Sunteți pe pagina 1din 1

La pagina 331, cap. Condiţionări primare pt.

zona construită protejată


Centrul istoric, avem următoarele:

2. Lucrări de conservare şi punere în valoare a imobilelor, definite


exhaustiv ca:

2.2. asanarea prin demolare/demontare conform prevederilor studiului


de fundamentare (istoric) a corpurilor de clădire şi elementelor
constructive existente care au un caracter dăunător/parazitar şi scad
valoarea culturală a imobilului;

2.3. reconstruirea sau construirea conform prevederilor studiului de


fundamentare (istoric) a corpurilor de clădire şi elementelor
constructive înlăturate în cazul lucrărilor de la pct. 2.2, cu condiţia de a
nu depăşi gabaritul volumelor demolate;

La pagina 338, cap. “Autorizare lucrărilor de construire…” avem, la


art- 2.2., lit. c. următoarea menţiune:

modificarea golurilor existente sau goluri noi pot fi autorizate în limita


respectării compoziţiei geometrice a faţadelor existente sau în scopul
refacerii unei situaţii anterioare documentate prin studiul de
fundamentare (istoric). DJCPN poate respinge modificarea/crearea de
goluri noi în special în faţade vizibile din spaţiul public, în măsura în
care acest tip de intervenţie depreciază valoarea culturală existentă;