Sunteți pe pagina 1din 3

Pentru războaiele din Balcani din 1912-1913, vezi Războaiele balcanice

Războaiele Iugoslave

Informații generale

Perioadă 1991-2001

Loc Teritoriul din fosta Iugoslavie: Bosnia și


Herțegovina, Croația, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Slovenia

Rezultat Noi state independentea

Beligeranți

1991–95: 1991–95:

RF Iugoslavia Croația
Republika RC Herțeg-Bosnia
Srpska (din 1992)
(din 1992)
Republica Sârbă
Krajina Republica Bosnia și Herțegovinac (din 1992)
Slovenia (1991)

Provincia
Autonomă a NATO (1995)
Bosniei de Vest

1998–2001:

UÇK
1998–2001: UÇPMB (din 1999)
RF Iugoslavia UÇK (2001)

Albania
(parțial implicată)
Macedoniab (2001)

NATO (1999)

Conducători
Slobodan Franjo Tuđman
Milošević Janko Bobetko
Momir Bulatović Mate Boban
Branko Kostić
Dragoljub Ojdanić
Alija Izetbegović
Nebojša Pavković
Sefer Halilović
Vojislav Šešelj
Radovan Milan Kučan
Karadžić Janez Janša
Ratko Mladić
Javier Solana
Milan Martić Wesley Clark
Milan Babić Bill Clinton
Tony Blair
Fikret Abdić John Major

Boris Trajkovski Agim Çeku


Ljubčo
Hashim Thaçi
Georgievski Ali Ahmeti
Ljube Boškoski

Pierderi
peste 3.000.000 peste 3.000.000 in ambele tabere morți(cifra exacta este
in ambele tabere necunoscuta dar sunt peste 3 milioane)
morți(cifra exacta este
necunoscuta dar sunt
peste 3 milioane)
peste 3.000.000 in ambele tabere morți(cifra exacta este
necunoscuta dar sunt peste 3 milioane)

peste 3.000.000
in ambele tabere
morți(cifra exacta este peste 3.000.000 in ambele tabere morți(cifra exacta este
necunoscuta dar sunt necunoscuta dar sunt peste 3 milioane)
peste 3 milioane)

peste 3.000.000 in ambele tabere morți(cifra exacta este


necunoscuta dar sunt peste 3 milioane)

a Independența Kosovo este în dezbatere. Vezi Declarația de independență a provinciei Kosovo din 2008.

b Macedonia a fost în conflict doar cu albanezii NLA, fără a fi fost în conflict cu vreuna dintre republicile
federației și nu a avut nicio alianță cu forțele paramilitare sârbe.

c Între 1992-1994, Republica Bosnia și Herțegovina era reprezentată în special de bosniaci (musulmanii
bosniaci), un grup etnic din Bosnia și Herțegovina. Între 1994-1995, după Acordul de la Washington, statul a
fost de asemenea reprezentat de croații bosniaci.

Modifică date / text

Războaiele Iugoslave au fost o serie de conflicte violente desfășurate pe teritoriul


fostei Republicii Socialiste Federative a Iugoslaviei (RSFI), care a avut loc între 1991 și 2001.
Războaiele iugoslave pot fi considerate două serii de războaie succesive care au afectat toate
cele șase foste republici iugoslave. Acestea au fost descrise ca fiind conflicte între cetățenii din
fosta Iugoslavie din motive religioase, etnice, economice și politice, mai ales dintre sârbii pe de o
parte și croații, bosniacii și albanezii pe de altă; de asemenea și
dintre bosniacii și croații din Bosnia și Herțegovina și macedonenii și albanezii din Macedonia.
Începând din 1990, Iugoslavia se afla la limita destrămării. Aflată în mijlocul dificultăților
economice, guvernul federativ se confrunta cu revendicări ale diferitelor grupuri etnice. La ultima
ședință a Partidului Comunist din Belgrad în 1991, adunarea a votat pentru oprirea sistemului de
partid unic, precum și a reformei economice, care îndemna delegațiile slovenă și croată să
părăsească partidul și încetarea activității acestuia,[1] un eveniment simbolic care a reprezentat
sfârșitul „frăției și unității”. În același an slovenii și croații deja își proclamă independența,
provocând represalii împotriva separării din partea Armatei Populare Iugoslave.
În cele din urmă războaiele s-au încheiat cu noi state independente pe harta Europei, dar și o
mare parte a Iugoslaviei rămasă săracă și masive dezagregări economice. Adesea descrise ca
fiind cele mai mortale conflicte din Europa, după Al Doilea Război Mondial, acestea au fost
caracterizate de masive crime de război și purificări etnice.[2] Au fost primele conflicte după Al
Doilea Război Mondial considerate oficial genociduri iar multe dintre persoanele cheie
participante au fost ulterior acuzate de crime de război.[3] Tribunalul Penal Internațional pentru
fosta Iugoslavie (TPI) a fost înființat de ONU pentru a judeca acest crime.[4]
Războaiele iugoslave pot fi împărțite în două grupuri din diferite conflicte distincte:

 Războaiele din perioada destrămării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia:


1. Războiul din Slovenia (1991)
2. Războiul Croat de Independență (1991-1995)
3. Războiul Bosniac (1992-1995)

 Bombardarea NATO în Bosnia și Herțegovina (1995)

 Războaiele din zonele populate de albanezi:


1. Războiul din Kosovo (1998[5] - 1999)