Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisă semestrială

Subiectul I (60 de puncte)

Simpatice gângănii sunt greierii! Am învăţat astă-vară să-i scot din gaura lor cu un fir de pai. Îi zădăram
ce-i zădăram şi ieşeau furioşi pe pai. Simpatici sunt! Am câţiva din tabără. Îi ţin într-o colivie a lor. Ţârâie de
mai mare dragul. Parcă eşti la ţară. Cei din bloc nu sunt de aceeaşi părere. Nici mama, fireşte.

— Mitule, mă-ntreabă dânsa zilnic, de unde or fi apărut greierii ăştia aici, la etajul şapte?

Eu tac, pentru că ştiu că greierii mei stau bine. I-am pus într-o cutie şi i-am agăţat sus, în balcon. Numai
Fane, prietenul meu, ştie de ei. Vine în fiecare dimineaţă la mine şi îi admirăm pe balcon, în cutiuţe, în timp ce
mama dă cu analcid*.

Astăzi i-am pregătit lui Fane o surpriză grozavă. Cînd am plecat la şcoală, am luat la mine câţiva greieri
într-o cutie de cremă. Am întârziat puţin dinadins. Când am intrat în clasă, începuse lecţia, îl văd pe Fane în
prima bancă, iar eu mă aşez, ca de obicei, într-a patra. Numai ceafa i-o văd prietenului meu. N-ajung pîn' la el
nici cu piciorul, pe sub bancă. Şi greierii foşnesc, foşnesc, în cutie... Simpatici sunt! Dar cum să-i arăt lui Fane?

(Mircea Sântimbreanu, E grea geometria?)

*analcid = insecticid puternic

Cerinţe:
1. Scrie sinonime contextuale pentru cuvintele subliniate în text. 6p
2. Numeşte grupurile de sunete din secvenţa: Am învăţat astă-vară să-i scot din gaura lor cu un fir de pai. 6p
3. Alcătuieşte două enunţuri în care verbul subliniat să aibă sensuri diferite decât în contextul: mama dă cu
analcid. 6 p
4. Rescrie enunţurile, trecând verbele la perfect simplu: Simpatici sunt! Am câţiva din tabără. 6p
5. Precizează timpul următoarelor verbe la modul indicativ: am intrat, începuse. 6p
6. Alcătuieşte un enunţ în care verbul a ţine să fie la modul imperativ, persoana a II-a, plural. 6p
7. Numeşte două trăsături care să justifice faptul că fragmentul aparţine unui text narativ literar. 6p
8. Formulează două idei principale/secundare ale fragmentului. 6p
9. Transcrie, din ultimul alineat, un indice temporal şi unul spaţial al acţiunii. 6p
10. Explică, în 3-5 rânduri, repetarea structurii Simpatici sunt! 6p

Subiectul al II-lea (30 de puncte)


Scrie o compunere de minimum 15 rânduri, în care să prezinţi o continuare a fragmentului de la
Subiectul I.
În compunerea ta trebuie:
- să formulezi un titlu expresiv/personalizat al textului redactat de tine; ............................................4 p
- să foloseşti naraţiunea şi dialogul; .......................................................................................................6p
- să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; ..........................................10p
- să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. ......................................................10p

S-ar putea să vă placă și