Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 2

INDICATORI ECONOMICI FOLOSIŢI ÎN TRANSPORTUL AUTO DE MĂRFURI

OBIECTIV: Cunoaşterea principalilor indicatori economici folosiţi în transportul de mărfuri (cu


mijloace auto) după cum urmează: productivitatea, costurile serviciilor de transport, profitul şi
rentabilitatea.

FUNDAMENT TEORETIC
Cu ajutorul indicilor de exploatare ai parcului auto, se pot defini principalii indicatori
economici: productivitatea în serviciile de transport, costul serviciilor de transport, profitul şi
rentabilitatea companiei de transport.
Productivitatea în serviciile de transport.
Productivitatea se calculează pentru un singur autovehicul sau pentru întregul parc, pentru o
perioadă de timp limitată (ex.: lună, trimestru, an). Formula de calcul pentru productivitate în
transportul de mărfuri este:
n

Q n
 t.kmcapac.  , unde Q
i
/ Z a - capacitatea de transport medie
PM  i 1
  i 1
i
Z a Tutil  t util 
Tutil – tonajul util maxim posibil al autovehiculului

Costul în serviciile de transport


Pentru transportul de mărfuri, costurile se repartizează pe volumul de transport [tkm]
luându-se în considerare o perioadă de referinţă ca şi la punctul anterior.
Formula de calcul pentru costul unitar este:
C  C  lei 
Cu  Fn V 
 tkm  , unde:
 iQ
i 1
CF – cheltuielile fixe, care nu se modifică indiferent de numărul de km parcurşi (ex.:
cheltuielile de amortizare, salariile personalului TESA, cheltuielile de întreţinere – încălzire,
iluminare, reparaţii ale birourilor şi atelierelor, cheltuieli de reparaţii curente ale materialului
rulant etc.).
CV – cheltuielile variabile care sunt proporţionale cu numărul de km parcurşi (ex.: costul
combustibililor, lubrifianţilor, salariile şoferilor dacă sunt plătiţi în acord etc.).
n

Q
i 1
i - volumul transporturilor [tkm] raportat la perioada de referinţă.

Profitul în serviciile de transport marfă


Pentru a se asigura un profit este necesar ca tariful practicat de organizaţia de transport să
acopere suma costurilor fixe şi variabile unitare, adică:
 lei 
Tariful  > Cu
 tkm 
Profitul se calculează cu relaţia:
n n n
Prf  Tarif   Qi  Cu  Qi   Tarif  Cu   Qi
i 1 i 1 i 1

Rentabilitatea în serviciile de transport


Rentabilitatea activităţii unei organizaţii este condiţionată de existenţa profitului.
Dacă Cu > Tariful, compania de transport va lucra în pierdere. Evident, trecerea de la
pierdere la profit marchează aşa-numitul „prag de rentabilitate”.

APLICAŢIE

Să se calculeze productivitatea coloanelor de autocamioane (din tabelul următor), luând ca


perioadă de raportare luna octombrie.

Categorie Bucăţi Masa totală Capacitatea de Vehicule


(coloană) [t] încărcare [t] disponibile*
1 3 40 25 2
2 5 16 10 5
3 5 8 4,5 4
*
) în stare de circulaţie

Să se stabilească tariful pentru autovehiculele de mai sus, astfel ca, în condiţiile de încărcare
expuse, compania de transport să nu lucreze în pierdere. Pentru acesta se dau datele cuprinse în
următorul tabel:
Tipuri de cheltuieli
Nr. crt. Tipul cheltuielii Simbol UM Coloana
1 2 3
CHELTUIELI FIXE
1 Amortizare CF1 mil.lei/lună 100 50 -
2 Salariile personalului TESA CF2 mil.lei/lună 60 60 60
3 Întreţinere reparaţii CF3 mil.lei/lună 13 13 13
4 ROMTELECOM CF4 mil.lei/lună 15 15 15
5 Revizii planificate CF5 mil.lei/lună 10 10 10
CHELTUIELI VARIABILE
1 Salariile şoferilor/volum CV1 lei/t km 175 150 300
2 Consum de combustibil q l/100km 45 35 25
**
3 Costul motorinei CV2 lei/l 17000 15000
*
4 Salariile şoferilor/distanţă CV3 lei/km 550 1100
*
Se aplică în situaţiile când autovehiculul circulă gol o perioadă îndelungată; ** preţ extern.

Să se calculeze profitul brut realizat de coloanele de autocamioane în luna octombrie,


precum şi profitul maxim posibil.