Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 3 – Melcul Grupa II

Reguli :Răspunsurile la întrebări vor fi date lucrând în echipă.Întrebările sunt numerotate.Fiecare întrebare are 1
punct.Va fi numit un căpitan al echipei, care va prezenta rezultatele în fața clasei.Toți ceilalți își vor nota
răspunsurile pe fișele primite.Dacă există răspunsuri greșite, elevii din celelalte echipe pot răspunde, fiecare
răpuns corect aducând 1 punct echipei din care fac parte.

1. Grupează substantivele articulate și


nearticulate, scriindu-le în coloana
corespunzătoare
alunecuș, caietul, copii, bunica,
un bulgăre, sanie.
1 Substantive articulate Substantive nearticulate
2
8
.
7
9 FINAL 2. Completează enunțul dat cu articolele
nehotărâte potrivite .
6 Am cumpărat........ caiete speciale pentru ....colegă
5 3 de clasă căreia îi place să scrie. Din păcate,
4 .....caiet s-a rupt, dar i-am dat Irinei ....explicație
despre cele întâmplate și nu s-a supărat.

3. Alcătuiește enunțuri cu două forme de plural ale


substantivului colț .

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
....
4. Menționează ce parte de propoziție este substantivul subliniat din enunțul Zâmbetul copilului făcea lumea mai
bună.
5. Alcătuiește un enunț în care substantivul sanie să fie subiect. .................................................................

6. Selectează prepozițiile potrivite din caseta alăturată pentru a completa


spațiile punctate. prin

Telefonul mobil se află ............geantă. între în


Clădirea Primăriei este ............. bancă și spital.
Ca să ajung acasă, trec .........parc.
7. Scrie două propoziții în care cuvântul roade să fie, pe rând, substantiv și
verb..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
8. Explică ortografia substantivului macaragiii
- primul i……………………………………
macaragiii - al doilea i …………………………………..
- al treilea i ……………………………………
Felicitări! Ai ajuns la final!