cl. X)
V 4.1-4.6 (cl. X) 88 Mulțimi. Operații. Proprietăți 1
VI 89 Elemente de trigonometrie 1
VII 3.1-3.8 (cl.X),
VIII 2.1-2.4 (cl. XI) 90 Funcții elementare. Proprietăți 1
IX 3.6, 3.8 (cl. X)
X 3.6, 3.8 (cl. X) 91 Ecuații iraționale 1
92 Ecuații și sisteme de ecuații logaritmice, exponențiale 1
2.1-2.7 (cl. XI)
93 Derivata funcției. Aplicații ale derivatei în studiul 1
funcției polinomiale
2.5-2.7 (cl.XI)
5.1-5.8 (cl. X) 94 Probleme simple de maxim și minim 1
95 Geometrie în plan 1
5.1-5.9 (cl. XI)
6.1-6.10 (cl. XI)
96 Paralelism în spațiu 1
6.1-6.4 (cl. X) 97 Perpendicularitate în spațiu 1
4.1-4.6 (cl. XI)
98 Elemente de combinatorică 1
1.1-6.4 (cl. X), 99 Matrice. Determinanți. Sisteme 1
1.1-7.6 (cl. XI)
1.1-5.8 (cl. XII) 100 Evaluare sumativă 1

1.1-6.4 (cl. X),


1.1-7.6 (cl. XI)
1.1-5.8 (cl. XII) 101 Lecție de sinteză integrativă 1

1.1-6.4 (cl. X),


1.1-7.6 (cl. XI) 102 Lecție de sinteză integrativă 1
1.1-5.8 (cl. XII)