Sunteți pe pagina 1din 3

SEMNIFICAȚIA TITLULUI UNEI OPERE LIRICE

FÂNTÂNA

de Alexandru Macedonski

( 1854 – 1920 )

Din punctul meu de vedere , titlul operei literare ,,Fântâna”, de Alexandru Macedonski
– un element sugestiv si rezumativ , care orientează lectura cititorului – se află în strânsă
corelație cu mesajul poetic, indicând tema poeziei și motivele centrale.

În primul rând, din punct de vedere structural, titlul este sintetic, fiind alcătuit dintr-un
cuvânt, substantivul comun ,,fântâna”, articulat cu articolul hotărât ,,-a”, care raportat la
conţinut şi la tehnicile simboliste, oferă legătura ce se stabileşte între cele două părţi ale poeziei,
marcate cu cifre romane I şi II. Poezia insistă asupra raportului natură /om, armonie / suferință ,
fântâna fiind parte din fiecare, ea trăgându-și seva din natură , dar nu poate fi reală decât cu
ajutorul omului.Partea I este o descriere care sugerează ideea retragerii în natura ocrotitoare,
ca singur mod de alinare a suferinței eului liric, iar partea a II-a pune în opoziție armonia
naturii cu meditația asupra vieții nefericite a eului liric, cuvântul cheie fiind verbul ,,albește ”,
ce sugerează trecerea ireversibilă a timpului și, implicit, a vieții.

În al doilea rând, titlul se află în perfectă concordanţă cu mesajul poetic, indicând tema
poeziei şi motivele centrale, fapt vizibil prin folosirea mai multor termeni din câmpul semantic al
naturii, tema în jurul căreia se învârte textul poeziei,condiţia nefericită a poetului într-o societate
superficială, incapabilă să-i înțeleagă și să-i aprecieze opera, dar și prin reluarea titlului în
poezie ,în primele două strofe ale acesteia, precum și în versul-refren cu rol de concluzie din cele
două părți. Acestora li se adaugă și procedeele artistice ,astfel se remarcă epitetele ,,valea
umbrită” , ,,grangur de aur ”, ,,viers neuitat” , ,,tainică mierlă”, ,,râs neuitat” și repetițiile ,,Pe
valea umbrită cunosc o fântână ”, ,,Cunosc o fântână pe valea umbrită”, ,,Oh! grangur de aur
cu viers neuitat ! ”, ,,Oh ! tainică mierlă cu râs neuitat ! .Imaginile artistice vizuale (,,Cunosc o
fântână pe valea ascunsă ” ) , auditive (,,Un grangur de aur cântând m-a-ndemnat ”) și
dinamice (,,Izvorul ei curge…”), precum și mijloacele de versificație – rima încrucișată și un
vers lipsit de rimă , măsura versurilor de 11-12 silabe și ritmul trohaic – sporesc expresivitatea
poeziei , creând muzicalitatea versurilor .

În concluzie, titlul textului poetic citat este un element definitoriu, care sintetizează
conținutul poeziei, aflându-se în perfectă concordanță cu acesta și constituind cheia spre
descifrarea vibrației lirice.
Model semnificatiatitlului – “ Zapadasarutaintinderile “ de Anatol E. Baconsky

Din punctulmeu de vedrere, titlulopereiliterare“ Zapadasarutaintinderile “ de A. E. Baconsky–


un element sugestivsiconcentrat, care orienteazalecturacitotruui – se afla in perfecta concordanta cu
mesajul poetic, indicandtemapoezieisimotivele central.

In primul rand, titlulesteanalitic, fiinalcatuit din doua substantive articulate hotarat, in


cazurilenominativ ( “ zapada “ ) , respectivacuzativ ( “ intinderile “ )si un verb predicativ ( saruta )
La nivelstilistic, formeaza o metforapersonificatoare , care sugereazafaptulcazapadasi-a
facutsimtitaprezenta , atingand cu sarutareaeimeleagurileterestre.

In al doilea rand, titlul se afla in perfecta concordanta cu mesajul poetic,


indicandtemapoezieisimotivelecentrale , faptvizibilprinfolosireamaimultor termini din campul
semantic aliernii ( “ zapada “ , “ inzapezitele “ , “ fulgii “ etc. ) , darsiprinreluareatitlului
in primulvers al poeziei ( “ Zapadasarutaintinderile “ .)Acestora li se adaugasiprocedeeleartistice ,
astfel se remarcaepitetele “ cerul metallic “ , “ inzapezitelecampuri” , “ searaalbastra “ , repetitia “
totul e alb “ , “ personificarile “ zapadasarutaintinderile “ , “ arborii se teme “ siinterogatiaretorica
“ Dar unde maim merg ? “.Acestea se compun in imaginiartisticevizuale( “acumtotul e alb “ , “
pezapadaurmenu se vad “ , “ albfaramargini “ ) siauditive ( “ saaudurletelepustii ale lupilor “ ) ,
care emotioneazacititorul.
In concluzie,titlulopereiliterarecitateeste un element concentrat, care sintetizeazacontinutulpoeziei,
aflandu-se in perfecta concordanta cu acestasiconstituindcheiaspredescifrareavibratieilirice.

S-ar putea să vă placă și