Sunteți pe pagina 1din 7

SUBSTANTIVUL

Reține!

Def. Substantivul este partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii, stări
sufleteşti ( bucurie, tristeţe), relaţiile dintre oameni (prietenie), etc.

Se recunoaşte: 1. se numără: un om – doi oameni


2. primeşte o însuşire (adjectiv): om frumos

Felul substantivului:

a. comun (denumește toate obiectele de acelaşi fel) : simplu – casă, masă, om, munte;
compus – radiojurnal, câine-lup, primăvară;
b. propriu (denumește un singur obiect pentru a-l deosebi de celelalte obiecte de acelaşi fel) :
simplu – Ion, Dunărea, Jupiter;
compus – Sinan-Paşa, Carul-Mare, etc

Genul substantivului: Numărul substantivului:


a. masculin: un frate-doi fraţi; a. singular: carte, apă;
b. feminin: o colegă-două colege; b. plural: cărţi, ape;
c. neutru: un drum-două drumuri.

Scrierea corectă a substantivelor:

Substantivele comune se scriu cu literă iniţială mică. Când ele se află la începutul
propoziţiilor, versurilor, titlurilor se scriu cu literă iniţială mare.
Substantivele proprii se scriu întotdeauna cu literă iniţială mare, indiferent de locul pe
care-l ocupă în propoziţie.
Substantivele compuse se pot scrie într-un singur cuvânt (primăvară, untdelemn,
radioascultător,etc) sau legate prin liniuţă (floarea-soarelui, câine-lup, etc)

fenomene
1. Substantive despre mine!
ale naturii
lucruri stări sufletești

acțini

ființe

2. Desenează în caseta din dreapta un o biect, o ființă sau un fenonem al naturii apoi
completează fișa personală a acestuia.

Fișa personală a
Substantivului

Numele......................................................

Felul............................................................

Numărul.......................................................

Genul............................................................

Explicație........................................................

O rimă...............................................................

Despărțit în silabe................................................................

Vocale și consoane...............................................................

Cuvinte înrudite............................................................................................................

O însușire potrivită.................................................................

O propoziție..................................................................................................................
3. Se dă textul :

„ A trecut iarna geroasă ,


Câmpul iar a înverzit ,
Rândunica cea voioasă ,
La noi iarăşi a sosit .

Turturelele se îngână ,
Mii de fluturi vezi zburând
Şi pe harnica albină
Din flori miere adunând . ”

( „Primăvara ” de Vasile Alecsandri )

Subliniază cu creionul substantivele identificate în text . Grupează apoi în tabel


substantivele care denumesc : fiinţe , lucruri , fenomene ale naturii .

Fiinţe Lucruri Fenomene ale naturii

4. Găseşte substantive cu sens asemănător celor date :

pădure –.............................
stradă -................................
nutreţ-...................................
prisăcar –..............................

5 .Taie substantivul scris greşit din perechile de cuvinte:

earbǎ / iarbǎ
viuarǎ / vioarǎ
geantǎ / giantǎ
aer / aier
caet / caiet
unt de lemn / untdelemn
floarea-soarelui / floareasoarelui
6. Scrie enunțuri în care substantivele comune date să fie folosite ca substantive proprii:

a)trandafir-
..........................................................................................................................
b)crin-
..................................................................................................................................
c)violetă-
.............................................................................................................................

7. Trece următoarele substantive la numărul plural.

singular plural

căpșună

monedă

telecomandă

ciocolată

chibrit

8. Desparte în silabe substantivele descoperite la exercițiul 6.


.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

9 .Transformă în substantive următoarele cuvinte, apoi alcătuieşte cu ele câte o propoziţie.


a) plânge-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
b) frumos-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) unduiau-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Alcătuiește enunțuri în care cuvântul cer să aibă sensuri diferite.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

11 . Analizează substantivele de mai jos:

Substantivul Felul Numărul Genul


şcoală comun simplu singular feminin
Ştefan cel Mare propriu compus singular masculin
cercei
privighetoare
floarea-soarelui
Vlad Ţepeş
portret

12. Pune în cufărul cu amintiri doar substantivele care denumesc stări sufletești.

râsul

plânsul

bucurie bunătate
tunetul

cap tristețe invidie

13. Găseşte substantive cu sens opus celor așezate de tine în cufăr.


........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
....................................................................................................................

14.Ce substantiv crezi se potrivește pentru fiecare grup de cuvinte?

aducere-aminte – ................................................

ţinere de minte –..................................................

băgare de seamă – ..............................................

părere de rău – ....................................................

15.Alcătuieşte propoziţii în care:

♦ să existe un substantiv comun la numărul plural;


................................................................................................................................................................
......................................................................................
♦ să existe un substantiv propriu compus la numărul singular;
....................................................................................................................................................
..................................................................................................

EVALUARE

1Formează substantive adăugând litere diferite la substantivele:

ac → acvariu, actriţă …….……………………………….


bu → ……………………………………………………….
an → ……………………………………………………….

2 Subliniază substantivele din coloanele de mai jos:

mănâncă frumos cântă argint


mâncare frumuseţea cântec argintiu
mâncăcios frumosul cântăreţ argintărie

3. Pune în locul substantivelor subliniate:


a) substantive proprii:

Am fost la țară. Am fost la ……………………


M-am întâlnit cu o fată. M-am întâlnit cu …………….
Prin sat trece o apă. Prin ……… trece ……………
b) substantive comune:

Teodora pleacă la Bacău. ………….. pleacă la ………….…


Prin Bacău curge Bistrița. Prin ………... curge ………..…...
Bacău este un oraş din România. …………este un oraş din…….…

4.Selectează și analizează din exercițiul anterior :un substantiv propriu, un substantiv


comun la genul neutru și un substantiv comun la numărul singular , genul feminin.

Substantivul Felul Numărul Genul