Sunteți pe pagina 1din 58
2018 - 2019 având starea În lucru, la data de 11.10.2018 initializat Membrii comisiei CEAC

2018 - 2019

având starea

În lucru,

la data de

11.10.2018

initializat

Membrii comisiei CEAC

Persoana

Calitate Ceac

Grad

Specializare

Alexandra Loredana Stancu

Reprezentant

   

Consiliu Local

Cristina Mirea

Reprezentant

   

Consiliu Parinti

Dana Elena Deaconu

Coordonator

Gradul I

Istorie

Ecaterina Lazarescu

Reprezentant

   

Consiliu Local

Elena Donescu

Membru (Reprezentant Corp Profesoral)

Gradul I

Chimie

Elena Florea

Membru (Reprezentant Corp Profesoral)

Gradul I

Utilaje tehnologice pentru constructii

Ioana Cristina Neacsu

Reprezentant Elevi

   

Ionut Serban

Membru (Reprezentant Corp Profesoral)

Gradul I

Mecanica fina si nanotehnologii

Marinela Ogiolan

Membru (Reprezentant Corp Profesoral)

Gradul I

Matematica

Mihai Moneanu

Membru (Reprezentant Corp Profesoral)

Gradul I

Informatica

PARTEA I.

în calitatea serviciilor

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D01

Cod Sirues

Localitate

 

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

115223

CURTEA DE

D02

 

Urban

D03

 
 

D04

 

defavorizate etc.)

Nu

Nu

 

 

D05

 

Liceu tehnologic

D06

 

buget

D07

bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:

 

Buget pe anul anterior

Buget pe anul în curs

 

6521.00

5826.50

2

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D08

 
 

D09

 

 

D10

 

3.00

 

3.00

coordonatoare

D11

Unitatea

Structurile

coordonatoare

subordonate

 

   
 

Nu

Da

 

primar

Nu

Da

 

gimnazial

Nu

Da

 

liceal

Da

Nu

 

profesional

Da

Nu

 

postliceal

Da

Nu

D12

În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

 
 

Tehnologica

D12a

 
 

Uman

 
 

Real

 

D12b

 

Tehnic

Da

 

 
 

Servicii

Da

D12c

 

Coregrafie

 

3

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

Militar

Teatru

Pedagogic

Sportiv

Patrimoniu cultural

Teologic

Arte vizuale

Artistic

D13

 

Forma de invatamant cu frecventa seral

D14

 

Unitatea coordonatoare

Structurile subordonate

 

un schimb

un schimb

D15

 

Da

 

 
 

 
 

alte limbi

 

D16

 

Da

 

Da

 

 
 

alte limbi

 

4

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D17a

 

 

Unitate

Structuri

Program

Program

Clase cu

Total

Coodonatoare

Subordonat

de studiu

de studiu

unitate

e

bilingv

intensiv

0.00

0.00

     

0.00

grupe din

0.00

2.00

     

2.00

grupe din

0.00

5.00

   

Nu

5.00

clase din

primar (I-IV)

0.00

4.00

     

4.00

clase din

gimnazial (V-

VIII)

0.00

0.00

   

Nu

0.00

clase din

liceal (IX-XII/XIII)

12.00

0.00

     

12.00

clase din

profesional cu durata de 3 ani

a

0.00

0.00

     

0.00

clase la stagiile

finalizarea

ciclului inferior al

liceului

0.00

0.00

     

0.00

clase din

postliceal

Total

12.00

11.00

     

23.00

 

5

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D17b

 
 

Unitate

Structuri

Program de

Program de

Clase cu

Coodonatoare

Subordonate

studiu bilingv

studiu intensiv

Numarul de

 

0.00

1.00

   

Nu

clase

 

pregatitoare

D18a

 

 
 

Unitate Coodonatoare

 

Structuri Subordonate

 

Total

   

unitate

 

0.00

 

0.00

0.00

   

 

0.00

 

28.00

28.00

   

 

0.00

 

68.00

68.00

   

 

0.00

 

68.00

68.00

   

VIII)

 

0.00

 

0.00

0.00

   

XII/XIII)

clasa a IX-a

 

277.00

 

0.00

277.00

finalizarea ciclului inferior al liceului

 

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

 

0.00

0.00

   

Total

 

277.00

 

164.00

441.00

 

0.00

 

28.00

28.00

 

277.00

 

136.00

413.00

 

6

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D18b

 

Unitate Coodonatoare

Structuri Subordonate

Numarul de copii

 

0.00

 

13.00

D19a

 
 

Total elevi CES unitate

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

VIII)

 

 

0.00

XII/XIII)

 

 

5.00

   

finalizarea ciclului inferior al liceului

 

0.00

 

0.00

Total

 

5.00

D19b

 

Unitate Coodonatoare

 

Numarul de copii

 

0.00

D20

 
       

 

 

Total Clase

Total Elevi

clase

Programul „A

0.00

 

0.00

(ante)prescolar

2

28

 

primar

7

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

Programul „A

0.00

0.00

primar

6

81

secundar inferior

Cu frecventa - seral:

10.00

292.00

gimnaziu

4

68

Cu frecventa - seral: - postliceal

2.00

60.00

liceu

10

292

0.00

0.00

postliceal

2

60

primar

0.00

0.00

 

0

0

gimnazial

0.00

0.00

 

0

0

ciclul inferior

0.00

0.00

 

0

0

ciclul superior

Total

12.00

352.00

 

24

529

D21a

 
   

Profil umanist

Filologie

0.00

0

Profil umanist

0.00

0

Profil real

0.00

0

Profil real

0.00

0

D21b

decat cel de zi:

   

Profil umanist

Filologie

0.00

0

8

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

Profil umanist

0.00

0

Profil real

0.00

0

Profil real

0.00

0

D22a

zi:

 

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

0.00

0

0.00

0

1.00

13

8.00

190

electric

3.00

74

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

tehnici poligrafice

0.00

0

0.00

0

economic

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Total

12.00

277

D22b

 

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

0.00

0

9

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

0.00

0

0.00

0

0.00

0

electric

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

tehnici poligrafice

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Total

0.00

0

D22c

finalizarea ciclului inferior al liceului:

 

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

electric

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

tehnici poligrafice

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

10

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Total

0.00

0

D22d

 

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

transporturi

0.00

0

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

servicii

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

economic

0.00

0

0.00

0

0.00

0

sportiv

0.00

0

Total

0.00

0

D22e

 

mecanic

0.00

0

electric

0.00

0

chimie

0.00

0

11

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

0.00

0

energetic

0.00

0

metalurgie

0.00

0

0.00

0

0.00

0

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

transporturi

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Total

0.00

0

D22f

liceal profil tehnologic:

 

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

8.00

233

electric

2.00

59

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

tehnici poligrafice

0.00

0

0.00

0

economic

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

12

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

Total

10.00

292

D22g

 

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

transporturi

0.00

0

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

servicii

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

economic

0.00

0

0.00

0

0.00

0

sportiv

0.00

0

Total

0.00

0

D22h

 

mecanic

0.00

0

electric

0.00

0

chimie

0.00

0

0.00

0

13

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

energetic

 

0.00

 

0

metalurgie

 

0.00

 

0

 

0.00

 

0

 

0.00

 

0

fabricarea produselor din lemn

 

0.00

 

0

transporturi

 

0.00

 

0

 

0.00

 

0

 

0.00

 

0

 

0.00

 

0

Total

 

0.00

 

0

 

D23a

 
   

Profil artistic

 

0.00

0

Profil artistic

 

0.00

0

Profil artistic

 

0.00

0

Profil artistic

 

0.00

0

Profil artistic

Coregrafie

 

0.00

0

Profil artistic

Arta actorului

 

0.00

0

 

Total

 

0.00

0

D23b

 
   

Profil pedagogic

 

0.00

0

Profil pedagogic

Bibliotecar-documentarist

 

0.00

0

Profil pedagogic

Instructor-animator

 

0.00

0

Profil pedagogic

 

0.00

0

 

Profil pedagogic

 

0.00

0

 

Total

 

0.00

0

14

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D23c

 
   

Sportiv

Profil sportiv

 

0.00

0

D23d

 
   

Profil teologic

teologic ortodox

 

0.00

0

Profil teologic

patrimoniu cultural

 

0.00

0

Profil teologic

alte culte teologice

 

0.00

0

 

Total

 

0.00

0

D23e

 
   

Profil militar

 

0.00

0

Profil militar

 

0.00

0

 

Total

 

0.00

0

D24

 

Unitatea coordonatoare

Structuri subordonate

vedere al vârstei copiilor

 

Da

 

Nu

D25

 

0.00

0

1.00

13

II. Caracteristici ale mediului familial

15

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D26a

(estimare):

 

copii

elevi

procente [%]

procente [%]

Rromi

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

28

426

 

100

100

Alte Etnii

 

0

0

 

0

0

Total

 

28

426

 

100

100

D26b

 

 

Elevi autodeclarati

 

0.00

 

0.00

D27

structuri) este (estimare):

 

copii

elevi

procente [%]

procente [%]

Cel putin un parinte are studii generale (8 clase absolvite)

6

112

21.43

26.29

Cel putin un parinte are studii medii (liceu absolvit)

13

215

46.43

50.47

Cel putin un parinte are studii superioare

9

12

32.14

2.82

Nici un parinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite)

0

87

0

20.42

Total

28

426

100

100

12.43

9.43

   

studiu

16

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D28

Grup Vulnerabil

   

Unitatea

Structuri

coordonatoare

subordonate

6

5

D29

 

procente [%]

procente [%]

sub 30 de minute

 

28

216

 

100

50.70

intre 30 si 60 de minute

 

0

166

 

0

38.97

peste 60 de minute

 

0

44

 

0

10.33

Total

 

28

426

 

100

100

Timp mediu

 

15

34.44

   

D30

 
 

 

 

[%]

 

165

 

38.73

 

223

 

52.35

   

 

38

 

8.92

internat

   

Profilul liceului (militar / teologic) implica organizarea activitatiii in regim de internat

 

0

 

0

Total

 

426

 

100

17

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D31

 

Unitate coordonatoare

Structuri subordonate

Cu mijloace de transport în comun

permanent, cu orar neadecvat programului

permanent, cu orar neadecvat programului

Cu mijloace de transport special destinate (transport scolar)

   

   

D32

structurile subordonate:

permanent

telefon

Da

fax

Da

e-mail

Da

D33

 
   

 
 

Unitate coordonatoare

Structuri subordonate

 

Utilizate pt.

Neutilizate

Utilizate pt.

Neutilizate

procesul

excedentar

din cauza

procesul

excedentar

din cauza

propriu

în

propriu

în

conservare

conservare

tehnice

34

 

0

0

8

0

0

laboratoare/

5

 

0

0

1

0

0

cabinete

 

12

 

0

0

0

0

0

D34

 

Da

 

Da

18

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D35a

 

1

0

D35b

0

D36a

D36b

D37a

cazare:

Da

pentru copii

Da

„before school” / „after school”

 

D37b

 
   

 
 

Utilizate pt.

Închiriat altor

Închiriat pt.

Neutilizate, în

procesul

beneficiari

conservare

propriu

externi

45

0

0

105

mese

19

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

45

0

0

50

D37c

Da

Servicii de catering

 

 

D38a

Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical

Da

D38b

Da

cadre medii sanitare

Da

D39a

Da

D39b

defectolog/ logoped/ consilier etc) este:

Da

 

D40

În unitate este organizat program "After-school" (DA/NU):

D41a

Unitatea coordonatoare:

Curent electric

Da

Da

Telefon

Da

20

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D41b

Structuri subordonate:

Curent electric

în toate structurile

în toate structurile

Telefon

în toate structurile

(4) Elemente de dotare

D42a

D42b

acestuia este:

D43

OMECTS 4310 /01.06.2012) este:

 

1

D44

copiilor (dimensiune, amplasare etc.)

Da

Mobilierul este adaptat vârstei copilului

Da

(5) Resurse materiale

D45

didactic din unitate:

Unitatea coordonatoare

Structuri subordonate

dotare medie

dotare medie

D46

(mobilier: HG 564/302.05.2012) este:

 

2

21

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D47

fabricarea produselor din lemn

 

 

 

publice

electric

 

 

 

 

tehnici poligrafice

 

 

economic

 

 

omenesc

 

 

 

 

D48

profil artistic

 

profil pedagogic

 

profil sportiv

 

D49

22

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D50

niveluri de studiu

Da

Da

cadrelor didactice

Da

D51

bibliotecii

D52

subordonate este:

 

Unitatea

Structuri

Total

coordonatoare

subordonate

 

5

1

6

 

de cadrele didactice

 

1

1

2

 

46

24

70

 

 

46

24

70

 

Total

 

52

26

78

D53

ore este (estimare):

Unitate coordonatoare

Structuri subordonate

 

peste 90% din orele planificate

75-90% din orele planificate

 

D54

D55

Da

23

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

D56

enciclopedii electronice

 

filme pe CD/DVD, fotografii digitale

Da

 

V. Resursele umane

D57

 

1

1.72

doctorat

40

68.97

I

8

13.79

II

7

12.07

definitivat

2

3.45

definitivat

0

0

necalificat

Total

58

100

D58

 

Total unitate

[%]

58

100

disciplinele)

58

100

calificate

24

41.38

24

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Ag

4

6.9

0

0