Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Propunător: Prof.înv.primar Grădinariu Claudia

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Tiberiu Crudu, Tudora

Clasa: a II-a B

Aria curriculara: Arte. Tehnologii

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice

Unitatea de învățare: Iarna pe uliță

Tema lecției: Colaj - Omul de zăpadă

Formă de realizare: activitate integrată

Discipline integrate: Arte vizuale și abilități practice( AVAP); Comunicare în limba română, Muzică și mișcare (MM)

Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi

Competente specifice:

AVAP

2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte


2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

CLR

1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate

1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute

MM

2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual,asociind dirijatul intuitive

Obiectivele operaționale:

O1 - să prezinte interes, prin formularea de întrebări și răspunsuri, pentru un text audiat

O2 - să răspundă la întrebări pe baza textului Povestea omului de zăpadă

O3 - să identifice materialele necesare realizării lucrării propuse

O4 - să reproducă cu cuvinte proprii etapele de realizare a lucrării

O5 - să coloreze îngrijit și estetic

O6 - să decupeze după conturul realizat cu mâna liberă

O 7 - să adauge cel puțin două elemente de originalitate lucrării propuse


O8 - să evalueze obiectiv propria lucrare și lucrările colegilor

O9 - să cânte în cor un cântec despre iarnă, respectând linia melodică

O 10 - să participe activ la completarea ciorchinelui despre activitățile realizate in acea zi

Strategii didactice:

Metode și precedee: explicația, lectura, conversația, demonstrația, exercițiul

Mijloace de învățământ: povestea omului de zăpadă, Plansă model, foarfece, lipici, creioane colorate, trei cercuri de hârtie albă, de
dimensiuni diferite , imagini cu: un brăduț, o casă, un copil la săniuș, hârtie colorată

Mod de organizare: frontal, individual, pe echipe

Resurse

Umane: 25 de elevi

Temporale: 45 de minute
Desfășurarea activității

Etapele lectiei C.S. Continutul instructive-educativ Strategii didactice Evaluare


Metode si Mijloace Mod de
/
procedee didactice organizare
Ob.op.
1.Moment Se asigură condiţiile optime desfăşurării
organizatoric lecţiei: pregătirea materialelor necesare
pentru buna desfășurare a orei de Arte Frontal
vizuale și abilități practice
2.Captarea - Luăm poziția potrivită pentru a asculta o Povestire Povestea frontal Capacitatea elevilor
atenției O1 scurtă poveste. Este Povestea omului de a / lectura omului de de a prezenta interes
5 minut zăpadă. zăpadă pentru un text audiat.
( Anexa 1)
- Se vor explica cuvintele și expresiile
necunoscute.
3.Reactualizare - Se va răspunde la întrebări pe baza textului. Capacitatea elevilor
a cunoștințelor O2 Cine a făcut un om de zăpadă? de a recepta mesajul
În ce anotimp se petrece acțiunea? unui text audiat.
5 minute Cum a făcut băiatul un om de zăpadă? Capacitatea de a
După ce a așezat cei trei bulgări mari unul răspunde la întrebări
peste celălalt, ce elemente a mai adăugat pe baza unui text
băiatul? audiat.
Cine a dat viată omului de zăpadă?
Ce a făcut omul de zăpadă cu nasul său? Dar
cu căciula?
Ce a primit omul de zăpadă pentru bunătatea
sa?

4.Anuntarea Astăzi vom realiza un colaj folosind hârtie, Explicația


temei și a și vom reproduce prin lucrările nostre
obiectivelor frumusețile iernii cu toate elementele ei:
operaționale zapadă, oameni de zăpadă, case cu coșuri de
1 minut fum, brazi, copii la săniuș etc.
5. Dirijarea O3 - Se prezintă elevilor lucrarea realizată. Observați Plansă Frontal Capacitatea de a
învățării - Se intuiesc materialele necesare a model identifica materialele
desfășurării activității. Explicația foarfece, necesare realizării
a) prezentarea  foarfece, lipici, creioane colorate lipici, colajului.
suportului de  trei cercuri de hârtie albă, de creioane
lucru dimensiuni diferite Conversaț colorate
 un brăduț, o casă, un copil la săniuș - ia trei cercuri
pentru a fi colorate și decupate de hârtie

 hărtie colorată - folosită pentru albă, de

detalii ( nas, nasturi, fular) dimensiuni

 vată ( zăpada) diferite

- Precizez că fiecare copil poate adăuga în un brăduț,

lucrarea sa elementele pe care le dorește. o casă, un


b ) stabilirea O4 - Se stabilesc etapele de realizare a lucrării Explicația copil la
etapelor de 1. Vom colora toate elementele primite cu săniuș Capacitatea de a
realizare a scopul acesta : casa, brad, copil la săniuș. hârtie asculta activ etapele
lucrării 2. Vom decupa elementele colorate. colorată de realizare a lucrării.
3. Vom desena trei cercuri de mărimi foarfece
diferite, cu creionul, pe hârtie albă, apoi le
vom decupa. Lipim cercurile ușor de la
mare la mic pentru a forma un om de
zăpadă. Demonstr Frontal
4. Așezăm pe o foaie albă toate elementele, ația
în poziția în care ne dorim , apoi le lipim.
5. Lipim vată pe acoperișul casei.
6. Adăugăm elementele de originalitate : Capacitatea de a
nas, ochi, palărie omului de zăpadă, soare, repeta/reproduce prin
nori, copii, animale, etc. cuvinte proprii etapele
- Se vor repeta etapele de lucru de către un de realizare a lucrării.
elev. Capacitatea de a
colora îngrijit și
c) realizarea O5 - Se realizează lucrarea pe fond muzical și Exercițiul Individual estetic.
lucrării O9 se va cânta Vine iarna. Capacitatea de a
O6 - Se oferă explicații suplimentare dacă este decupa după conturul
O7 cazul. desenat cu mâna
d) evaluarea O8 - Prezint criteriile de evaluare a lucrărilor: liberă.
lucrărilor -finalizarea lucrării, Autoeval Frontal Capacitatea de a
-corectitudinea execuţiei, uare individual adăuga elemente de
-aspectul estetic, originalitate lucrării.
-originalitatea lucrării Capacitatea de a
Elevii care vor dori sau vor fi numiți vor evalua propria lucrare
prezenta lucrarea în fața clasei, vor realiza si lucrările colegilor.
evaluarea și autoevaluarea având în vedere
respectarea cerințelor și etapelor de lucru.
- Se vor expune lucrările pe bănci si se va
realiza un tur al galeriei pentru ca fiecare
elev să poată fi evaluat.
6.Încheierea Se fac aprecieri verbale cu privire la ora de Conversaț Capacitatea de a
activității O10 Arte vizuale și abilități practice, dar și ia Frontal completa ciorchinele
3 minut asupra activității din întreaga zi. cu activități,
Se va realiza un ciorchine al activităților din Explicația sentimente, elemente
această zi, pornind de la cuvântul iarna. Se din întreaga zi.
va realiza o recapitulare a întregii zile.

Anexa 1
Povestea omului de zăpadă

Într-o iarnă friguroasă cu mult omăt, un copil a avut ideea să aşeze trei bulgări mai mari unul peste celălalt ca să ridice un fel de
turnuleţ în grădina din spatele casei.

În joacă, i-a pus apoi bulgărelui mai mic ochi din bucăţi de cărbune şi nas dintr-un morcov. Pe cap, o căciulă de lână roasă de vreme şi
în braţe, în loc de mână, un rest dintr-o mătură veche. Aşa a apărut primul om de nea… Pe înserat, copilul a intrat în casă lăsând
omuleţul singur în grădina îngheţată.

Zâna Iarna, care colinda lumea în sania ei trasă de cerbi albi, a zărit arătarea din grădină şi, în glumă, s-a gândit să îi dea viaţă.
Când s-a aşternut liniştea, din pădurea din apropiere au început să sosească musafirii nopţii.

Două căprioare înfometate s-au apucat să scormonească omătul, căutând frunze de varză sau ştiuleţi uitaţi prin grădină de gospodari.
Hrana era greu de găsit. Omul cel alb le-a zărit şi s-a gândit să le ofere nasul său cel roşu

– Eu nu am nevoie de el, iar pentru voi poate fi o cină gustoasă…”


Căprioarele au primit bucuroase darul.

În aceeaşi vreme, câteva păsărele s-au aşezat pe capul omului de nea. Ar fi avut nevoie de câteva fire de lână ca să-şi mai căptuşească
cuiburile reci.
– Cu mare drag! le-a răspuns omul de zăpadă şi s-a grăbit să împartă toată lâna cu păsările cerului.
Cât a fost noaptea de lungă, omul de nea a făcut cadouri celor din jur: firele de paie din mătură le-a dat unor iepuraşi iar cărbunii unor
pitici ai pădurii. Spre dimineaţă, Zâna Iarna l-a observat stând cu totul despuiat. Pentru bunătatea lui, s-a gândit să-i ofere ea un dar
special: dragostea tuturor copiilor.

De atunci, omul de zăpadă este un simbol nelipsit al iernii. Când zăpada acoperă în strat pufos pământul, toţi copiii se grăbesc să
ridice oameni de zăpadă, pe străzi, în grădini sau în curţile caselor.

Anexa 2