Sunteți pe pagina 1din 5

DATA.............................. NUMELE........................................

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Ştiinţe ale naturii


CLASA a III-a
PARTEA I

1. Alin se pregǎteşte sǎ plece într-o excursie la munte. Scrie , în tabel, denumirile a trei
plante şi a trei animale pe care le-ar putea vedea acolo!

Plante de la munte Animale de la munte

2. Ana a fost în vacanţǎ la bunici, într-un sat de câmpie. Scrie denumirea a trei plante şi
apoi a trei animale pe care le-ar fi putut întâlni acolo.

Plante : .................................................................................................................
Animale : .............................................................................................................

3. În tabelul de mai jos sunt enumerate animale. Noteazǎ ,, X “ în dreptul denumirii


fiecǎrui animal pentru a arǎta dacǎ este domestic sau sǎlbatic.
Animal domestic Animal sǎlbatic
vacǎ
lup
porc
gǎinǎ
cǎprioarǎ
arici

PARTEA II

4. Grupeazǎ în tabel urmǎtoarele plante :


varzǎ , cais, morcov, stejar, brad, nuc
Grǎdinǎ de legume Livadǎ Pǎdure

5. Scrie A (adevǎrat) sau F (fals) în dreptul enunţurilor date mai jos :

a) Curǎţenia este mama sǎnǎtǎţii. ..........


b) Ud florile cu apǎ fierbinte. ..........
c) Spǎl vasele cu cernealǎ. .........
d) Pǎstrez curǎţenia în dormitor. .........
e) Igiena clasei nu este prea importantǎ. .........
f) Poluarea este periculoasǎ pentru sǎnǎtate. ..........
g)Iarna se culeg strugurii;
h)Ne spalam pe maine doar atunci cand plecam la plimbare;.............
i)Fructele si legumele nu trebuie sa lipseasca din alimentatia noastra;..........
j)Nu trebuie sa pastram curatenia;.........
k)Trebuie sa ne spalam pe dinti dupa fiecare masa........

6. Scrie trei exemple de actiuni desfǎşurate de cǎtre oameni, pentru protejarea


mediului înconjurǎtor :

 …………………………………………………………
 …………………………………………………………
 …………………………………………………………

7. Scrie partile componente ale unei plante:


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Ştiinţe ale naturii
CLASA a III-a
2011-2012
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

PARTEA I
Descriptori de performanţǎ :
CALIFICATIVE
ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
-Rǎspuns - Rǎspuns parţial - Rǎspuns parţial - Rǎspuns incorect :
corect şi complet : corect : corect :  scrie denumirea
 scrie corect  scrie corect  scrie corect doar a unei
denumirile a denumirile a denumirile a plante sau a
trei plante şi 4-5 plante şi 2-3 plante şi unui animal.
1 a trei animale. animale.  nu scrie nicio
animale. denumire
 le greşeşte pe
toate.

2 -Rǎspuns - Rǎspuns parţial - Rǎspuns parţial - Rǎspuns incorect :


corect şi complet : corect : corect :  identificǎ doar o
 scrie corect  identificǎ 4-5  identificǎ 4-5 plantǎ sau un
denumirile a plante şi plante şi animal.
trei plante şi animale. animale.  nu identificǎ
a trei nicio plantǎ sau
animale. niciun animal.
 le greşeşte pe
toate.
3 -Rǎspuns - Rǎspuns parţial - Rǎspuns parţial - Rǎspuns incorect :
corect şi complet : corect : corect :  noteazǎ o
 noteazǎ  noteazǎ 4-5  noteazǎ 2-3 denumire.
corect cu denumiri. denumiri.  nu noteazǎ nicio
,,X” denumire.
denumirile a  noteazǎ greşit
şase animale. toate denumirile

PARTEA II
Descriptori de performanţǎ :
CALIFICATIVE
ITEMUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
-Rǎspuns corect - Rǎspuns parţial - Rǎspuns parţial - Rǎspuns incorect :
şi complet : corect : corect :  grupeazǎ o
 grupeazǎ  grupeazǎ 4-5  grupeazǎ 2-3 plantǎ cu
şase plante plante cu plante cu mediul de viaţǎ
cu mediul de mediul de mediul de  nu grupeazǎ
4 viaţǎ. viaţǎ. viaţǎ. nicio plantǎ.
 greşeşte toate
clasificǎrile.

5 -Rǎspuns corect - Rǎspuns parţial - Rǎspuns parţial - Rǎspuns incorect :


şi complet : corect : corect :  evalueazǎ o
 evalueazǎ  evalueazǎ  evalueazǎ propoziţie.
corect cele corect 4-5 corect 2-3  nu evalueazǎ
şase propoziţii. propoziţii. nicio propoziţie.
propoziţii  greşeşte toate
date. evaluǎrile.
6 -Rǎspuns corect - Rǎspuns parţial - Rǎspuns parţial - Rǎspuns incorect :
şi complet : complet : corect :  prezentare
 prezintǎ fidel  prezentare  prezentare nerelevantǎ.
activitatea generalǎ expeditivǎ.  Neabordare a
desfǎşuratǎ, nedetaliatǎ. itemului.
cu detalii
relevante
(acţiuni,
participanţi,
unelte).

EVALUARE FINALĂ :
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvǎ 5-7 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ FOARTE BINE
orice altǎ combinaţie apropiatǎ acesteia,
stabilitǎ de învǎţǎtor, dupǎ analiza holisticǎ a
testului şi evidenţiind etosul clasei.
Rezolvǎ 2-4 itemi cu FB, 1-3 itemi cu BINE
B,restul cu S/ orice altǎ combinaţie apropiatǎ
acesteia, stabilitǎ de învǎţǎtor, dupǎ analiza
holisticǎ a testului şi evidenţiind etosul clasei.
Rezolvǎ 1-2 itemi cu FB, 1-2 itemi cu SUFICIENT
B,restul cu S/ orice altǎ combinaţie apropiatǎ
acesteia, stabilitǎ de învǎţǎtor, dupǎ analiza
holisticǎ a testului şi evidenţiind etosul clasei.
Rezolvǎ 1 item cu FB, 1 item cu B, 1-2 itemi INSUFICIENT
cu S, restul cu I / orice altǎ combinaţie
apropiatǎ acesteia, stabilitǎ de învǎţǎtor, dupǎ
analiza holisticǎ a testului şi evidenţiind
etosul clasei.

Test de evaluare iniţială. Ştiinţe ale naturii, clasa a III-a


Matrice de specificaţii
Nr. Conţinuturi/obiective Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză
Ctr.
1. FORME DE RELIEF x

2. ANIMALE SI x x
PLANTE

3. MEDIUL x x
ÎNCONJURĂTOR
4. MEDII DE VIAŢĂ x