Sunteți pe pagina 1din 6

Încadrarea absolvenţilor de liceu

Nr. Instituția de Nr. total Dintre ei Continuă studiile în țară Continuă studiile pes
d/r învățământ de Au primit diplome Au colegii universităţi colegii
absolven de studii umanist
real liceale ramas buget contract
1 L.T. Criuleni ți ai 50 29 21 restanţier0 0 16 5 0
liceului i

Casap Petra nedeterminata


Încadrarea absolvenţilor de liceu

Continuă studiile peste hotare Continuă studiile după domenii


universităţi administr medicină IT agrar pedagogi economi relaţii militar
buget contract aţie c c internaţio
28 0 publică 5 1 2 13 nale 1 3
diile după domenii Angajaţi în câmpul şcoli
tehnic altele (de indicat) munciipeste profesion
in ţară
hotare ale
15 4-drept,2-securitate si paza,2-chinetoterapie,1-psihologie
nedeterm
inaţi

1
Încadrarea absolvenților învățământului gimnazial la studii sau în câmp
2019

Nr. Instituția de învățământ Nr. total de Dintre ei Continuă studiile în țară


absolvenți
ai
gimnaziu
d/o lui
Au primit Au primit Clasa a Colegii Centre de Școli Cursuri
certificate adeverințe X-a de excelență profesi de scurtă
de studii de audiere a liceu onale durată
gimnaziale cursului
1 L.T.Criulni 59 59 0 27 8 0 21 0
Rotari Olga
69125884
zial la studii sau în câmpul muncii,

diile în țară Plecați peste hotare Încadraţi în câmpul Nedeterminaţi


muncii

Școli total La studii La muncă total Dintre ei n- total Dintre ei n-au


serale au vârsta de vârsta de 16
16 ani ani

0 56 3 0 0 0 0 0