Sunteți pe pagina 1din 2

Model 5

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Subiectul I 40 de puncte
Citește următorul text:

PERSONAJELE:
DOMNUL SMITH
DOAMNA SMITH
DOMNUL MARTIN
DOAMNA MARTIN
MARY, menajeră
CĂPITANUL DE POMPIERI

SCENA I
Interior burghez englezesc, cu fotolii englezeşti. Seară englezească. Domnul Smith, englez, în fotoliul lui
englezesc, încălţat cu papuci englezeşti, fumează din pipa sa englezească şi citeşte un ziar englezesc lângă un
şemineu englezesc în care arde un foc englezesc. Poartă ochelari englezeşti, mustăcioară căruntă englezească.
Alături de el, într-un alt fotoliu englezesc, Doamna Smith, englezoaică, cârpeşte ciorapi englezeşti. Moment
prelungit de tăcere englezească. Şaptesprezece bătăi englezeşti de pendulă englezească.

DOAMNA SMITH: Uite că s-a făcut ora nouă. Am mâncat supă, peşte, cartofi cu slănină, salată englezească.
Copiii au băut apă englezească. În seara asta am mâncat bine. Şi asta fiindcă locuim la marginea Londrei, iar
numele nostru e Smith.
Continuându-şi lectura, Domnul Smith plescăie.
DOAMNA SMITH: Cartofii sunt foarte buni cu slănină, uleiul de salată nu era rânced. Uleiul de la băcanul din
colţ e de calitate mult mai bună decât uleiul de la băcanul de vizavi, ba e mai bun chiar şi decât uleiul de la
băcanul din capul străzii. Dar nu vreau să spun că uleiul lor ar fi prost.
Continuându-şi lectura, Domnul Smith plescăie.
DOAMNA SMITH: Şi totuşi, uleiul băcanului din colţ rămâne cel mai bun…
Continuându-şi lectura, Domnul Smith plescăie.
DOAMNA SMITH: De data asta Mary a fiert bine cartofii. Ultima dată nu i-a fiert destul. Mie nu-mi plac decât
bine fierţi.
Continuându-şi lectura, Domnul Smith plescăie.
DOAMNA SMITH: Peştele era proaspăt. M-am lins pe buze. Am luat de două ori. Ba nu, de trei ori. De-asta mă
tot duc la closet. Şi tu ai luat de trei ori. A treia oară însă tu ai luat mai puţin decât primele două daţi, în timp ce
eu am luat mult mai mult. în seara asta am mâncat mai mult decât tine. Cum îţi explici? De obicei, tu eşti cel
care mănâncă mai mult. Nu pofta de mâncare îţi lipseşte ţie.
Continuându-şi lectura, Domnul Smith plescăie.
( Eugen Ionescu, Cântăreața cheală)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Transcrie, din textul dat, un diftong și un triftong. 4p
2. Precizează numărul de litere și numărul de sunete pentru cuvintele: chiar, tăcere. 4p
3. Explică rolul virgulei în secvența: Am mâncat supă, peşte, cartofi cu slănină, salată englezească. 4p
4. Identifică, din textul dat, un indice de spațiu și un indice de timp. 4p
5. Formulează două idei principale/ secundare din textul dat. 4p
6. Prezintă în 30-50 de cuvinte, semnificația secvenței: Peştele era proaspăt. M-am lins pe buze. Am luat
de două ori. Ba nu, de trei ori. De-asta mă tot duc la closet. Şi tu ai luat de trei ori. A treia oară însă tu
ai luat mai puţin decât primele două daţi, în timp ce eu am luat mult mai mult. în seara asta am mâncat
mai mult decât tine. Cum îţi explici? De obicei, tu eşti cel care mănâncă mai mult. Nu pofta de mâncare
îţi lipseşte ţie. 4p
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi apartenența la genul
dramatic a fragmentului citat, valorificând textul dat. 16p
În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi patru trăsături ale genului dramatic;
- să prezinți detaliat două trăsături ale genului dramatic, valorificând fragmentul dat;
- să ai un conținut adecvat cerinței formulate;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Subiectul al II-lea 36 de puncte


Citește următorul text:
La 178 de km de București, se înalță la o altitudine de peste 850 de metri faimoasa cetate a lui Negru
Vodă - Cetatea Poenari. Construită în secolul 14 cu scop de apărare și de observație, cetatea este învăluită în
mister. Se crede că ar fi fost locul de refugiu al lui Vlad Țepeș, iar la construcția acesteia ar fi fost folosiți
boieri acuzați de trădare.
Pentru a putea ajunge la cetate, vizitatorii trebuie să parcurgă 1480 de trepte. Acestea au fost construite
de către autoritățile locale pentru a simplifica accesul. Drumeția durează aproximativ 30 de minute, în funcție
de condiția fizică a fiecăruia. Pădurea de fag îți oferă un peisaj unic care te va face să uiți de durerea
provocată de urcarea acestora.
Odată ajunși sus veți fi întâmpinați de doi otomani trași în țeapă, dar și de o ghilotină și o
spânzurătoare. Dincolo de peisajul horror ce învăluie cetatea aveți parte de o priveliște încântătoare. De sus
puteți admira Barajul Vidraru, Cheile Argeșului și Transfăgărășanul.
( Cristian Vodă, Poenari-cetatea lui Negru Vodă, www.historia.ro)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: 4p
- numărul treptelor ce trebuie parcurse până la cetate;
- obiectivele turistice care pot fi admirate din cetate.
2. Scrie titlul articolului și denumirea site-ului de unde este extras fragmentul dat. 4p
3. Menționează modul și timpul verbelor subliniate. 4p
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se
exprimă, din secvența: Acestea au fost construite de către autoritățile locale pentru a simplifica
accesul. 4p
5. Transcrie propozițiile subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora: Pădurea de fag îți
oferă un peisaj unic care te va face să uiți de durerea provocată de urcarea acestora. 4p
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată
predicativă introdusă prin pronumele relativ ce. 4p

B. Redactează o narațiune de 150-300 de cuvinte, în care să prezinți subiectul unei cărți care te-a
impresionat. 12p
În compunerea ta, trebuie:
- să relatezi întâmplările, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
- să precizezi motivul pentru care te-a impresionat cartea aleasă;
- să ai un conținut adecvat cerinței;
- să respecți numărul minim de cuvinte precizat.

Notă: vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției- 2p; coerența textului- 2p;
registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului- 2p; ortografie- 3p; punctuație- 3p; așezarea
corectă în pagină- 1p; lizibilitate- 1p)