Sunteți pe pagina 1din 3

5 octombrie 2011

ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI


WORLD TEACHERS’ DAY
JOURNEE MONDIALE DES ENSEIGNANTS

Liceul de Artă „Marin Sorescu” Craiova


- Expoziţie de carte şcolară -

Motto:

„Educaţia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul.”

Platon

COORDONATORI ACTIVITATE:

Bibliotecar

Educator

Învăţători şi profesori de la Liceul de Artă „Marin Sorescu”


 Activitate desfăşurată în cadrul parteneriatului Şcoală – Bibliotecă.

DURATA:două ore

GRUP ŢINTĂ:elevii claselor I-IX şi preşcolarii de la Liceul de Artă „Marin


Sorescu”

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Biblioteca Liceului de Artă „Marin Sorescu”

OBIECTIVE GENERALE:

 Cultivarea respectului pentru educaţie şi educatori


 Cunoaşterea unor norme privind drepturile copilului, în special
dreptul la educaţie
 Îmbunătăţirea relaţiei şcoală - elev – bibliotecă

OBIECTIVE SPECIFICE:

- să cunoască semnificaţia zilei de 5 octombrie;

- să conştientizeze importanţa educaţiei pentru viitorul lor;

- să precizeze numele unor educatori care apar în textele literare studiate;


- să enumere titluri de texte literare în care sunt prezentaţi dascăli de
neuitat;
- să regăsească aceste titluri în cărţi din biblioteca şcolii;
- să aprecieze importanţa muncii educatorului în formarea lor ;
- să redea prin desen dreptul la educaţie.

PARTICIPANŢI:
- Bibliotecar

- Profesori

- Învăţătorii de Liceul de Artă „Marin Sorescu”

- Educator

- Elevii claselor I-IX de la Liceul de Artă „Marin Sorescu”


- Preşcolarii de la Grădiniţa Liceului de Artă „Marin Sorescu”

RESURSE PROCEDURALE:

-Convorbirea

-Dialogul

-Observaţia

-Lectura explicativă

RESURSE MATERIALE :

-Cărţi de poezii,poveşti, pliante

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

-Concurs „Cine ştie câştigă”

-Desene