Sunteți pe pagina 1din 5

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MARKETING

TEMA 1:
ANALIZA UNUI ARTICOL DIN BAZE DE DATE INTERNAȚIONALE

1. Denumirea articolului:
2. Autor(i):
Notă: Se anexează articolul original
Tehnoredactare:
 Times New Roman (TNR), 12pt, spațiere la 1.5pt, aliniere Justify; http://mk.ase.ro/
 Tema se va scrie cu diacritice; /marketing.ase.ro/
 Dimensiune temă: minim 2 pagini – maxim 3 pagini
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

3. Conceptul(le) de marketing dezvoltat(e):


4. Motivația alegerii articolului:
5. Cele mai interesante idei evidențiate în cadrul articolului:
6. Relevanța temei din punct de vedere practic (implicațiile practice ale cercetării):
7. Bibliografie (cinci surse bibliografice în stil Harvard, cele mai relevante din
perspectiva temei):

Notă: Se anexează articolul original
Tehnoredactare:
 Times New Roman (TNR), 12pt, spațiere la 1.5pt, aliniere Justify; http://mk.ase.ro/
 Tema se va scrie cu diacritice; /marketing.ase.ro/
 Dimensiune temă: minim 2 pagini – maxim 3 pagini
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING
Notă: Se anexează articolul original


Tehnoredactare:
 Times New Roman (TNR), 12pt, spațiere la 1.5pt, aliniere Justify; http://mk.ase.ro/
 Tema se va scrie cu diacritice; /marketing.ase.ro/
 Dimensiune temă: minim 2 pagini – maxim 3 pagini
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

Termen de predare: seminarul 3 (14.10 – 18.10.2019)

Nume și prenume:

Grupa: / Seria:
Notă: Se anexează articolul original
Tehnoredactare:
 Times New Roman (TNR), 12pt, spațiere la 1.5pt, aliniere Justify; http://mk.ase.ro/
 Tema se va scrie cu diacritice; /marketing.ase.ro/
 Dimensiune temă: minim 2 pagini – maxim 3 pagini
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MARKETING

Cerință 1 2 3 4 5 6 7 Oficiu Total


Punctaj 0.25 p 0.25 p 1p 2p 2p 3p 0.5 p 1p 10 p
Punctaj obținut
Punctaj ponderat (5%)

Notă: Se anexează articolul original


Tehnoredactare:
 Times New Roman (TNR), 12pt, spațiere la 1.5pt, aliniere Justify; http://mk.ase.ro/
 Tema se va scrie cu diacritice; /marketing.ase.ro/
 Dimensiune temă: minim 2 pagini – maxim 3 pagini