Sunteți pe pagina 1din 6

Condiţii de intrare şi regimul de şedere

Cetăţenii români care doresc să călătorească în Thailanda au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul acestui stat.

Autorităţile thailandeze eliberează viză de intrare şi la frontieră, pentru o perioadă de şedere de până la 15 zile.
Pentru a obţine o viză de intrare în Thailanda, pe aeroport, va trebui să vă deplasaţi, după coborârea din avion, la
biroul “Oficiul Emigrări şi Vize Speciale, Diplomaţi şi Visa-On-Arrival” unde sunt necesare următoarele:
 valabilitatea paşaportului să fie de minimum 6 luni;
 să completaţi un formular tip;
 fotografie 4x6 cm pentru fiecare aplicant, inclusiv pentru copii;
 bilet de avion pentru retur;
 durata sejurului să nu depăşească 15 zile;
 persoana care călătoreşte individual trebuie să aibă asupra sa suma de minimum 10.000 Baht cash (cca 350 $) sau
echivalentul acestei sume în dolari SUA sau Euro;
 pentru o familie (soţ, soţie, copii) suma minimă necesară este de 20.000 Baht (cca 700 $) sau echivalentul acestei
sume în dolari SUA sau Euro;
 după predarea formularelor şi verificarea documentelor, procedură care va dura în jur de 5-10 minute, cetăţenilor
români li se va aplica pe paşaport viza necesară intrării în Thailanda.

Începând cu 27 septembrie 2016, taxa de viză este de 2000 THB (aproximativ 50 EUR).

În urma deciziei autorităților thailandeze, în perioada 01.05.2019 – 31.10.2019, cetățenii români sunt exceptați de la
plata taxei menționate pentru viza on arrival (pentru călătoriile în scop turistic pentru o perioadă de maxim 15
zile). Atenţie! Cetăţenii români care doresc să rămână pe teritoriul Thailandei pentru o perioadă mai mare de 15 zile,
sunt obligaţi să obţină, în prealabil, o viză de intrare de la Ambasada Regatului Thailandei la Bucureşti:

Adresa: 020953 Bucureşti, Str. Vasile Conta nr. 12, Sector 2

Telefon: (0040-21) 311 00 31; 311 00 67; 311 00 78

Fax: (0040-21) 311 00 44

E-mail: thaibuh@outlook.com

Website: www.thaiembassy.org/bucharest

Depăşirea termenului de şedere în Thailanda acordat prin viză va fi sancţionat conform legislaţiei in
vigoare! Pentru turiştii care depăşesc durata de 15 zile de şedere, ca beneficiari ai “vizei la sosire”, se va percepe o
taxă, după cum urmează:
 dacă depăşirea este de o zi, nu se percepe nici o taxă;
 începând cu a 2-a zi de şedere peste durata admisă de 15 zile, se va percepe o taxă de 500 Baht (16-17 USD)
pentru fiecare zi de depăşire, maximum 20.000 Baht. Această taxă va fi achitată la ieşirea din Thailanda, la punctul
de frontieră. Fără achitarea acestei taxe, nu este permisă trecerea frontierei de stat thailandeze. Refuzul sau
imposibilitatea de a plăti această taxă, poate conduce la aplicarea unei amenzi de 20.000 Baht şi dispunerea arestării
până la achitarea acesteia. Cetăţenii străini care depăşesc perioada acordată de viză cu o perioadă mai mare de 40
de zile, riscă aceleaşi măsuri ca în cazul refuzului de plată.

Pentru o şedere de un an se poate solicita o viză "non-immigrant" la reprezentanţa diplomatică thailandeză, care
înaintează cererea spre aprobare Biroului de Imigrări din Thailanda. Pentru informaţii suplimentare poate fi accesată
pagina de internet a reprezentanţei diplomatice a Regatului Thailandei la Bucureşti,
la http://www.thaiembassy.org/bucharest/.
Cetăţenii români cărora Ambasada României la Bangkok le eliberează un paşaport temporar, trebuie să se prezinte
la un birou al poliţiei de imigrări pentru a solicita verificarea în sistem a datei de intrare în ţară, dată care a fost
aplicată pe paşaportul precedent şi respectiv aplicarea pe paşaportul temporar a unei ştampile cu data respectivă.
Ştampila este necesară întrucât, pentru fiecare zi pentru care se depăşeşte perioada de şedere acordată prin viză, se
plătesc penalităţi de 500 baht/zi (cca.13 Euro).

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă
îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze Ambasadei României în Regatul Thailandei şi să îşi anunţe
prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă :

Adresa: 3388/41 Sirinrat Office Building, 12th Floor, Rama IV Road, Khlong Toei, Bangkok 10110

Telefon de urgență: 08-63.639.118

Telefon informații consulare pentru cetățenii români: +66-(0)-2-240.25-21 sau 23

E-mail: bangkok.mae.ro

Doriţi să munciţi în Thailanda?

Vizele pentru muncă trebuie solicitate Biroului de Imigrări de către firma thailandeză care doreşte să angajeze un
străin.

Viza de şedere permanentă

Pot solicita viza de şedere permanentă străinii care posedă viză "non-immigrant" şi au o perioadă continuă de şedere
în Thailanda de 3 ani.

Posesorul unei vize de şedere permanentă care doreşte să călătorească în afara Thailandei şi să păstreze dreptul de
şedere permanentă trebuie să solicite în prealabil o viză "non-immigrant".

În cazul în care cetăţenii români care deţin o viză de şedere permanentă decid să călătorească în afara graniţelor
Thailandei pentru o perioadă mai mare de un an, li se va suspenda, automat, dreptul de şedere

permanentă pe teritoriul acestui stat.

Atenţie! Trebuie să anunţaţi Biroul de Imigrări cu privire la adresa la care locuiţi, procedură care se repetă la fiecare
90 zile.

Celor cărora le-a expirat viza de şedere şi se prezintă din proprie iniţiativă la Biroul de Imigrări, li se aplică o amendă
de 200 Baht pentru fiecare zi de depăşire a valabilităţii vizei, dar suma totală a amenzii nu poate

depăşi 20.000 Baht (cca. 500 $ SUA). Excepţie fac străinii care şi-au pierdut documentele de călătorie şi se prezintă
la Biroul de Imigrări pentru acordarea unei noi vize de şedere temporară în Thailanda pe

documentele eliberate de ambasadele statelor de provenienţă.

Permisiunea de revenire
Este obligatoriu să obţineţi „permisiunea de revenire” în cazul în care sunteţi posesor al unei vize de şedere pentru
Thailanda, doriţi să călătoriţi în altă ţară şi ulterior să vă întoarceţi în Thailanda înainte de expirarea vizei.
 Această permisiune vă dă dreptul să reveniţi în Thailanda şi să folosiţi valabilitatea vizei iniţiale până la expirare.
 Dacă nu solicitaţi permisiunea de revenire, viza se anulează automat la ieşirea din Thailanda.
 Permisiune de revenire în Thailanda în cadrul unei vize iniţiale poate fi obţinută ori de câte ori se solicită.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională thailandeză, modificări ce pot
interveni în mod periodic, cuantumul minim al sumelor ce trebuie deţinute pe categorii de vize, regimul asigurărilor
medicale şi alte detalii necesare obţinerii diferitelor categorii de vize, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale
furnizate de autorităţile thailandeze:
 Ministerul Afacerilor Externe al Thailandei (www.mfa.go.th)
 Ambasada Thailandei la Bucureşti.

Vă recomandăm să anunţaţi misiunea diplomatică a României în Thailanda cu privire la prezenţa dumneavoastră pe


teritoriul acestei ţări.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Thailanda nu poate fi exclusă din faţa acestei
ameninţări.

Cetăţenii români care doresc să se deplaseze în Thailanda sunt sfătuiţi să se informeze, în prealabil, asupra situaţiei
de securitate din zonă. În acest sens, este recomandată consultarea periodică a paginii web a Ministerului Afacerilor
Externe – www.mae.ro.

Siguranţă şi criminalitate

Atragem atenţia cu privire la existenta legii lèse majesté în Thailanda, care este aplicată cu multă stricteţe şi prevede
pedepse grele privative de libertate în cazul în care se apreciază că se aduc insulte regelui sau membrilor familiei
regale.

Între infracţiunile cele mai frecvente se numără consumul şi traficul de droguri şi sustragerea şi falsificarea
paşapoartelor.

Recomandări generale:
 Evitaţi circulaţia pe timp de noapte, locurile aglomerate, demonstraţiile şi deplasarea în zone izolate ale ţării.
 Respectaţi cu stricteţe anunţurile şi recomandările autorităţilor locale;
 În timpul deplasării cu maşina, geamurile trebuie să rămână tot timpul ridicate, iar uşile, blocate;
 Respectaţi tradiţiile şi obiceiurile locale;
 Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi
în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 În cazul călătoriilor cu autobuze este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor personale pe întreaga durată a
călătoriei.
 Vă recomandăm ca schimburile valutare să se desfăşoare doar la casele de schimb valutar.
 Jocurile de noroc sunt interzise pe teritoriul Thailandei.
 Introducerea și deținerea țigărilor electronice în Thailanda este ilegală
 Recomandăm a fi studiate cu atenție condițiile de vamă cum ar fi introducerea în Thailanda a țigărilor și al băuturilor
alcoolice cumpărate din duty free http://www.suvarnabhumiairport.com/en/1002-suvarnabhumi-customs-
services
 La finalul anului 2017, legislația thailandeză în materie a fost amendată, în sensul interzicerii fumatului pe
principalele plaje din Thailanda.

Atenţie! Atunci când în urma unor evenimente se apelează la diferite servicii locale (organe de ordine, companii de
asigurări etc.), orice document semnat trebuie să fie tradus într-o limbă de circulaţie internaţională cunoscută de
persoanele implicate, pentru eliminarea oricăror neclarităţi în interpretarea ulterioară a documentului.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai
apropiat birou al poliţiei.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a Ambasadei
României la Bangkok. În cazul furtului paşaportului, cetăţenii români trebuie să declare furtul la poliţia locală.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor thailandeze,
trebuie apelată poliţia la numărul de telefon 191.

Între infracţiunile cele mai frecvente se numără:


 Consumul şi traficul de droguri
 Sustragerea şi falsificarea paşapoartelor
 Escrocheriile la centrele de închiriere jetsky, motoscutere (se cer despăgubiri foarte mari pentru despăgubirile
preexistente).
 Escrocheriile cu pietre preţioase şi semi-preţioase vândute pe post de chilipir
 Escrocheriile în aeroport în care turiştii sunt arestaţi pentru introducerea fără a declara în prealabil achiziţionarea a
peste 200 de ţigări cumpărate în regim duty-free din aeroportul de escală.
 Escrocheriile realizate cu tuk-tuk-ul (mijloc de transport local), prin care turiştii sunt obligaţi să cumpere de la
magazinele care oferă comision şoferului.
 Furtul genţilor în timpul călătoriilor cu tuk-tuk–ul de către motociclişti.

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să vă încheiaţi asigurări de călătorie, medicală şi de viaţă în cazul în care vă deplasaţi
în Thailanda.

Costul serviciilor medicale este ridicat.

Atenţie! Unităţile medicale acceptă asigurările încheiate în alte ţări, în condiţiile în care firma la care se încheie poliţa
are reprezentanţă în această ţară.

Este obligatorie vaccinarea cetăţenilor care, anterior depunerii cererii pentru viza de intrare în Thailanda, au vizitat
Africa sau America de Sud.

Pentru informaţii cu privire la tipurile de vaccinuri care trebuie efectuate, vă recomandăm să vă adresaţi Institutului
Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.

Condiţii privind traficul auto

 Circulaţia auto
Sistemul de conducere auto este asemănător celui britanic (volanul pe partea dreaptă), iar sensul de deplasare al
vehiculelor este pe partea stângă a arterei de circulaţie.

Regulile de circulaţie sunt cele valabile pe plan internaţional, adaptate mersului pe partea stânga.

O atenţie deosebită trebuie acordată în marile oraşe participanţilor la trafic ce utilizează motorete şi motociclete, care
de cele mai multe ori nu au un stil preventiv de a conduce şi pun în pericol siguranţa circulaţiei.

 Starea drumurilor

Thailanda dispune de o infrastructură foarte bună a autostrăzilor şi drumurilor naţionale.

 Limitele de viteză admise


o pe autostrăzi – 120 km/h, iar
o în oraşe de 50 km/h, cu excepţia zonelor cu alt regim indicat în mod expres

 Parcarea

Parcarea este permisă în locurile special amenajate şi marcate corespunzător.

În caz contrar, poliţia rutieră blochează roţile autoturismului şi nu se revine asupra acestei măsuri decât după plata
unei amenzi la cea mai apropiată secţie de poliţie.

 Centura de siguranţă.

Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie.

 Permisul de conducere

Cetăţenii străini aflaţi in Thailanda pot conduce mijloace auto pe teritoriul ţării numai după susţinerea examenului
auto şi a vizitei medicale.

 Transportul public

Vă recomandăm să acordaţi o atenţie sporită în momentul recurgerii la serviciile taximetriştilor. Majoritatea nu cunosc
limba engleză, de aceea vă recomandăm să prezentaţi adresa de destinaţie în limba thai.

Reglementări vamale

Introducerea în Thailanda a drogurilor de orice natură este interzisă.

Atenţie! Nu acceptaţi preluarea de bagaje la aeroport sau în orice punct de trecere a frontierei de la persoane
necunoscute, deoarece puteţi fi acuzat de trafic de droguri.

Deţinerea şi traficul de droguri se pedepsesc, în anumite cazuri, cu moartea.

Sumele care depăşesc 10.000 euro trebuie declarate la intrarea în Thailanda.

Regimul medicamentelor
Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.

Exista restricţii în privinţa medicamentelor psihotrope.

Utilizarea cărţilor de credit

Majoritatea cărţilor de credit sunt acceptate de băncile, restaurantele şi magazinele mari din Thailanda. De
asemenea, pot fi folosite şi cecurile de călătorie la toate băncile şi casele de schimb valutar.

Toate cărţile de credit importante sunt acceptate de băncile, restaurantele şi magazinele mari din Thailanda. De
asemenea, pot fi folosite şi cecurile de călătorie la toate băncile şi casele de schimb valutar.

Regimul animalelor de companie

Vă recomandăm să nu călătoriţi în Thailanda cu animale de companie ca urmare a problemelor pe care Thailanda le-
a avut cu gripa aviară, precum şi ca urmare a neacceptării acestora în majoritatea hotelurilor.

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru
eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate
sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.