Sunteți pe pagina 1din 1

Amplificarea și simplificarea fracțiilor.

Fracții ireductibile
Exerciții și probleme

1) Aflați numerele naturale x și y, astfel încât fiecare dintre egalitățile următoare să fie
adevărată:
8𝑥+10 4𝑥+5 5𝑥+10 𝑥+2
a) = d) =
3𝑥+7 14 2𝑥−1 3
5𝑥+15 𝑥+3 8𝑥+40 𝑥+5
b) = e) =
2𝑥+1 5 3𝑥−1 7
14𝑥+6 7𝑥+3
c) =
3𝑥+5 13
2) Simplificați fracțiile:
1313 87087 873873
a) c) e)
5151 909 12012
475475 17325 59975997
b) d) f)
43043 720 3870387