Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a IV-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2019-2020

Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 5001/02.12.2014

TEMA DUMNEZEU ESTE CALEA


Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 09.09-13.09


școlar*
Să ne amintim din clasa a III-a* 1 S2 16.09-20.09

Lumea – casă pentru toți oamenii


1.1; 1.3; (aspecte specifice ale lumii de astăzi;
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

1 S3 23.09-27.09
2.1 oamenii doresc mereu o lume mai
bună)
Fiecare om își caută propria cale
1.1; 1.3; prin viață (fiecare om este unic; care
1 S4 30.09-04.10
3.2 sunt nevoile omului; Dumnezeu
răspunde căutării omului)
Cu Biblia și Biserica arată calea spre
Dumnezeu 1.1; 1.2; Dumnezeu (ce înseamnă calea către
1 S5 07.10-11.10
pe calea 1.3; 3.2 Dumnezeu; ce este Biblia; cum
vieții călăuzește Biblia către Dumnezeu)
Biblia și Biserica arată calea spre
1.1; 1.2; Dumnezeu (ce înseamnă calea către
1 S6 14.10-18.10
1.3; 3.2 Dumnezeu; ce este Biblia; cum
călăuzește Biblia către Dumnezeu)
Nevoia de a primi îndrumare în
1.1; 2.1; viață (de ce omul are nevoie de
1 S7 21.10-25.10
3.1 îndrumare în viață; cine ne îndrumă în
viață)
VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019

Ajutorul lui Dumnezeu în situații


dificile (ce dificultăți întâmpină un
Dumnezeu şi

1.1; 1.2; 1 S8 04.11-08.11


răspunsul
Iubirea lui

Cu copil; încrederea în purtarea de grijă a


omului

Dumnezeu lui Dumnezeu)


pe calea
1,1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,
vieții 1.3; 2.1; evaluare: Cu Dumnezeu pe calea 1 S9 11.11-15.11
3.1; 3.2 vieții*
Prorocii, vestitori ai nașterii lui
2.2; 3.1;
Hristos (cine au fost prorocii; rolul lor 1 S10 18.11-22.11
3.2
în pregătirea venirii Mântuitorului)
Magii, în căutarea Pruncului Iisus
Mari sărbători

3.1; 3.2 (cine au fost magii; închinarea magilor 1 S11 25.11-29.11


Nașterea și întoarcerea în țara lor pe altă cale)
creştine

Domnului, Întâmpinarea Pruncului Iisus de


vestire și către Dreptul Simeon (despre
1.1; 3.2;
împlinire evenimentul Întâmpinării Domnului; 1 S12 02.12-06.12
3.2
Dreptul Simeon, model de răbdare și
perseverență)
Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.1; 2,2;
evaluare: Nașterea Domnului, vestire 1 S13 09.12-13.12
3.1; 3.2
și împlinire*
Evaluare semestrială* 1 S14 16.12-20.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA
Calea spre Dumnezeu, deschisă
tuturor oamenilor prin Iisus Hristos
1.1; 1.3 1 S1 13.01-17.01
(ce este sfințenia; cum se ajunge la
sfințenie; care sunt roadele sfințeniei)
Învățătura Domnului, vestită de
sfinții apostoli și evangheliști (cine
1.1; 1.2;
au fost apostolii; cine au fost 1 S2 20.01-23.01
3.1
evangheliștii; rolul lor în transmiterea
învățăturii creștine)
Învățătura Domnului, vestită de
sfinții apostoli și evangheliști (cine
1.1; 1.2;
Dumnezeu Se face
cunoscut omului

au fost apostolii; cine au fost 1 S3 27.01-31.01


3.1
evangheliștii; rolul lor în transmiterea
Sfințenia, învățăturii creștine)
calea spre Mărturisirea și trăirea credinței de
Dumnezeu 1.1; 1.3 către sfinți (ce înseamnă
1 S4 03.02-07.02
mărturisirea credinței; modele de sfinți
cu cinstire universală)
Sfinții români și creștinismul pe
teritoriul țării noastre (apariția
1.1; 1.2; creștinismului pe teritoriul țării
1 S5 10.02-14.02
2.1 noastre; exemple de sfinți români din
diferite perioade istorice și provincii
ale țării)
1.1; 3.1;
Sfântul Ioan Iacob Românul* 1 S6 17.02-21.02
3.2
1.1;1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; 2.1; evaluare: Sfințenia, calea spre 1 S7 24.02-28.02
3.1; 3.2 Dumnezeu*
Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor
(principalele evenimente din Duminica
1.2; 3.1;
Floriilor și din Săptămâna Patimilor; 1 S8 02.03-06.03
3.2
atitudini ale apostolilor față de
Mântuitorul)
Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor
Mari sărbători

(principalele evenimente din Duminica


1.2; 3.1;
Floriilor și din Săptămâna Patimilor; 1 S9 09.03-13.03
creştine

De la Florii 3.2
atitudini ale apostolilor față de
la Înviere Mântuitorul)
Femeile mironosițe pe drumul
Golgotei și în Duminica Învierii (cine
1.2; 3.1;
au fost femeile mironosițe; 1 S10 16.03-20.03
3.2
devotamentul femeilor mironosițe;
sărbătoarea femeilor mironosițe)
1.2; 3.1; Lecţie de recapitulare, consolidare,
1 S11 23.03-27.03
3.2 evaluare: De la Florii la Înviere*

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S12 30.03-03.04
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04.2020 - 21.04.2020
Iubirea creștină, poruncă dată de
Domnul Iisus Hristos (ce înseamnă
3.1; 3.2 1 S13 22.04-24.04
iubirea lui Dumnezeu; ce înseamnă
iubirea aproapelui)
Viața în armonie cu ceilalți, îndemn
1.1; 1.2; al lui Dumnezeu (rolul normelor în
1.3 diferite contexte de viață; exemple de 1 S14 27.04-30.04
2.2 porunci din Decalog și învățături
desprinse din acestea)
Viaţa creştinului

Iubirea Familia și împlinirea poruncii iubirii


împreună cu

creștină, 1.2;1.3; (binecuvântarea familiei de către


semenii

1 S15 04.05-08.05
sprijin 2.1 Domnul Iisus Hristos; iubirea dintre
pentru membrii familiei)
conviețuirea Prietenia și porunca iubirii creștine
1.1; 1.2;
cu ceilalți (prietenia în lumina învățăturii lui
1.3; 2.1; 1 S16 11.05-15.05
Hristos; aspecte definitorii ale prieteniei
2.2
la vârsta școlară)
1.1; 1.2; Importanța exemplului personal de
1.3; iubire creștină (valoarea exemplului 1 S17 18.05-22.05
2.2 personal; exemple din viața cotidiană)
1.1; 1.2;
Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; 2.1;
evaluare: Iubirea creștină, sprijin 1 S18 25.05-29.05
2.2; 3.1;
pentru conviețuirea cu ceilalți*
3.2
Evaluare semestrială* 1 S19 02.06-05.06

Evaluare finală* 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

Notă
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică,