Sunteți pe pagina 1din 4

SIMULARE VICTORIA EDU

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A


Anul şcolar 2019-2020
Probă scrisă
Limba şi literatura română
30 mai 2020
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I _ (40 de puncte)


Citește textul următor:
Parcă o mână de uriaş îmi apăsa umărul şi mi-l zguduia, gata-gata să mi-l scoată din
încheietură...Şi-n acelaşi timp o voce severă se auzi din necunoscut:
― Hai, scoal', flăcăule, că-ntîrzii!
Am tresărit, ţâşnind speriat din somn:
― Cât e ceasul?
Lângă mine şedea tata, zâmbind.Tata era un om înalt și bine făcut, cu ochii mari, albaștri
și cu o privire pătrunzătoare, care, uneori, reușea să te tulbure. Din patul meu, în dimineața aceea,
abia trezit, mi se părea și mai impozant decât de obicei.
― Nu e târziu încă, dar, dacă nu veneam eu să te trezesc, ai fi întârziat la sigur! N-a cântat
deşteptătorul?
Mă-nroşii până în vârful urechilor. De cu seară pusesem să mă trezească la timp un
ceasornic deşteptător, care, nu din întâmplare, desigur, cânta la ora hotărâtă: „Deşteaptă-te,
Române!”. Ceasornicul, de o precizie matematică, îşi făcuse datoria, însă cântase atât de dulce şi
eu eram atât de obosit din ajun, încât nu auzisem nimic.
― Aşa ai de gând să te scoli în fiecare zi?
― Nu, tată, dar am adormit foarte tîrziu... m-am gîndit la serbarea de ieri de la liceu, la
cuvântarea lui „Barbă”...
― A cui zici?
― A lui Barbă, directorul!
Băgai de seamă că tata se stăpâneşte să nu zâmbească.
― Hm! D-abia ai dat ochii cu liceul, şi ai şi-nceput să-i porecleşti pe profesori! Să nu te
mai aud, că mă supăr, să ştii!
― Dar nu l-am poreclit eu aşa! I-am auzit pe elevii mai mari, când ţinea directorul, ăla cu
barbă mare, roşie, cuvântarea către părinţi şi elevi, că spun: „Ia fiţi atenţi, fraţilor, să vedeţi că
Barbă ţine aceeaşi cuvântare de-acum un an!”
― Treaba lor, lasă-i pe ei să spună ce vor; dar pe tine să nu te mai aud, că-i foc! Hai, spală-
te şi-mbracă-te mai repede, că n-or să te-aştepte pe tine!
Doamne, ce bine fusese până acum! Ieşeam din casă şi intram în şcoală! Mă sculam târziu,
pentru că nu trebuia să-mi pierd vremea cu drumul. Şi aveam însemnătatea mea printre băieţi, că
eram „băiatu' lu' don' director”!
Dar aci, la liceu, cine o să mă mai bage în seamă printre atâtea sute de băieţi?!
De pe acum începuse să mă apese o grijă la care nici nu mă gândisem până atunci!
Toată vara mă meditase tata, meditaţie cu patimi, şi le-am îndurat pe toate, numai din
ambiţia de a fi licean! Dictare, cetire, povestire şi analiză gramaticală şi aritmetică cu geometrie
― vai de măiculiţa mea! Mâncam bătaie în fiecare zi! Dacă nu puneam o virgulă unde trebuia, era
prăpăd! Iar cu câteva zile înainte de examenul de admitere, am scris vorba „parcă” fără apostrof
(cum se scria pe atunci). Aceasta era, de altfel, singura greşeală pe care o făcusem. Ei bine, pentru
atâta lucru, în afară de patru palme părinteşti, tata mi-a dat să scriu, drept pedeapsă, de 100 de ori,
cuvântul „parcă”, cu apostrof!
Cu toate astea, la examen am răspuns bine şi n-am ieşit printre codaşi. Am cam scrântit-o
eu, ce e drept, dar nu la română, ci la aritmetică, la o regulă de asociaţie. Dar vorba e... reuşisem!
Şi astăzi trebuia să încep cursurile!
„Hm! mă gândii eu în timp ce mă spălam, tatii nu-i convine că-l poreclesc băieţii pe
directorul nostru Barbă, pentru că şi el e director de şcoală. Dar el e de primară, nu de liceu!”...
Cum oare l-or fi poreclind băieţii pe tata? Aş fi tare curios să aflu, dar n-am cum, lor li-e teamă să-
mi spună, ca să nu-i pârăsc! Parcă eu de-astea mă ţin!
― Mai ai de gând să stai mult?
― Nu, sunt gata numaidecît!
(Grigore Băjenaru, Cișmigiu et Comp.)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: severă,
am îndurat. 4 puncte
2. Menționează rolul virgulelor din secvența: Dictare, cetire, povestire şi analiză gramaticală
şi aritmetică cu geometrie ― vai de măiculiţa mea! 4 puncte
3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvențele: Am tresărit, ţâşnind
speriat din somn. și în afară de patru palme părinteşti, tata mi-a dat să scriu, drept
pedeapsă, de 100 de ori, cuvântul „parcă”, cu apostrof! 4 puncte
4. Transcrie două cuvinte care conțin diftong din primul paragraf al textului. 4 puncte
5. Formulează, în câte un enunț, două idei principale/secundare din textul dat.4 puncte
6. Precizează, într-un enunț, motivul pentru care băiatul are emoții, în ceea ce privește liceul.
4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să caracterizezi un


personaj din textul dat. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
‒ să prezinți două trăsături ale personajului ales, prin valorificarea textului dat;
‒ să ilustrezi două modalităţi de caracterizare a personajului ales, prin câte o secvență
comentată;
‒ să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.
SUBIECTUL al II-lea ___(36 de puncte)
Citește textul următor:
Este ziua în care se leagă noi prietenii, momentul de revedere mult așteptat între vechii
colegi, dar și ziua în care copiii află materia școlară și planul întregului an. Dacă în România
știm deja că luna septembrie este luna în care elevii se pregătesc de școală, planul nu este același
pentru întreaga lume. În alte colțuri ale lumii, prima zi de școală se desfășoară diferit, așa că am
făcut un top al obiceiurilor și tradițiilor din întreaga lume!
În Japonia, școala începe în luna aprilie. Aici festivitatea deschiderii anului școlar începe
cu o poză făcută elevilor la poarta școlii și continuă cu o ceremonie în sala de sport, acolo unde
elevii noi, din primul an de școală, au parte de o primire specială. Toți elevii vin îmbrăcați în
uniforme, iar mamele acestora poartă kimonouri tradiționale.
În Germania, prima zi de școală este una dulce pentru copii, deoarece primesc un cornet
plin cu dulciuri, gustări sau mici daruri, cornet pe care îl pot deschide doar la școală. Important
de știut este faptul că în Germania, copiii care intră la școală trebuie să știe să scrie și să țină
corect în mână un instrument de scris.
În India, prima zi de şcoală coincide cu începutul sezonului musonic, motiv de distracţie.
Copiii indieni primesc în clase ghiozdane pline cu rechizite, dar şi bomboane dulci şi umbrele
colorate.
În Noua Zeelandă, copiii încep şcoala în luna februarie, la sfârşitul iernii. La ceremonia
de deschidere se desfăşoară dansuri războinice, se cântă şi se ţin discursuri importante. Aici,
tradiţiile din prima zi de şcoală reflectă cultura populaţiei indigene Maori.
În Olanda, copiii încep școala de la vârsta de 4 ani. Bineînțeles că primii ani de învățătură
sunt doar pentru a se familiariza cu programul și învață să se joace și să socializeze. Programul
de școală îl încep de la 6 ani.
(Camelia Diaconu, Prima zi de școală – curiozități,
obiceiuri și tradiții din întreaga lume, www.libertatea.ro)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:


1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- în ce vin îmbrăcate mamele elevilor din Japonia în prima zi de școală;
- ce trebuie să știe în Germania copiii care intră la școală. 4 puncte
2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care este extras textul de mai sus.
4 puncte
3. Menționează genul și cazul substantivelor subliniate în text. 4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care
se exprimă: Toți elevii vin îmbrăcați în uniforme, iar mamele acestora poartă kimonouri
tradiționale. 4 puncte
5. Transcrie două propoziții subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul
acestora: Important de știut este faptul că în Germania, copiii care intră la școală trebuie
să știe să scrie și să țină corect în mână un instrument de scris.. 4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată
atributivă, introdusă prin conjuncția subordonatoare că. 4 puncte

B. Redactează o narațiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută


în timpul unei ceremonii de deschidere a anului școlar. 12 puncte
În compunerea ta trebuie:
- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 2 p.; coerența
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p.;
ortografia – 3 p.; punctuația – 3 p.; așezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1
p.).

S-ar putea să vă placă și