Sunteți pe pagina 1din 61

Ref.

Ares(2017)1876857 - 07/04/2017

PROGRAM NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE A PIEŢEI

2017

România
Cuprins

1. ORGANIZAREA ȘI INFRASTRUCTURA GENERALĂ A


SUPRAVEGHERII PIEȚEI ........................................................................................ 8
1.1. Identificarea și responsabilitățile autorităților naționale de
supraveghere a pieței ......................................................................................... 8
1.2. Mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile naționale de
supraveghere a pieței ....................................................................................... 10
1.3. Cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere a pieței și cele
vamale.............................................................................................................. 11
1.4. Sistemul de schimb rapid de informații – RAPEX .......................................... 11
1.5. Sistemul de informații ICSMS ........................................................................ 11
1.6. Descriere generală a activităților de supraveghere a pieței și a
procedurilor relevante ...................................................................................... 12
1.7. Cadrul general de cooperare cu alte state membre și cu țări terțe ................... 12
1.8. Evaluarea acțiunilor de supraveghere a pieței și a raportării aferente ............. 12
1.9. Activități orizontale planificate pentru perioada relevantă ............................. 13
2. SUPRAVEGHEREA PIEȚEI ÎN SECTOARE SPECIFICE .................................... 13
2.1. Sector: Dispozitive medicale ........................................................................... 13
2.1.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 13
2.1.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 14
2.2. Sector: Produse cosmetice ............................................................................... 17
2.2.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 17
2.2.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 17
2.2.3. Raport privind activitățile desfășurate de Ministerul Sănătăţii
în perioada de implementare precedentă ........................................... 19
2.3. Sector: Jucării .................................................................................................. 20
2.3.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 20
2.3.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 20
2.3.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 21
2.4. Sector: Echipamente de protecție individuală ................................................. 21
2.4.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 21
2.4.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 22
2
2.4.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 22
2.5. Sector: Produse de construcții ......................................................................... 22
2.5.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 22
2.5.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 23
2.5.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 23
2.6. Sector: Generatoare de aerosoli ....................................................................... 24
2.6.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 24
2.6.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 24
2.6.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 25
2.7. Sector: (a) Recipiente simple sub presiune ..................................................... 25
2.7.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 25
2.7.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 25
2.7.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 26
2.7. Sector: (b) Echipamente sub presiune ............................................................. 26
2.7.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 26
2.7.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 26
2.7.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 26
2.8. Sector: Echipamente sub presiune transportabile ............................................ 27
2.8.1. Autoritatea competentă și datele de contact ...................................... 27
2.8.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 27
2.8.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 27
2.9. Sector: Echipamente tehnice (Mașini) ............................................................. 28
2.9.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 28
2.9.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 28
2.9.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 28
2.10. Sector: Ascensoare .......................................................................................... 29
2.10.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 29
2.10.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 29
2.10.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 29
2.11. Sector: Instalații de transport pe cablu ............................................................ 30
2.11.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 30
3
2.11.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 30
2.11.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 30
2.12. Sector: Zgomot emis de echipamentele utilizate în exterior ........................... 30
2.12.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 30
2.12.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 31
2.12.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 31
2.13. Sector: Echipamente și sisteme de protecție destinate utilizării în
atmosfere potențial explozive .......................................................................... 31
2.13.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 31
2.13.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 32
2.13.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 32
2.14. Sector: Articole pirotehnice ............................................................................. 32
2.14.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 32
2.14.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 32
2.14.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 33
2.15. Sector: Explozivi de uz civil............................................................................ 33
2.15.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 33
2.15.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 33
2.15.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 34
2.16. Sector: Aparate consumatoare de combustibili gazoși .................................... 34
2.16.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 34
2.16.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 34
2.16.3. Raport privind activitatea desfășurată în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 34
2.17. Sector: Instrumente de măsurare, instrumente de cântărit neautomate și
produse preambalate și unități de măsură ........................................................ 35
2.17.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 35
2.17.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 35
2.17.3. Raport privind activitatea desfășurată în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 36
2.18. Sector: Echipamente electrice care intră sub incidența Directivei
privind compatibilitatea electromagnetică ...................................................... 37
2.18.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 37
2.18.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 37

4
2.18.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 38
2.19. Sector: Echipamente radio și de telecomunicații care intră sub
incidența Directivei privind echipamentele terminale radio și de
telecomunicații ................................................................................................ 38
2.19.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 38
2.19.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 38
2.19.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 39
2.20. Sector: Aparate și echipamente electrice care intra sub incidența
Directivei privind tensiunea joasă ................................................................... 39
2.20.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 39
2.20.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 39
2.20.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 40
2.21. Sector: Echipamente electrice și electronice care intră sub incidența
directivelor privind RoHS, DEEE și baterii .................................................... 41
2.21.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 41
2.21.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 42
2.21.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 42
2.22. Sector: A Substanțe chimice care intră sub incidența regulamentelor
privind REACH și privind clasificarea și etichetarea; B Alte substanțe
chimice (detergenți, vopsele, poluanții organici persistenți, gaze
fluorurate cu efect de seră, substanțele care diminuează stratul de
ozon, etc.) ........................................................................................................ 42
2.22.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 42
2.22.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 43
2.22.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 43
2.23. Sector: (a) Proiectarea ecologică și etichetarea energetică .............................. 44
2.23.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 44
2.23.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 44
2.23.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 45
2.23. Sector: (b) Proiectarea ecologică și etichetarea energetică- mașini de
spălat rufe de uz casnic și masini de spălat vase de uz casnic ......................... 45
2.23.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 45
2.23.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 46
2.23.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 46

5
2.24. Sector: Etichetarea pneurilor ........................................................................... 46
2.24.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 46
2.24.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 47
2.24.3. Raport privind activitățile de control desfășurate în perioada
de implementare precedentă .............................................................. 47
2.25. Sector: Ambarcațiuni de agrement .................................................................. 47
2.25.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 47
2.25.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 47
2.25.3. Raport privind activitățile de control desfășurate în perioada
de implementare precedentă .............................................................. 48
2.26. Sector: Echipamente maritime ........................................................................ 48
2.26.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 48
2.26.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 48
2.26.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 49
2.27. Sectorul autovehicule și tractoare .................................................................... 49
2.27.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 49
2.27.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 49
2.27.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 50
2.28. Sector: Echipamente mobile fără destinație rutieră ......................................... 50
2.28.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 50
2.28.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 50
2.28.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 50
2.29. Sectorul: Îngrășăminte ..................................................................................... 51
2.29.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 51
2.29.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 51
2.29.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 52
2.30. Sector: (a) Alte produse de consum care intră sub incidența DSGP –
anvelope uzate ................................................................................................. 53
2.30.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 53
2.30.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 53
2.30.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 53
2.30. Sector: (b) Alte produse de consum care intră sub incidența DSGP –
lumânări de decor ............................................................................................ 54
2.30.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 54

6
2.30.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 54
2.30.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 54
2.31. Sector: Biocide ................................................................................................ 54
2.31.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 54
2.31.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 55
2.31.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 57
2.32. Sector: Etichetarea produselor textile .............................................................. 59
2.32.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 59
2.32.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 59
2.32.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 59
2.33. Alte Sectoare: Produse din tutun ..................................................................... 59
2.33.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact ..................................... 59
2.33.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței .............................. 60
2.33.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de
implementare precedentă ................................................................... 60

7
1. ORGANIZAREA ȘI INFRASTRUCTURA GENERALĂ A SUPRAVEGHERII PIEȚEI

1.1. Identificarea și responsabilitățile autorităților naționale de


supraveghere a pieței

Conform OG 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei
Uniunii Europene care armoniează conditiile de comercializare a produselor, autorităţile
competente (ministere) nominalizează autorităţile de supraveghere a pieţei şi domeniul
de competenţă acestora. Autorităţile de supraveghere a pieţei trebuie să deţină resursele şi
autoritatea necesare pentru exercitarea activităţilor de supraveghere a pieţei, să asigure
competenţa şi integritatea profesională a personalului lor şi să acţioneze independent şi
nediscriminatoriu.

Autoritățile de supraveghere a pieţei au responsabilități pe fiecare domeniu reglementat


în parte. Responsabilitatea respectivelor autorităţi este redată în tabelul de mai jos.

Autoritatea de
supraveghere
Nr.crt. Domeniul de competență
a pieței

Biroul Român de
Metrologie Legală- Instrumente de cântărit cu funcționare
1 Serviciul Inspecții și neautomată și produse preambalate și unități
Supravegherea Pieței de măsurători; Instrumente de măsurare
(BRML)

Echipamente individuale de protecţie;


Maşini; Zgomot emis de echipamente în
exterior; Echipamente şi sisteme de
protecţie destinate utilizării în atmosfere
2 Inspecția Muncii (IM) potenţial explozive; Articole pirotehnice;
Explozivi de uz civil; Echipamente mobile
fără destinaţie rutieră; Aparate și
echipamente electrice care intră sub
incidența Directivei privind tensiunea joasă

Autoritatea Națională Jucării, Etichetare produse cosmetice,


3 pentru Protecția Securitatea generală a produselor, Joasa
Consumatorilor (ANPC) tensiune, Textile

Generatoare de aerosoli; Recipiente simple


sub presiune; Echipamente sub presiune;
Inspecția de Stat pentru Echipamente sub presiune transportabile;
Controlul Cazanelor și Ascensoare; Instalaţii de transport pe cablu;
4
Instalațiilor de Ridicat Aparate consumatoare de combustibili
(ISCIR) gazoși; Cerințele de randament pentru
cazanele de apă caldă cu combustie lichidă
sau gazoasă

Agenția Națională a Dispozitive medicale (inclusiv dispozitivele


5 Medicamentului și a medicale pentru diagnostic in vitro, precum
Dispozitivelor Medicale şi dispozitivele medicale implantabile
8
(ANMDM) active)

Autoritatea Națională Echipamente electrice care intră sub


pentru Administrare și incidenţa Directivei privind compatibilitatea
6
Reglementare în electromagnetică; Echipamentele terminale
Comunicații (ANCOM) radio şi de telecomunicaţii

Autoritatea Națională de
Reglementare în Proiectarea ecologică; Etichetarea
7
domeniul Energiei energetică
(ANRE)

Produse de construcții (cu excepţia


echipamentelor fixe de luptă împotriva
incendiilor - echipamente fixe pentru
Inspectoratul de Stat în
8 alarmă/detectare a incendiului, pentru
Construcții (ISC)
stingerea incendiului, pentru controlul
focului şi fumului şi pentru protecţie la
explozii)

Ministerul Agriculturii și
10 Dezvoltării Rurale Îngrășăminte
(MADR)

Echipamente electrice și electronice care


intră sub incidența directivelor privind
RoHS, DEEE și bateriile; Substanțe chimice
care intră sub incidența regulamentului
Garda Națională de REACH și legislaţiei privind clasificarea și
11
Mediu etichetarea; Alte substanțe chimice
(detergenți, vopsele, poluanții organici
persistenți, gaze fluorurate cu efect de seră,
substanțele care diminuează stratul de ozon,
etc.);biocide

12 Ministerul Sanătății Cosmetice; Biocide

Regia Autonomă
13 „Registrul Auto Român” Autovehicule și tractoare
(RAR)

Autoritatea Navală Ambarcaţiuni de agrement; Echipamente


14
Română (ANR) maritime

9
Resursele autorităţilor de supraveghere a pieţei sunt redate în tabelul de mai jos:

Autoritatea de Personal Buget (EURO)


supraveghere a pieţei

BRML 4 n/a

ANCOM 8 n/a

ANDMN 5 240.000

ANPC 350 n/a

IM 20 (+84 in inspectoratele n/a


teritoriale)

ISC 25 639.000

ISCIR 8 n/a

GNM 46 n/a

ANRE 22 n/a

ANR 3 n/a

RAR 14 n/a

MADR 42 n/a

1.2. Mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile


naționale de supraveghere a pieței

Conform Hotărârii Guvernului nr. 306/2011, Ministerul Economiei (MEC)coordonează


activităţile de supraveghere a pieţei potrivit cerinţelor Regulamnetului nr. 765/2008. În
acest scop, pe lângă MEC s-a înfiinţat Comitetul de coordonare pentru supravegherea
pieţei produselor reglementate de legislaţia UE de armonizare.

În cadrul Comitetului se discuta probelemele cu care se confruntă cel mai des autorităţile
de supraveghere a pieţei. Informarea autorităţilor de supraveghere a pieţei asupra
evoluţiei discuţiilor la nivelul UE, precum şi colectarea punctelor de vedere asupra
diverselor documente comunitare în vederea fundamentării poziţiei exprimate de
România se realizează prin e-mail.

Suplimentar, unele autorităţi de supraveghere a pietei colaborează bilateral. De exemplu


au încheiat protocoale de colaborare cu Direcţia Generală a Vămilor şi cu ANPC.
Totodată, având în vedere interferenţele între responsabilităţile specifice domeniului
controlat, sunt încheiate protocoale de colaborare între autorităţile implicate.

MEC este administratorul naţional pentru sistemul ICSMS.

10
ANPC este punctul de contact pentru RAPEX şi totodată are responsabilitatea pentru
aplicarea directivei 2001/95.
1.3. Cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere a
pieței și cele vamale

În cursul anului 2016 cooperarea dintre autoritatea vamală și autoritățile de supraveghere


a pieței s-a concretizat, în principal, în următoarele:

1. Schimburi de date/informații și controale de specialitate efectuate în baza art. 28-


29 din Regulamentul 765/2008 și a Protocoalelor de colaborare în vigoare

2. Derularea de acțiuni specifice comune de control, cu durate determinate, în


colaborare cu reprezentanți ai unor autorități de supraveghere a pieței (ISCIR,
ANPC, RAR).

3. Interzicerea punerii in libera circulație a unui număr de circa 250.000 de bucăți de


produse neconforme, în urma controalelor vamale efectuate și a notificărilor
adresate autorităților de supraveghere a pieței.

Totodată, în practică sunt numeroase contacte ad hoc în cazul unor aspecte care din punct
de vedere al autorităţilor vamale necesită opinia urgentă a autorităţilor de supravegere a
pieţei.

1.4. Sistemul de schimb rapid de informații – RAPEX

ANPC este punctul naţional de contact din România pentru sistemul RAPEX. ANPC
avertizează utilizatorii cu privire la produsele nealimentare periculoase, notificate prin
sistemul de alertă RAPEX, la adresa http://www.anpc.gov.ro/categorie/41/rapex, dar și
despre retragerile voluntare de produse făcute de operatorii economici, la adresa
http://www.anpc.gov.ro/categorie/44/retrageri-voluntare-de-produse.

În anul 2016, ANPC a întocmit 25 de notificări de produse nelimentare periculoase


(jucării, textile, produse cosmetice și echipamente electrice) și 33 reacții la notificări.

1.5. Sistemul de informații ICSMS

MEC este administratorul naţional pentru ICSMS. De asemenea, reprezentanţii


autorităţilor de supraveghere a pieţei participă la grupul de lucru al Comisiei Europene
IMP-ICSMS.

Începând cu anul 2013 autorităţile de supraveghere a pieţei au participat la sesiuni de


training privind utilizarea ICSMS. Portalul ICSMS este diponibil pentru toate autorităţile
de supraveghere a pieţei.

În ceea ce privește acordarea drepturilor de utilizator pentru clauza de salvgardare din


sistemul ICSMS către autoritățile de supraveghere a pieței, procesul este încet. Acest fapt
se datorează unei lipse de cunoaștere mai detaliată a acestei noi facilități din ICSMS. În
11
cursul lunii februarie reprezentanți din cadrul MEC și Inspecției Muncii au participat la
seminarul online organizat de către Comisia Europeană.

1.6. Descriere generală a activităților de supraveghere a pieței și


a procedurilor relevante

În general supravegherea pieţei se desfăşoară în conformitate cu prevederile


Regulamentului nr. 765/2008 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 306/2011 privind unele
măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia UE care
armonizează condiţiile de comercializare a acestora.

Supravegherea pieţei se desfăşoară atât proactiv, cât şi reactiv. Controalele proactive se


organizează fie pe baza evaluărilor de risc, fie sub forma unor campanii de control pentru
diferite produse stabilite în avans, cunoscând că pentru respectivele produse vor exista
vânzări majore ocazionate de sărbători specifice naţionale.

În urma sesizărilor primite de la diverși parteneri sociali sau urmare a informațiilor


primite prin sistemele RAPEX și ICSMS sau a unor accidente, se declanșează controale
reactive.

Verificările realizate de autorităţile de supraveghere a pieţei pot fi formale ( verificarea


prezenţei şi modului de aplicare a marcajului CE, disponibilitatea declaraţiei de
conformitate, documentaţia tehnică sau corecta alegere de către producator a procedurilor
de evaluare a conformităţii aplicabile produsului) sau de fond (verificarea conformităţii
produsului cu cerinţele esenţiale).

În cazul identificării de produse neconforme, se aplică măsuri administrative


(avertismente, interzicerea comercializării, obligarea operatorului economic să retragă
sau să recheme produsele de pe piaţă), iar în cazul în care acestea nu conduc la
conformarea produsului, se aplică sancţiuni. În cazul depistării unor produse neconforme
contravaloarea produselor/eşantioanelor prelevate, cât și a testelor pentru verificarea
conformităţii se suportă de operatorii economici. Cu câteva excepţii, autorităţile de
supraveghere a pieţei nu dispun de laboratoare proprii, ele apelând, pentru testare, la
diverse laboratoare acreditate.

1.7. Cadrul general de cooperare cu alte state membre și cu țări


terțe

Autorităţile de supraveghere a pieţei cooperează cu celelalte autorităţi din SM în cadrul


grupurilor ADCO. Totodată, o parte din autorităţi colaborează, pentru verificări
punctuale, cu autorităţile din statele terţe vecine.
Una dintre autorităţi participă la proiectul INTAS din cadrul programului Orizont 2020,
în scopul asigurării transferului necesar de know-how.

1.8. Evaluarea acțiunilor de supraveghere a pieței și a raportării


aferente

La nivel naţional nu există o metodologie generală de evaluare a activităţii de


supraveghere a pieţei. Fiecare autoritate elaborează un raport anual asupra activităţii
desfăşurate, dar nu în toate cazurile acestea sunt postate pe site-ul acesteia.

12
1.9. Activități orizontale planificate pentru perioada relevantă

Autorităţile de supraveghere a pieţei vor continua să participe la grupurile de lucru


ADCO, IMP-MSG. O parte dintre ele, inclusiv personal din cadrul MEC, vor participa la
traininguri pentru utilizarea ICSMS.

Se va acorda atenţie deosebită produselor comercializate online.

Principalele produse care vor face obiectul controalelor sunt jucării, produse cosmetice,
produse pentru construcţii, dispozitive medicale, explozivi de uz civill, echipamente şi
recipiente sub presiune, aparate consumatoare de combustibili gazoşi, ascensoare,
echipamente protecţie individuală, instrumente de măsurare, produse preambalate,
aparate de cântărit neutomate, echipamente electrice (inclusiv compatibilitate
electromagnetică), autovehicule.

2. SUPRAVEGHEREA PIEȚEI ÎN SECTOARE SPECIFICE

2.1. Sector: Dispozitive medicale

2.1.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

În domeniul dispozitivelor medicale, autoritatea națională de supraveghere a pieței este


Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), având
următoarele date de contact:
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu, nr. 58, sector 1
www.anm.ro
e-mail: mdevice@anm.ro
Tel: +4 021 2228652
Fax: +4 021 2228683
Persoana de legatura: Tene Ioana, email: ioana.tene@anmdm.ro

Prin activitatea de supraveghere a pieţei, ANMDM controlează dacă dispozitivele


medicale îndeplinesc cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile şi dacă operatorii
economici acţionează, conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca produsele neconforme
să fie aduse în conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile.

În exercitarea atribuțiilor de supraveghere a pieței ANMDM dispune de 5 persoane,


angajați ai Serviciului de supraveghere piață.

În cazurile în care este necesară expertiza specifică pe un anumit domeniu, se pot coopta
în echipe angajați ai:

- Serviciului Reglementare, Autorizare (5 angajati) sau;


- Departamentului Tehnic Laboratoare (20 angajati) sau;
- Departamentului Evaluare Unitati de Tehnica Medicala (11 angajati).

ANMDM are laborator propriu de încercări și verificări dispozitive medicale în care


poate testa dispozitive medicale din punct de vedere al electrosecurității și anumite teste
și încercări mecanice de performanță. Pentru teste care nu pot fi efectuate in house,
ANMDM apelează la laboratoare acreditate pentru tipul de încercări necesare.

13
Bugetul alocat activității de supraveghere a pieței pentru anul 2017 este de aproximativ
240.000 €.

2.1.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

În cadrul activităţii de supraveghere a pieţei, Structura de specialitate DRASP din cadrul


ANMDM parcurge următoarele etape:
a) monitorizarea dispozitivelor medicale introduse pe piaţă şi/sau puse în
funcţiune precum şi a celor prezentate la târguri, expoziţii, demonstraţii şi altele
asemenea;.
b) stabilirea măsurilor ce trebuie luate de către operatorul economic, după caz,
pentru îndeplinirea conformităţii produselor;
c) urmărirea modului de aplicare a măsurilor stabilite.
În cadrul activităţii de supraveghere a pieţei Structura de specialitate din cadrul
ANMDM . efectuează următoarele verificări:
-verificări formale;
- verificări de fond.
Prin verificări formale, sunt evaluate următoarele : prezenţa şi modul de aplicare a
marcajului CE şi/sau a altor marcaje specifice prevăzute în legislaţia aplicabilă,
disponibilitatea declaraţiei de conformitate, documentaţia tehnică, informaţiile ce
însoţesc dispozitivul medical şi/sau corecta alegere de către producător a procedurilor de
evaluare a conformităţii aplicate dispozitivului medical.
Verificările de fond privesc verificarea conformităţii dispozitivului medical cu cerinţele
esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile.
În situaţia în care un dispozitivul medical nu este în conformitate cu prevederile
reglementările tehnice aplicabile, Structura de specialitate din cadrul ANMDM
analizează şi decide dacă neconformităţile constatate sunt minore sau majore şi în
concordanţă cu principiul proporţionalităţii, notifică operatorul economic solicitând
acestuia, să aducă produsul în conformitate.
În cazul în care măsurile iniţiale nu au condus la rezultatele aşteptate sau rezultatele
obţinute sunt considerate insuficiente ANMDM va lua măsurile pentru a restricţiona ori
a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a produsului în cauză
şi/sau pentru a asigura retragerea lui de pe piaţă şi/sau rechemarea acestuia.
Retragerea de pe piaţă a dispozitivelor medicale neconforme şi/sau rechemarea acestora
va fi/vor fi realizată/realizate de către producător, reprezentantul său autorizat ori de către
importator.
Acţiunea de interzicere sau de restricţionare a punerii la dispoziţie pe piaţă ori a punerii
în funcţiune a unui dispozitiv medical poate fi la început o măsură temporară, limitată ca
durată, pentru a permite directiei de specialitate DRASP din ANMDM să obţină dovezi
suficiente cu privire la riscul sau la altă neconformitate majoră a produsului.
În cazul în care măsurile adoptate se extind în afara teritoriului naţional ANMDM se
comunica Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene despre
rezultatele evaluării conformităţii şi acţiunile solicitate operatorului economic pentru a le
întreprinde.

14
În situaţia în care motivele care au generat această măsură au fost eliminate structura de
specialitate DRASP din ANMDM retrage comunicarea şi întreprinde măsurile necesare
pentru restabilirea liberei circulaţii a dispozitivului medical.
ANMDM deruleaza pe parcursul anului atat controale proactive cat si controale reactive.
Pe site-ul institutiei, producatorii / distribuitorii / utilizatorii sunt informati cu privire la
semnalarea oricarui incident in legatura cu dispozitivele medicale, in conformitate cu
prevederile legale, la adresa http://www.anm.ro/anmdm/dm_reglementare_vigilenta.html.
De asemenea, sunt incurajati sa raporteze orice nemultumire sau incident referitor la
utilizarea unui dispozitiv medical, accesand formularele puse la dispozitia celor interesati
la adresa : http://www.anm.ro/anmdm/dm_raporteaza_incident.html
ANMDM avertizează utilizatorii cu privire la produse periculoase sau posibil periculoase
și la măsurile întreprinse când sunt sesizate astfel de situații, la adresa
http://www.anm.ro/anmdm/dm_reglementare_supraveghere_piata.html.
La adresa http://www.anm.ro/anmdm/dm.html este actualizată periodic lista cu
dispozitivele medicale oprite definitiv/temporar de la comercializare, precum și lista
unităților sancționate contravențional.
La adresa http://www.anm.ro/anmdm/dm_reglementare_supraveghere_piata.html,
ANMDM face apel la toate părțile interesate: profesioniști din sănătate, pacienți, publicul
larg și mass-media să informeze ANMDM cu privire la apariția pe piață a unor
dispozitive medicale neconforme, fără marcaj CE sau a căror funcționare poate pune în
pericol viața și sănătatea pacienților. Primim astfel sesizări și solicitări de informatii
referitoare la diverse dispozitive medicale introduce pe piata sau aflate in utilizare, sau la
documentele insotitoare ale acestora. Oferim raspunsuri prompte tocmai pentru a incuraja
astfel de sesizari.
In ceea ce priveste sanctiunile, se aplica de regula amenda minima, iar in caz de recidiva
se poate aplica maximul amenzii. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de
cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând
menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Pe parcursul anului in curs am continuat actiunea inceputa cu un an in urma,
concentrandu-ne atentia asupra furnizarii de dispozitive medicale on line si prin
intermediul prezentarilor ad-hoc organizate in incinta hotelurilor, pe teritoriul intregii
tari. Aceste doua modalitati de distributie de dispozitive medicale reprezinta modalitati
de introducere pe piata a unor dispozitive medicale de provenienta si calitate incerta. In
aceasta actiune am solicitat ajutorul ANPC si chiar politiei. Este dificil de monitorizat si
solutionat liniar situatii de acest fel datorita caracterului discontinuu, locatiilor si datelor
necunoscute de desfasurare a acestor activitati. De asemenea, un alt factor disturbator o
reprezinta desfasurarea activitatii prin mai multe firme cu denumiri diferite, reprezentand
insa aceleasi interese ale acelorasi persoane. Vom desfasura in continuare actiuni in acest
sens, de stopare a inselarii persoanelor de varsta a 3-a (care reprezinta tinta acestor
activitati) si a introducerii pe piata a unor produse posibil contrafacute si de calitate
incerta. O problema delicata cu care ne confruntam o reprezinta comercializarea unor
echipamente nedeclarate de catre producatori dispozitive medicale, insa care sunt
prezentate la astfel de prezentari ca fiind terapeutice si benefice pentru mai multe
afectiuni. In manualele de utilizare uneori nu se regaseste scopul clar declarat de
producator sau chiar identificarea producatorului. Am incercat ca pe fluxul de distributie
sa ajungem la producator dar, de regula, ne blocam la un distribuitor extern ale caror date
de contact se dovedeau a nu fi reale. Solicitarea sprijinului autoritatii competente din
statul in care are sediul distribuitorul, nu a avut intotdeauna rezultate.
15
Am colaborat cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului cu care am avut
teme comune sau am solicitat informatii / am redirectionat sesizari / reclamatii care
ieseau din sfera noastra de activitate.
Conform OMS nr. 372 din 26 martie 2015 si OMS 1009/2016 privind înregistrarea
dispozitivelor medicale in baza nationala de date, ANMDM elibereaza aviz de vama
pentru dispozitive medicale nepurtatoare de marcaj CE, in conditiile precizate in
cuprinsul ordinului. De asemenea, elibereaza negatie atunci cand autoritatile vamale
solicita acest lucru (pentru produse aflate la granita, sau care pot fi dispozitive medicale
insa producatorul nu le-a declarat si nu le foloseste in acest scop).
Astfel, exista o colaborare stransa cu autoritatile vamale si ori de cate ori am fost
solicitati am dat curs solicitarii in timp util, punctual situatiei. Pe parcursul acestui an am
fost solicitati de 13 ori. Produsele care au facut obiectul acestor solicitari au fost lentile
de ochelari, manusi, instrumentar chirurgical, ace si produse stomatologice provenite din
state nemembre UE.
ANMDM este într-un schimb permanent de informații cu celelalte autorități din statele
membre, referitor la conformitatea produselor. Participam activ la intalnirile grupului de
lucru pentru Conformitate şi Aplicare - COEN (Compliance and Enforcement Group).
2.1.3 Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

Pe parcursul anului 2016 s-au efectuat 300 controale la comercianţi (254 ), producători
de dispozitive medicale (16) si la unităţi sanitare (30) privind respectarea prevederilor
legale pentru dispozitivele medicale introduse pe piaţă.
S-au intreprins evaluarile si controalele necesare in urma sesizarilor transmise de catre
utilizatorii finali / ANPC / MS. Pe parcursul anului 2016 s-au inregistrat un numar de 39
de sesizari.
Ca urmare a acestor evaluari si controale au fost interzise de la comercializare un numar
de 37 tipuri de dispozitive medicale. Motivele interzicerii au fost: nu s-a putut face
dovada provenientei produselor, a calitatii acestora sau a indeplinirii scopului propus de
producator.
In urma controlalelor efectuate s-au constatat neconformitati, printre care cele mai
frecvente au fost:
• lipsa documentelor insotitoare (declaratie de conformitate, instructiuni de utilizare,
dovada sterilitatii produselor);
• eticheta neconforma (producatorul nu este identificat sau datele de contact lipsesc,
lipsa reprezentantului autorizat pentru produse fabricate in afara spatiului UE, lipsa
lotului/seriei, lipsa datei de valabilitate, lipsa marcajului CE);
• instructiunile de utilizare nu sunt traduse in limba romana sau traducerea nu este
fidela limbii originale.
Ca urmare a constatarii acestor neconformitati s-au acordat termene pentru stingerea
neconformitatilor. Functie de masura necesara a fi intreprinsa s-au acordat termene de la
3 zile la 60 de zile. Pentru produsele care puteau pune in pericol sanatatea utilizatorului
s-au interzis de la utilizare / furnizare pana la remedierea neconformitatii. S-au evaluat
acţiunile corective iniţiate de producători și s-au monitorizat firmele distribuitoare.
Au fost aplicate 16 sanctiuni contraventionale cu privire la neconformitatea produselor
introduse pe piata.

16
2.2. Sector: Produse cosmetice

2.2.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Datele de contact ale autorității competente coordonatoare:


Ministerul Sănătății, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, 010024, sector 1, București
Persona responsabilă pentru planul sectorial: Dr. Simona Pârvu – Șef Serviciu, Inspecția
Sanitară de Stat
e-mail: sparvu@ms.ro tel. 021.307.25.57
Date privind resursele aflate la dispoziția autorității competente
- inspectori sanitari din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene
- laboratoare din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și din direcțiile de
sănătate publică județene

Datele de contact ale autorității responsabile pentru verificarea etichetării

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)


București, B-dul Aviatorilor, nr. 72, RO-011865, sector 1
URL: www.anpc.gov.ro; E-mail: office@anpc.ro
Tel: +4 021 3121275; Fax: +4 021 3143462

Date privind resursele aflate la dispoziția autorității responsabile pentru verificarea


etichetării

- persoane împuternicite de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor


care controlează, la distribuitorii finali tip hipermarketuri, supermarketuri și magazine de
specialitate, potrivit competențelor, dacă acestea îndeplinesc cerinţele reglementărilor
tehnice aplicabile şi dacă operatorii economici acţionează, conform obligaţiilor ce le
revin, pentru ca produsele cosmetice neconforme să fie aduse în conformitate cu cerinţele
reglementărilor tehnice aplicabile.

2.2.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Activitatea de supraveghere a pieței în domeniul produselor cosmetice se desfășoară


conform prevederilor HG nr. 147/2015 privind adoptarea unor măsuri pentru crearea
cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 privind
produsele cosmetice, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 de stabilire a unor
criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele
cosmetice. În acest act normativ sunt precizate atribuțiile Ministerului Sănătății în calitate
de autoritate competentă coordonatoare și responsabilitățile ANPC.
HG nr. 147/2015 cuprinde contravențiile și sancțiunile care sunt aplicate de inspectorii
sanitari de stat ai Ministerului Sănătăţii şi de persoanele împuternicite ale ANPC, cu
respectarea confidenţialităţii datelor conţinute în documente despre care au luat
cunoştinţă în timpul acţiunilor de control, cu excepţia situaţiilor care constituie un risc
pentru sănătatea publică. Totodată, este prevăzut faptul că se pot preleva probe de produs
cosmetic, în vederea efectuării de verificări fizice şi de laborator.

Detaliere a strategiei şi procedurilor Ministerului Sănătăţii

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind


organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările și completările
ulterioare, activitatea de inspecţie a sănătăţii publice constă în exercitarea controlului
17
oficial cu privire la caracteristicile unităţilor, activităţilor şi produselor, în vederea
stabilirii şi impunerii conformării la cerinţele prevăzute de normele legale de sănătate
publică din domeniul produselor cosmetice.
Așa cum prevede Ordinul nr. 824/2006, inspecţia sanitară de stat folosește în activitatea
sa: ghiduri de inspecţie, norme, standarde specifice fiecărui domeniu de activitate,
instrumente şi aparatură de control, specifice pentru determinări în teren şi prelevare de
probe, precum și imprimate tipizate specifice (proces-verbal de constatare a condiţiilor
igienico-sanitare, proces-verbal de constatare a contravenţiei, proces-verbal de recoltare
de probe, raport de inspecţie, formular de decizie de suspendare a activităţii, formular de
decizie de interzicere a desfăşurării activităţii), alte documente de inspecţie sanitară.

Tipurile de controale desfăşurate de personalul cu atribuţii de inspecţie sanitară de stat


sunt:
a) tematice, când se inspectează un singur domeniu de activitate sau un singur tip de
obiective, produse ori servicii;
b) planificate, când se inspectează periodic un singur obiectiv planificat anterior, cu o
frecvenţă proporţională cu gradul de risc;
c) de necesitate, în cazul apariţiei unor fenomene naturale sau provocate artificial,
care presupun urgenţe majore în domeniul igienei, epidemiologiei şi medicinei muncii;
d) la solicitări/sesizări: inspecţiile solicitate de către cetăţeni (după identificarea
acestora), de instituţii şi autorităţi centrale şi locale ale administraţiei publice, de alte
organisme şi organizaţii, de mass-media, la autosesizare, precum şi la cererea autorităţii
competente din alt stat membru al Uniunii Europene;
e) de recontrol, inspecţie de reverificare, la expirarea termenului de remediere a
neconformităţilor constatate anterior.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 824/2006, în situaţia în care prin actul de
inspecţie sanitară s-au identificat pericole ce constituie surse de risc pentru sănătatea
publică, se vor aplica următoarele sancţiuni:
a) sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu dispoziţiile legii;
b) suspendarea temporară a funcţionării unor obiective sau instalaţii;
c) anularea avizului sanitar, în condiţiile legii;
d) scoaterea din consum sau utilizare a unor produse;
e) izolarea sau scoaterea din mediu a unor persoane;
f) sesizarea autorităţilor competente (Garda Financiară, Poliţia etc.);
g) notificarea neconformităţilor către instituţiile cu competenţe în domeniu;
h) înaintarea de plângeri penale către organele competente;
i) informarea autorităţilor.
Având la bază prevederile legislației naționale în vigoare și ținând cont de Ordinul nr.
824/2006, fiecare direcție de sănătate publică județeană și-a întocmit propriile proceduri
operaționale care conțin în principal următoarele: procedura operațională privind
inspecția, procedura operațională privind gestionarea reclamațiilor, procedura
operațională privind contravențiile, procedura operațională privind deciziile de
suspendare, precum și registrul de reclamații și sesizări, registrul de contravenții,
registrul de recontrol.

18
2.2.3. Raport privind activitățile desfășurate de Ministerul Sănătăţii în perioada de
implementare precedentă

Activitatea de control a inspectorilor sanitari din Ministerul Sănătății s-a realizat pe


parcursul anului 2016 conform Programului de supraveghere a pieței stabilit, comunicat
CE și făcut public pe site-ul Ministerului Sănătății. În anul 2016 inspectorii sanitari din
cadrul direcțiilor de sănătate publică județene au efectuat permanent acțiuni de control la
reclamaţii, notificări RAPEX, incidente care au vizat efecte adverse ale produselor
cosmetice. Astfel, în trimestrul I, II și III au fost verificate 5209 unități, din care:
- 91 unități de producere
- 21 importatori
- 55 distribuitori
- 1703 unități de desfacere
- 3080 unități de frizerie, coafură, manechiură, pedichiură, cosmetică
- 49 unități de piercing și tatuaj
- 137 unități de întreținere corporală
- 73 alte unități din sectorul de prestări servicii care folosesc produse cosmetice.
Pe parcursul acțiunilor de control au fost aplicate 450 avertismente, 246 amenzi în
valoare totală de 206900 lei, s-a suspendat activitatea la 4 unități și s-a aplicat decizia de
închidere a unei unități.
În anul 2016, în cele III trimestre au fost controlate 9770 produse cosmetice, au fost
recoltate 237 probe. Inspectorii sanitari au aplicat 50 avertismente și 25 amenzi în
valoare totală de 31800 lei. De asemenea, s-au retras de la comercializare 23216 produse
considerate neconforme.
Rezultatele acțiunilor de control efectuate la nivel național în domeniul produselor
cosmetice, grupate în informări specifice sunt postate pe site-ul Ministerului Sănătății

Detalierea a strategiei şii procedurilor ANPC


ANPC verifică respectarea prevederilor Reg. 1223/2009/CE referitoare la etichetarea
produselor cosmetice, verifică declarațiile referitoare la produs, conținute de etichete,
verifică accesul publicului la informaţiile legate de produsul cosmetic, pe care persoana
responsabilă trebuie să le pună la dispoziţie, aplică măsuri adecvate, inclusiv acţiuni
corective, pentru asigurarea conformităţii produsului cu prevederile Reg. 1223/2009/CE
și verifică respectarea prevederilor Reg. 655/2013/UE.
2.2.3 Raport privind activităţile de control desfăşurate de ANPC în 2016
Acţiunile de control s-au desfăşurat la 1553 de operatori economici (distribuitori și
vânzători), constatându-se abateri la 1035 de operatori economici, valoarea produselor cu
abateri fiind de 634.688 lei.

Potrivit legislației speciale din domeniul cosmeticelor, s-au constatat abateri privind:
etichetarea/inscripționarea ambalajelor/recipientelor cu datele/informațiile cerute de Reg.
1223/2009, lipsa traducerii în limba română a acestor informații, neâncadrarea în DMD
(produse cu data de minimă durabilitate depășită - expirate).

 S-au aplicat 728 de amenzi contravenționale, în valoare de 2.138.200 lei.

19
 S-au dispus 427 măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru
nerespectarea cerinţelor de etichetare, pentru cosmetice în valoare de 439.666 lei
şi 73 măsuri de oprire definitivă, pentru produse cosmetice cu DMD depășită
(expirate), în valoare de 4.498 lei.
 S-a acordat consultanță operatorilor economici, la solicitarea acestora.
 S-au comunicat rezultatele controalelor desfășurate prin mass-media.

2.3. Sector: Jucării

2.3.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

În domeniul jucăriilor, autoritatea naţională de supraveghere a pieţei este Autoritatea


Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), ale cărei date de contact sunt:
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)
București, B-dul Aviatorilor, nr. 72, RO-011865, sector 1
URL: www.anpc.gov.ro; E-mail: office@anpc.ro
Tel: +4 021 3121275; Fax: +4 021 3143462

În conformitate cu prevederile HG nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea


Autorităţii Nationale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), instituţia centrală are în
subordine 8 Comisariate Regionale pentru Protecția Consumatorilor care includ 41
Comisariate Județene pentru Protecția Consumatorilor şi Comisariatul pentru Protecţia
Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea specialişti în
domeniul produselor nealimentare.
2.3.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Prin activitatea de supraveghere a pieţei, ANPC controlează dacă jucăriile îndeplinesc


cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile şi dacă operatorii economici acţionează,
conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca jucăriile neconforme să fie aduse în
conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile.

Pentru testarea jucăriilor, ANPC apelează la laboratoare acreditate (INTERTEK


ROMAIA SRL) pentru tipul de încercări necesare.
În cadrul activităţii de supraveghere a pieţei, ANPC efectuează verificări formale și
verificări de fond.

Prin verificările formale, sunt evaluate: existența coordonatelor producătorului, existența


numărului unic de identificare a jucăriei, existenţa şi modul de aplicare a marcajului CE,
disponibilitatea declaraţiei de conformitate și conformitatea ei cu cerințele directivei
2009/28, documentaţia tehnică, informaţiile care însoțesc jucăria şi corecta alegere de
către producător a procedurilor de evaluare a conformităţii aplicate.

Verificările de fond privesc verificarea conformităţii jucăriei cu cerinţele esenţiale


stabilite în reglementările tehnice aplicabile.

În situaţia în care o jucărie nu este în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice


aplicabile, reprezentanții ANPC analizează şi decid, dacă neconformităţile constatate sunt
minore sau majore şi în concordanţă cu principiul proporţionalităţii, notifică operatorul
economic solicitând acestuia, să aducă produsul la conformitate.
20
În situaţia în care solicitările nu au conduc la rezultatele aşteptate sau rezultatele obţinute
sunt considerate insuficiente, ANPC ia măsuri de interzicere a introducerii pe piaţă şi/sau
a punerii la dispoziţie pe piaţă a jucăriilor neconforme sau pentru retragerea de pe piaţă
şi/sau rechemarea de la consumatori.

Retragerea de pe piaţă a produselor neconforme şi/sau rechemarea acestora va fi/vor fi


realizată/realizate de către producător, reprezentantul său autorizat ori de către
importator.

În cazul în care măsurile adoptate se extind în afara teritoriului naţional, ANPC


comunică Comisiei Europene şi celorlalte SM ale Uniunii Europene despre rezultatele
evaluării conformităţii şi despre acţiunile solicitate operatorului economic în cauză.

În situaţia în care motivele care au generat această măsură au fost eliminate, ANPC
retrage comunicarea şi întreprinde măsurile necesare pentru restabilirea liberei circulaţii a
jucăriei.

2.3.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

Acţiunile de control s-au desfăşurat la 1520 de operatori economici (producători,


importatori, distribuitori și vânzători), constatându-se abateri la 1094 de operatori
economici, la jucării în valoare de 812.273 lei.

Acţiuni întreprinse pentru soluţionarea neconformităţilor:

 S-au aplicat 671 amenzi contravenționale, în valoare de 2.190.400 lei.


 S-au dispus 724 măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru
nerespectarea cerinţelor de marcare/etichetare, pentru jucării în valoare de
635.576 lei şi 24 măsuri de oprire definitivă, pentru nerespectarea cerinţelor
esenţiale de siguranţă, pentru jucării în valoare de 20.957 lei, la vânzarea directă
şi 10 măsuri de remediere (de corectare sau completare a informaţiilor conţinute
de site-urile de publicitate la care s-au depistat abateri), la vânzarea online.
 S-a acordat consultanță operatorilor economici, la solicitarea acestora.

2.4. Sector: Echipamente de protecție individuală

2.4.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Autoritatea responsabilă: Inspecția Muncii.


Date de contact: Inspecția Muncii
Strada Matei Voievod nr. 14, sector 2, București
Tel.0040213027031 / Fax. 0040212520097
Resurse: Activitatea de supraveghere a pieței este coordonată, la nivel central, de o
structură specifică, iar în cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă există doi
inspectori de muncă care au și atribuții în domeniul supravegherii pieței. În total sunt 42
de inspectorate teritoriale de muncă, organizate în fiecare județ și în municipiul
București. Instituția nu dispune de laboratoare proprii pentru testarea produselor.

21
2.4.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Inspecţia Muncii desfăşoară controale, atât pro-active, care vizează în general produsele
cuprinse în programul sectorial al instituţiei, cât şi controale reactive, ca urmare a
sesizărilor primite, a solicitărilor altor instituţii cu atribuţii în domeniu cum ar fi cele
vamale, precum şi ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care se referă la aplicarea
clauzelor de salvgardare.

În urma acestor controale desfăşurate, în condiţiile HG nr. 115/2004, inspectorii de


muncă pot constata cazuri de neconformităţi, pot dispune măsuri de remediere, pot aplica
sancţiuni contravenţionale, precum şi măsuri de restricţionare a comercializării sau de
rechemare de pe piaţă a produselor neconforme.

Produsele din această categorie incluse în cadrul programului sectorial anual sunt
stabilite având în vedere informaţiile culese în perioada anterioară, preocupările altor
state membre în acest domeniu, impactul pe care îl au produsele respective pentru
securitate şi sănătatea utilizatorilor (număr mare de utilizatori, grad de risc), alte criterii.

2.4.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În primele 11 luni ale anului 2016, au fost controlate 2798 produse din categoria
echipamente individuale de protecţie, din care 2684 au fost identificate ca fiind conforme
cu prevederile legale în vigoare iar pentru 114 produse au fost identificate
neconformităţi.

Ca urmare a neconformităţilor constatate, au fost dispuse măsuri de punere în


conformitate, precum şi sancţiuni contravenţionale (amendă sau avertisment) şi măsuri
restrictive (interzicere introducere pe piaţă, interzicere a comercializării), după caz.

2.5. Sector: Produse de construcții

2.5.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) este desemnat prin HG 1236/2012, ca autoritate


pentru supravegherea pieței produselor pentru construcții cu excepția echipamentelor fixe
de luptă împotriva incendiilor - echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului,
pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului și fumului și pentru protecție la
explozii.

Datele de contact ale autorității:

Inspectoratul de Stat în Construcții


Adresa: str. C.F. Robescu, nr. 23, sector 3, București, România
Tel: +40 21 318 17 00; Fax: +40 21 318 17 19; e-mail: isc@isc-web.ro

Date privind resursele aflate la dispoziția autorității (estimare pentru an 2017):

22
Buget 2016
pentru
activitatea de Număr personal
supraveghere
a pieței (echivalent normă
întreagă)
(EUR)

634.000 25

ISC nu deține laboratoare proprii.

2.5.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

ISC organizează controale programate, tematice, inopinate, verificări punctuale (și în


urma unor sesizări) la operatorii economici implicați (producători, reprezentanți
autorizați, importatori, distribuitori), precum și la locurile de utilizare (șantiere), pentru a
verifica dacă acestea corespund prevederilor legislației Uniunii Europene, a actelor de
aplicare a acesteia și a celorlalte prevederi din normativele tehnice naționale.

2.5.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În cadrul Programului sectorial de supraveghere a pieţei pentru domeniul produselor


pentru construcţii pentru anul 2016, Inspectoratul de Stat în Construcţii, prin structurile
teritoriale, a efectuat controale la operatori economici (fabricanți, reprezentanţi autorizaţi,
importatori şi distribuitori) şi utilizatori, pentru categoria de produse ”cimenturi, varuri și
alți lianți hidraulici“ având ca specificații tehnice de referință standardele europene
armonizate SR EN 197-1:2011 ”Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de
conformitate ale cimenturilor uzuale”, SR EN 459-1:2011 ”Var pentru construcţii. Partea
1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate”, SR EN 413-1:2011 ”Ciment pentru
zidărie. Partea 1:Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate”.
A fost efectuate un număr de 463 controale, astfel: 15 controale la fabricanți (în principal
la punctele de producere a produselor din familia ”cimenturi”), 359 controale la
distribuitori și 89 controale la utilizatori (în principal la stațiile de producere betoane și
mortare, acestea având ponderea cea mai mare din piață la utilizarea produselor
controlate).
A fost constatate un număr de 224 neconformități. Dintre neconformitățile constatate, 164
au reprezentat lipsa unor informații din declarația de performanță și din informațiile ce
însoțesc marcajul de conformitate CE, 20 au fost referitoare la depozitarea produselor, în
10 cazuri produsul nu a fost însoțit de documentele de atestare a conformității, în 3 cazuri
au fost puse la dispoziție pe piață produse cu termen de valabilitate expirat, în 2 cazuri
produsul a fost pus în comercializare fără atestarea conformității, un caz de neîndeplinire
la termen a măsurilor dispuse și 24 de alte neconformități.
Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse 344 măsuri, în conformitate cu
legislația europeană armonizată (Regulamentul (UE) 305/2011, Regulamentul (CE)
765/2008, etc) și cu legislația națională de armonizare aplicabilă (HG 622/2004, HG
1236/2012, HG 306/2011, etc.). Dintre măsuri, pentru produsele care nu au făcut dovada
atestării conformitatii și pentru produsele cu termen de valabilitate expirat au fost dipuse
5 măsuri de retragere de piață, pentru celelalte neconformități, dispunându-se, de la caz la
23
caz, 24 măsuri de intrare în legalitate si 315 alte măsuri. O parte dintre măsurile dispuse
sunt cu caracter general preventiv, prin reamintirea fiecărui operator economic în cauză a
obligațiilor prevăzute de legislația relevantă, respectiv a Regulamentului (UE) 305/2011.
Au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare de 45.000 lei. Dintre cele 6
sancțiuni contravenționale aplicate 3 sunt pentru produse care au durata de valabilitate
expirată, 2 sunt pentru neprezentarea documentelor necesare, care dovedesc atestarea
conformității și 1 (una) pentru neîndeplinirea la termen a măsurilor dispuse prin procesele
verbale de control.
Din rapoartele centralizatoare la nivelul inspectoratelor județelor și regionale se constată
îndeplinirea de către factorii implicați a măsurilor dispuse prin procesele verbale de
control.
Se constată de asemenea o conformare a fabricanților prin îndeplinirea măsurilor dispuse,
prin rezolvarea rapidă a neconformităților, precum și o bună înțelegere a obligațiilor și
răspunderilor aferente domeniului de activitate, acest fapt reflectându-se în controalele
efectuate la distribuitori și utilizatori la o perioadă scurtă după efectuarea controalelor la
fabricanți.
2.6. Sector: Generatoare de aerosoli

2.6.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor


de Ridicat (ISCISR), Direcția Inspecție, Supraveghere a Pieței și Reglementare, Serviciul
Supravegherea Pieței
Adresa: București, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, Sector 5
Telefon/Fax: 004021.411.97.60; 004021.411.97.61 / 004021.410.00.19
E-mail: iscir@iscir.ro
Resursele Serviciului Supravegherea Pieței din cadrul ISCIR:
- 8 persoane angajate cu normă întreagă;
- buget disponibil: finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerul Economiei, Serviciul Suprevegherea Pieței neavând buget
evidențiat separat.

2.6.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Activitatea Serviciului Supravegherea Pieței se desfășoară în baza programului sectorial


anual și a programului lunar de control aprobate de Inspectorul de Stat Șef al ISCIR la
operatori economici (importatori, distribuitori, reprezentanți autorizați, ș.a.) pentru
produsele/echipamentele din domeniul reglementat ISCIR.

Se efectuează inspecții la operatori economici unde se fac verificările produselor


(verificarea vizuală privind marcarea și etichetarea cât și verificarea documentelor care
atestă evaluarea conformității produselor cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în
Directivele Europene).

În cazurile în care se constată neconformități ale produselor, operatorilor economici li se


oferă o perioadă de minim 10 zile în care să întreprindă acțiuni corective.

24
În cazul în care operatorii economici nu aduc la conformitate produsele, aceștia sunt
sancționați cu amendă contravențională și/sau cu măsuri complementare (retragerea de pe
piață, interzicerea comercializării ș.a.m.d.).

2.6.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În cursul anului 2016 ISCIR a efectuat un număr de 19 inspecții proactive. Dintre acestea
au fost 15 constatări de conformitate și 4 constatări de neconformitate.

De asemenea a fost întreprinsă 1 acțiune corectivă de către un operator economic și au


fost adoptate 3 măsuri restrictive de către autoritatea de supraveghere a pieței.

2.7. Sector: (a) Recipiente simple sub presiune

2.7.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor


de Ridicat (ISCISR), Direcția Inspecție, Supraveghere a Pieței și Reglementare, Serviciul
Supravegherea Pieței
Adresa: București, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, Sector 5
Telefon/Fax: 004021.411.97.60; 004021.411.97.61 /004 021.410.00.19
E-mail: iscir@iscir.ro
Resursele Serviciului Supravegherea Pieței din cadrul ISCIR:
- 8 persoane angajate cu normă întreagă;
- buget disponibil: finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerul Economiei, Serviciul Suprevegherea Pieței neavând buget
evidențiat separat.

2.7.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Activitatea Serviciului Supravegherea Pieței se desfășoară în baza programului sectorial


anual și a programului lunar de control aprobate de Inspectorul de Stat Șef al ISCIR la
operatori economici (importatori, distribuitori, reprezentanți autorizați, ș.a.) pentru
produsele/echipamentele din domeniul reglementat ISCIR.

Se efectuează inspecții la operatori economici unde se fac verificările produselor


(verificarea vizuală privind marcarea și etichetarea cât și verificarea documentelor care
atestă evaluarea conformității produselor cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în
Directivele Europene).

În cazurile în care se constată neconformități ale produselor, operatorilor economici li se


oferă o perioadă de minim 10 zile în care să întreprindă acțiuni corective.

În cazul în care operatorii economici nu aduc la conformitate produsele, aceștia vor fi


sancționați cu amendă contravențională și/sau cu măsuri complementare (retragerea de pe
piață, interzicerea comercializării ș.a.m.d.).

25
2.7.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În cursul anului 2016 ISCIR a efectuat un număr de 16 inspecții proactive. Dintre acestea
au fost 6 constantări de conformitate și 10 constatare de neconformitate.

De asemenea, au fost întreprinse 10 acțiuni corective de către operatorii economici

2.7. Sector: (b) Echipamente sub presiune

2.7.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor


de Ridicat (ISCISR), Direcția Inspecție, Supraveghere a Pieței și Reglementare, Serviciul
Supravegherea Pieței.
Adresa: București, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, Sector 5
Telefon/Fax: 004021.411.97.60; 004021.411.97.61 / 004021.410.00.19
E-mail: iscir@iscir.ro
Resursele Serviciului Supravegherea Pieței din cadrul ISCIR:
- 8 persoane angajate cu normă întreagă;
- buget disponibil: finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerul Economiei, Serviciul Suprevegherea Pieței neavând buget
evidențiat separat.
2.7.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Activitatea Serviciului Supravegherea Pieței se desfășoară în baza programului


sectorial anual și a programului lunar de control aprobate de Inspectorul de Stat
Șef al ISCIR la operatori economici (importatori, distribuitori, reprezentanți
autorizați, ș.a.) pentru produsele/echipamentele din domeniul reglementat ISCIR.

Se efectuează inspecții la operatori economici unde se fac verificările produselor


(verificarea vizuală privind marcarea și etichetarea cât și verificarea documentelor
care atestă evaluarea conformității produselor cu cerințele esențiale de securitate
prevăzute în Directivele Europene).

În cazurile în care se constată neconformități ale produselor, operatorilor


economici li se oferă o perioadă de minim 10 zile în care să întreprindă acțiuni
corective.

În cazul în care operatorii economici nu aduc la conformitate produsele, aceștia


vor fi sancționați cu amendă contravențională și/sau cu măsuri complementare
(retragerea de pe piață, interzicerea comercializării ș.a.m.d.).

2.7.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În cursul anului 2016 ISCIR a efectuat un număr total de 82 inspecții proactive. Dintre
acestea au fost 31 de constantări de conformitate și 51 de constatări de neconformitate.

De asemenea, au fost întreprinse 47 de acțiuni corective de către operatorii economici și


au fost adoptate 4 măsuri restrictive.

26
2.8. Sector: Echipamente sub presiune transportabile

2.8.1. Autoritatea competentă și datele de contact

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor


de Ridicat (ISCISR), Direcția Inspecție, Supraveghere a Pieței și Reglementare, Serviciul
Supravegherea Pieței.
Adresa: București, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, Sector 5
Telefon/Fax: 021.411.97.60; 021.411.97.61 / 021.410.00.19
E-mail: iscir@iscir.ro
Resursele Serviciului Supravegherea Pieței din cadrul ISCIR:
- 8 persoane angajate cu normă întreagă;
- buget disponibil: finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerul Economiei, Serviciul Suprevegherea Pieței neavând buget
evidențiat separat.

2.8.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Activitatea Serviciului Supravegherea Pieței se desfășoară în baza programului sectorial


anual și a programului lunar de control aprobate de Inspectorul de Stat Șef al ISCIR la
operatori economici (importatori, distribuitori, reprezentanți autorizați, ș.a.) pentru
produsele/echipamentele din domeniul reglementat ISCIR.

Se efectuează inspecții la operatori economici unde se fac verificările produselor


(verificarea vizuală privind marcarea și etichetarea cât și verificarea documentelor care
atestă evaluarea conformității produselor cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în
Directivele Europene).

În cazurile în care se constată neconformități ale produselor, operatorilor economici li se


oferă o perioadă de minim 10 zile în care să întreprindă acțiuni corective.

În cazul în care operatorii economici nu aduc la conformitate produsele, aceștia vor fi


sancționați cu amendă contravențională și/sau cu măsuri complementare (retragerea de pe
piață, interzicerea comercializării ș.a.m.d.).

2.8.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În cursul anului 2016 ISCIR a efectuat un număr total de 2 inspecții, ambele fiind inițiate
de autoritățile vamale, nefiind constatate neconformităţi.

27
2.9. Sector: Echipamente tehnice (Mașini)

2.9.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Autoritatea responsabilă: Inspecția Muncii.


Date de contact: Inspecția Muncii
Strada Matei Voievod nr. 14, sector 2, București
Tel.0040213027031 / Fax. 0040212520097
Resurse: Activitatea de supraveghere a pieței este coordonată, la nivel central, de o
structură specifică, iar în cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă există doi
inspectori de muncă care au și atribuții în domeniul supravegherii pieței. În total sunt 42
de inspectorate teritoriale de muncă, organizate în fiecare județ și în municipiul
București. Instituția nu dispune de laboratoare proprii pentru testarea produselor.

2.9.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Inspecţia Muncii desfăşoară controale, atât pro-active, care vizează în general produsele
cuprinse în programul sectorial al instituţiei, cât şi controale reactive, ca urmare a
sesizărilor primite, a solicitărilor altor instituţii cu atribuţii în domeniu cum ar fi cele
vamale, precum şi ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care se referă la aplicarea
clauzelor de salvgardare.

În urma acestor controale desfăşurate, în condiţiile HG nr. 1029/2008, cu modificările şi


completările ulterioare inspectorii de muncă pot constata cazuri de neconformităţi, pot
dispune măsuri de remediere, pot aplica sancţiuni contravenţionale, precum şi măsuri de
restricţionare a comercializării sau de rechemare de pe piaţă a produselor neconforme.

Produsele din această categorie incluse în cadrul programului sectorial anual sunt
stabilite având în vedere informaţiile culese în perioada anterioară, preocupările altor
state membre în acest domeniu, impactul pe care îl au produsele respective pentru
securitate şi sănătatea utilizatorilor (număr mare de utilizatori, grad de risc), alte criterii.

Menţionăm că Inspecţia Muncii are încheiat în acest sector un protocol de colaborare cu


Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor
de Ridicat – ISCIR, având în vedere interferenţa între atribuţiile specifice ale celor două
instituţii.

2.9.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În primele 11 luni ale anului 2016, au fost controlate 7851 produse din categoria maşini,
din care 7587 au fost identificate ca fiind conforme cu prevederile legale în vigoare iar
pentru 264 produse au fost identificate neconformităţi.

Ca urmare a neconformităţilor constatate, au fost dispuse măsuri de punere în


conformitate, precum şi sancţiuni contravenţionale (amendă sau avertisment) şi măsuri
restrictive (interzicere introducere pe piaţă, interzicere a comercializării), după caz.

28
2.10. Sector: Ascensoare

2.10.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor


de Ridicat (ISCISR), Direcția Inspecție, Supraveghere a Pieței și Reglementare, Serviciul
Supravegherea Pieței.
Adresa: București, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, Sector 5
Telefon/Fax: 004021.411.97.60; 004021.411.97.61 / 004021.410.00.19
E-mail: iscir@iscir.ro
Resursele Serviciului Supravegherea Pieței din cadrul ISCIR:
- 8 persoane angajate cu normă întreagă;
- buget disponibil: finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerul Economiei, Serviciul Suprevegherea Pieței neavând buget
evidențiat separat.
2.10.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Activitatea Serviciului Supravegherea Pieței se desfășoară în baza programului sectorial


anual și a programului lunar de control aprobate de Inspectorul de Stat Șef al ISCIR la
operatori economici (importatori, distribuitori, reprezentanți autorizați, ș.a.) pentru
produsele/echipamentele din domeniul reglementat ISCIR.

Se efectuează inspecții la operatori economici unde se fac verificările produselor


(verificarea vizuală privind marcarea și etichetarea cât și verificarea documentelor care
atestă evaluarea conformității produselor cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în
Directivele Europene).

În cazurile în care se constată neconformități ale produselor, operatorilor economici li se


oferă o perioadă de minim 10 zile în care să întreprindă acțiuni corective.

În cazul în care operatorii economici nu aduc la conformitate produsele, aceștia vor fi


sancționați cu amendă contravențională și/sau cu măsuri complementare (retragerea de pe
piață, interzicerea comercializării ș.a.m.d.).

2.10.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În cursul anului 2016 ISCIR a efectuat un număr total de 8 inspecții, nefiind constatate
neconformităţi.

29
2.11. Sector: Instalații de transport pe cablu

2.11.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor


de Ridicat (ISCIR), Direcția Inspecție, Supraveghere a Pieței și Reglementare, Serviciul
Supravegherea Pieței.
Adresa: București, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, Sector 5
Telefon/Fax: 004021.411.97.60; 004021.411.97.61 / 004021.410.00.19
E-mail: iscir@iscir.ro
Resursele Serviciului Supravegherea Pieței din cadrul ISCIR:
- 8 persoane angajate cu normă întreagă;
- buget disponibil: finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerul Economiei, Serviciul Suprevegherea Pieței neavând buget
evidențiat separat.

2.11.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Se efectuează inspecții la operatori economici unde se fac verificările produselor


(verificarea vizuală privind marcarea și etichetarea cât și verificarea documentelor care
atestă evaluarea conformității produselor cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în
Directivele Europene).

În cazurile în care se constată neconformități ale produselor, operatorilor economici li se


oferă o perioadă de minim 10 zile în care să întreprindă acțiuni corective.

În cazul în care operatorii economici nu aduc la conformitate produsele, aceștia vor fi


sancționați cu amendă contravențională și/sau cu măsuri complementare (retragerea de pe
piață, interzicerea comercializării ș.a.m.d.).

2.11.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În cursul anului 2016 ISCIR nu a efectuat nicio inspecție pentru acest sector.

2.12. Sector: Zgomot emis de echipamentele utilizate în exterior

2.12.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Autoritatea responsabilă: Inspecția Muncii.


Date de contact: Inspecția Muncii
Strada Matei Voievod nr. 14, sector 2, București
Tel.0040213027031 / Fax. 0040212520097

30
Resurse: Activitatea de supraveghere a pieței este coordonată, la nivel central, de o
structură specifică, iar în cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă există doi
inspectori de muncă care au ași atribuții în domeniul supravegherii pieței. În total sunt 42
de inspectorate teritoriale de muncă, organizate în fiecare județ și în municipiul
București. Instituția nu dispune de laboratoare proprii pentru testarea produselor.

2.12.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Inspecţia Muncii desfăşoară controale, atât pro-active, care vizează în general produsele
cuprinse în programul sectorial al instituţiei, cât şi controale reactive, ca urmare a
sesizărilor primite, a solicitărilor altor instituţii cu atribuţii în domeniu cum ar fi cele
vamale, precum şi ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care se referă la aplicarea
clauzelor de salvgardare.

În urma acestor controale desfăşurate, în condiţiile HG nr. 1756/2006, inspectorii de


muncă pot constata cazuri de neconformităţi, pot dispune măsuri de remediere, pot aplica
sancţiuni contravenţionale, precum şi măsuri de restricţionare a comercializării sau de
rechemare de pe piaţă a produselor neconforme.

Produsele din această categorie incluse în cadrul programului sectorial anual sunt
stabilite având în vedere informaţiile culese în perioada anterioară, preocupările altor
state membre în acest domeniu, impactul pe care îl au produsele respective pentru
securitate şi sănătatea utilizatorilor (număr mare de utilizatori, grad de risc), alte criterii.

2.12.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În primele 11 luni ale anului 2016, au fost controlate 4232 produse din categoria
echipamentelor utilizate în exteriorul clădirilor care au emisii de zgomot, din care 4148
au fost identificate ca fiind conforme cu prevederile legale în vigoare iar pentru 84
produse au fost identificate neconformităţi.

Ca urmare a neconformităților constate, au fost dispuse măsuri de punere în conformitate,


precum și sancțiuni contravenționale (amendă sau avertisment) și măsuri restrictive
(interzicere introducere pe piață, interzicere a comercializării), după caz.

2.13. Sector: Echipamente și sisteme de protecție destinate


utilizării în atmosfere potențial explozive

2.13.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Autoritatea responsabilă: Inspecția Muncii.


Date de contact: Inspecția Muncii
Strada Matei Voievod nr. 14, sector 2, București
Tel.0040213027031 / Fax. 0040212520097
Resurse: Activitatea de supraveghere a pieței este coordonată, la nivel central, de o
structură specifică, iar în cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă există doi
inspectori de muncă care au și atribuții în domeniul supravegherii pieței. În total sunt 42
de inspectorate teritoriale de muncă, organizate în fiecare județ și în municipiul
București. Instituția nu dispune de laboratoare proprii pentru testarea produselor.
31
2.13.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Inspecţia Muncii desfăşoară controale, atât pro-active, care vizează în general produsele
cuprinse în programul sectorial al instituţiei, cât şi controale reactive, ca urmare a
sesizărilor primite, a solicitărilor altor instituţii cu atribuţii în domeniu cum ar fi cele
vamale, precum şi ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care se referă la aplicarea
clauzelor de salvgardare.

În urma acestor controale desfăşurate, în condiţiile HG nr. 752/2004, respectiv HG


nr.245/2016, inspectorii de muncă pot constata cazuri de neconformităţi, pot dispune
măsuri de remediere, pot aplica sancţiuni contravenţionale, precum şi măsuri de
restricţionare a comercializării sau de rechemare de pe piaţă a produselor neconforme.

Produsele din această categorie incluse în cadrul programului sectorial anual sunt
stabilite având în vedere informaţiile culese în perioada anterioară, preocupările altor
state membre în acest domeniu, impactul pe care îl au produsele respective pentru
securitate şi sănătatea utilizatorilor (număr mare de utilizatori, grad de risc), alte criterii.

2.13.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În primele 11 luni ale anului 2016, au fost controlate 53 produse din categoria
echipamente utilizate în mediu ATEX, din care 46 au fost identificate ca fiind conforme
cu prevederile legale în vigoare iar pentru 7 produse au fost identificate neconformităţi.

Ca urmare a neconformităţilor constatate, au fost dispuse măsuri de punere în


conformitate, precum şi sancţiuni contravenţionale (amendă sau avertisment) şi măsuri
restrictive (interzicere introducere pe piaţă, interzicere a comercializării), după caz.

2.14. Sector: Articole pirotehnice

2.14.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Autoritatea responsabilă: Inspecția Muncii.


Date de contact: Inspecția Muncii
Strada Matei Voievod nr. 14, sector 2, București
Tel.0040213027031 / Fax. 0040212520097
Resurse: Activitatea de supraveghere a pieței este coordonată, la nivel central, de o
structură specifică, iar în cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă există doi
inspectori de muncă care au și atribuții în domeniul supravegherii pieței. În total sunt 42
de inspectorate teritoriale de muncă, organizate în fiecare județ și în municipiul
București. Instituția nu dispune de laboratoare proprii pentru testarea produselor.

2.14.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Inspecţia Muncii desfăşoară controale, atât pro-active, care vizează în general produsele
cuprinse în programul sectorial al instituţiei, cât şi controale reactive, ca urmare a
sesizărilor primite, a solicitărilor altor instituţii cu atribuţii în domeniu cum ar fi cele
vamale, precum şi ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care se referă la aplicarea
clauzelor de salvgardare.
32
În urma acestor controale desfăşurate, în condiţiile HG nr. 612/2010 şi ulterior HG
1102/2014, inspectorii de muncă pot constata cazuri de neconformităţi, pot dispune
măsuri de remediere, pot aplica sancţiuni contravenţionale, precum şi măsuri de
restricţionare a comercializării sau de rechemare de pe piaţă a produselor neconforme.

Produsele din această categorie incluse în cadrul programului sectorial anual sunt
stabilite având în vedere informaţiile culese în perioada anterioară, preocupările altor
state membre în acest domeniu, impactul pe care îl au produsele respective pentru
securitate şi sănătatea utilizatorilor (număr mare de utilizatori, grad de risc), alte criterii.

2.14.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În primele 11 luni ale anului 2016, au fost controlate 201 produse din categoria articole
pirotehnice, din care 190 au fost identificate ca fiind conforme cu prevederile legale în
vigoare iar pentru 11 produse au fost identificate neconformităţi.

Ca urmare a neconformităţilor constatate, au fost dispuse măsuri de punere în


conformitate, precum şi sancţiuni contravenţionale (amendă sau avertisment) şi măsuri
restrictive (interzicere introducere pe piaţă, interzicere a comercializării), după caz.

2.15. Sector: Explozivi de uz civil

2.15.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Autoritatea responsabilă: Inspecția Muncii.


Date de contact: Inspecția Muncii
Strada Matei Voievod nr. 14, sector 2, București
Tel.0040213027031 / Fax. 0040212520097
Resurse: Activitatea de supraveghere a pieței este coordonată, la nivel central, de o
structură specifică, iar în cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă există doi
inspectori de muncă care au și atribuții în domeniul supravegherii pieței. În total sunt 42
de inspectorate teritoriale de muncă, organizate în fiecare județ și în municipiul
București. Instituția nu dispune de laboratoare proprii pentru testarea produselor.

2.15.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Inspecţia Muncii desfăşoară controale, atât pro-active, care vizează în general produsele
cuprinse în programul sectorial al instituţiei, cât şi controale reactive, ca urmare a
sesizărilor primite, a solicitărilor altor instituţii cu atribuţii în domeniu cum ar fi cele
vamale, precum şi ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care se referă la aplicarea
clauzelor de salvgardare.

În urma acestor controale desfăşurate, în condiţiile HG nr. 207/2005, respectiv HG nr.


197/2016 inspectorii de muncă pot constata cazuri de neconformităţi, pot dispune măsuri
de remediere, pot aplica sancţiuni contravenţionale, precum şi măsuri de restricţionare a
comercializării sau de rechemare de pe piaţă a produselor neconforme.

Produsele din această categorie incluse în cadrul programului sectorial anual sunt
stabilite având în vedere informaţiile culese în perioada anterioară, preocupările altor
33
state membre în acest domeniu, impactul pe care îl au produsele respective pentru
securitate şi sănătatea utilizatorilor (număr mare de utilizatori, grad de risc), alte criterii.

2.15.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În primele 11 luni ale anului 2016, au fost controlate 119 produse din categoria explozivi
de uz civil, toate fiind conforme cu prevederile legale în vigoare.

2.16. Sector: Aparate consumatoare de combustibili gazoși

2.16.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor


de Ridicat (ISCIR), Direcția Inspecție, Supraveghere a Pieței și Reglementare, Serviciul
Supravegherea Pieței.
Adresa: București, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, Sector 5
Telefon/Fax: 004021.411.97.60; 004021.411.97.61 / 004021.410.00.19
E-mail: iscir@iscir.ro
Resursele Serviciului Supravegherea Pieței din cadrul ISCIR:
- 8 persoane angajate cu normă întreagă;
- buget disponibil: finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerul Economiei, Serviciul Suprevegherea Pieței neavând buget
evidențiat separat.
2.16.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Activitatea Serviciului Supravegherea Pieței se desfășoară în baza programului sectorial


anual și a programului lunar de control aprobate de Inspectorul de Stat Șef al ISCIR la
operatori economici (importatori, distribuitori, reprezentanți autorizați, ș.a.) pentru
produsele/echipamentele din domeniul reglementat ISCIR.

Se efectuează inspecții la operatori economici unde se fac verificările produselor


(verificarea vizuală privind marcarea și etichetarea cât și verificarea documentelor care
atestă evaluarea conformității produselor cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în
Directivele Europene).

În cazurile în care se constată neconformități ale produselor, operatorilor economici li se


oferă o perioadă de minim 10 zile în care să întreprindă acțiuni corective.

În cazul în care operatorii economici nu aduc la conformitate produsele, aceștia vor fi


sancționați cu amendă contravențională și/sau cu măsuri complementare (retragerea de pe
piață, interzicerea comercializării ș.a.m.d.).

2.16.3. Raport privind activitatea desfășurată în perioada de implementare precedentă

În cursul anului 2016 ISCIR a efectuat un număr total de 84 inspecții proactive. Dintre
acestea au fost 23 de constantări de conformitate și 61 de constatări de neconformitate.
De asemenea, au fost întreprinse 46 de acțiuni corective de către operatorii economici și
au fost adoptate 15 măsuri restrictive.
34
2.17. Sector: Instrumente de măsurare, instrumente de cântărit
neautomate și produse preambalate și unități de măsură

2.17.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

 Autoritate:

Serviciul Inspecții și Supravegherea Pieței din cadrul Biroului Român de Metrologie


Legală

 Date de contact ale autorității:

Șos. Vitan Bârzești, nr. 11, sector 4, 042122, București, Romania, tel. 0040.21
3320954, fax. 0040.21 3320615, office@brml.ro,

 Date privind resursele aflate la dispoziția autorității:

 nu dispune de buget propriu de venituri și cheltuieli, cheltuielile implicate de


desfășurarea activității de supraveghere a pieței fiind suportate integral din
bugetul centralizat al Biroului Român de Metrologie Legală;

 are în compunere un număr de 10 persoane, a căror activitate legată de


supravegherea pieței este echivalentă cu 4 norme întregi;

 dispune de dotarea tehnica necesara efectuării activității de supraveghere a pieței


prin verificări formale, respectiv 7 autolaboratoare mobile. În cazul necesității
efectuării de verificări de fond, care implică testări ale mijloacelor de măsurare
controlate, Biroul Roman de Metrologie Legală pune la dispoziția autorității de
supraveghere a pieței resursele tehnice si umane disponibile.

2.17.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Este utilizat în desfăşurarea activităţii de supraveghere a pieţei ”Ghidul de aplicare


unitară a activităţii de supraveghere a pieţei pentru aparatele de cântărit cu funcţionare
neautomată şi mijloacele de măsurare”;

Cooperează cu autorităţile de supraveghere a pieţei din zona sa de competenţă aparţinând


statelor membre UE prin participarea, în calitate de membru, la întâlnirile grupului
WELMEC şi ADCO WG5 ”Metrological Supervision”, grupului WELMEC WG2
”Weighing Instruments” şi grupului WELMEC WG6 ”Prepackages”.

Cooperează cu Autoritatea Naţională a Vămilor, la solicitarea acesteia, în cazul


produselor din sfera sa de competenţă, care intră pe piaţa comunitara.

Cooperează cu alte autorităţi de supravegherea pieţei la nivel naţional pentru produse din
sfera sa de competenţă care intra sub incidenţa mai multor directive europene
armonizate.

Strategia de supraveghere a pieţei include următoarele elemente:

35
acoperirea prin activitatea de supraveghere a tuturor tipurilor de produse care intră în
sfera de competentă a autorităţii de supraveghere cu prioritate a celor cu un impact major
în măsurările de interes public;

acoperirea prin activitatea de supraveghere a întregului teritoriu naţional cu prioritate a


zonelor în care activitatea economică desfăşurată, implică un număr mare de mijloace de
măsurare şi aparate de cântărit cu funcţionare neautomată introduse pe piaţă, puse la
dispoziţie şi/sau puse în funcţiune ;

aplicarea celor mai bune practici utilizate la nivel european în desfăşurarea acestei
activităţi;

folosirea cat mai eficienta a resurselor financiare si de personal disponibile (utilizarea


analizei de risc, a schimbului de informaţii prin accesarea bazelor de date ICSMS si
EMeTAS şi în cadrul întâlnirilor grupurilor de lucru WELMEC , utilizarea rezultatelor
controalele anterioare etc);

colaborarea cu personalul de control din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală


privind obţinerea de informaţii referitoare la respectarea în utilizare a cerinţelor tehnice şi
metrologice de către mijloacele de măsurare si a aparatelor de cantarit cu functionare
neautomata a căror introducere pe piaţă, punere la dispozitie si/sau punere în funcţiune
fac obiectul activităţii de supraveghere a pieţei în vederea unor eventuale activităţi de
supraveghere reactivă desfăşurate la operatorii economici responsabili de introducerea pe
piaţă, punerea la dispoziţie şi punerea lor în funcţiune;

activităţi de informare şi responsabilizare a operatorilor economici cu responsabilităţi în


introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie şi/sau punerea în funcţiune a mijloacelor de
măsurare si/sau a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata, desfăşurate cu ocazia
efectuării activităţilor de supraveghere proactivă, în sensul prevenirii introducerii pe
piaţă, a punerii la dispoziţie si a punerii in functiune de produse neconforme;

luarea tuturor măsurilor legale, cu respectarea legislaţiei aplicabile în vigoare, pentru


eliminarea produselor din sfera de competenta a autoritatii constatate pe piaţă ca
neconforme.

2.17.3. Raport privind activitatea desfășurată în perioada de implementare precedentă

Rezultatele obţinute urmare a desfăşurării activităţii de supraveghere a pieţei:

- în anul 2016 au fost controlate 570 aparate de cântărit cu funcţionare neautomata


la 122 operatori economici şi 5045 mijloace de măsurare la 151 operatori
economici. . Au fost retrase de la comercializare ca urmare a constatării de
neconformităţi 376 produse (din care 361 mijloace de măsurare si 15 aparate de
cântărit cu funcţionare neautomata)

În cazul activităţii de control produse preambalate:

- în anul 2016, pe primele trei trimestre, au fost controlaţi 540 operatori economici
cu activitate în domeniul produselor preambalate, fiind testate 1442 loturi de
produse preambalate, 8 dintre acestea fiind declarate respinse si retrase de la
comercializare.

36
2.18. Sector: Echipamente electrice care intră sub incidența
Directivei privind compatibilitatea electromagnetică

2.18.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)

www.ancom.org.ro

Str. Delea Nouă, nr. 2


Sector 3, Cod 030925
Bucureşti
Telefon: +40 372 845 845
Fax: +40 372 845 402

E-mail: relatii_cu_publicul@ancom.org.ro

ANCOM nu are prevăzut un buget separat pentru activitățile de supravegherea pieței


echipamentelor.

Raportat la numărul inspectorilor cu atribuții de control, estimăm un număr de 8 unități


echivalent normă întreagă.

ANCOM deține laborator de încercări de compatibilitate electromagnetică şi testare a


echipamentelor radio.

2.18.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Activitatea de supraveghere a pieței se realizează atât proactiv, cât și reactiv. Activitatea


proactivă de supraveghere a pieței se efectuează în conformitate cu programul sectorial
de supraveghere a pieței și cu campaniile de supraveghere a pieței organizate la nivel
european de către grupul de cooperare administrativă EMC-ADCO. Activitatea reactivă
de supraveghere a pieței se efectuează pe baza reclamațiilor provenite de la furnizorii de
servicii și rețele de comunicații electronice, pe baza notificărilor primite de la Direcția
Generală a Vămilor conform dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pe baza
reclamațiilor de la radioamatori și de la utilizatori. Sancțiunile aplicabile pentru
încălcarea legislației sunt avertismentul/amenda, retragerea de pe piață/rechemarea,
restricţionarea sau interzicerea introducerii/punerii la dispoziţie pe piaţă, precum şi
interzicerea utilizării.

Programul sectorial de supraveghere a pieței se elaborează ținând cont de experiența


dobândită de ANCOM în urma controalelor efectuate și în urma efectuării unei evaluări
de impact.

ANCOM cooperează la nivel național cu Direcția Generală a Vămilor din cadrul ANAF,
cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) și cu Autoritatea
Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC).
37
La nivel european, ANCOM colaborează cu autoritățile de supraveghere a pieței din
statele membre ale Uniunii Europene în cadrul grupului de cooperare administrativă
EMC-ADCO.

Controalele sunt realizate de către inspectori în amplasamentele unde echipamentele sunt


comercializate, unde echipamentele sunt puse în funcțiune și în punctele vamale, prin
verificări administrative, și, dacă este cazul, prin verificări tehnice în laborator.

În anul 2017 se vor avea în vedere inspecții, cu prioritate, pentru următoarele tipuri de
echipamente electrice: dispozitive de iluminat cu LED-uri, cuptoare cu microunde,
playere DVD/Blu-Ray şi ţigarete electronice (campanie EMC-ADCO la nivel UE).

2.18.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În anul 2016, ANCOM a efectuat un număr de 581 controale, în urma cărora s-au acordat
un număr de 105 avertismente și 12 amenzi în valoare totală de 32000 lei.

2.19. Sector: Echipamente radio și de telecomunicații care intră


sub incidența Directivei privind echipamentele terminale
radio și de telecomunicații

2.19.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)

www.ancom.org.ro

Str. Delea Nouă, nr. 2


Sector 3, Cod 030925
Bucureşti
Telefon: +40 372 845 845
Fax: +40 372 845 402

E-mail: relatii_cu_publicul@ancom.org.ro

ANCOM nu are prevăzut un buget separat pentru activitățile de supraveghere a pieței


echipamentelor.

Raportat la numărul inspectorilor cu atribuții de control, estimăm un număr de 8 unități


echivalent normă întreagă.

ANCOM deține laborator de încercări de compatibilitate electromagnetică şi testare a


echipamentelor radio.

2.19.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Activitatea de supraveghere a pieței se realizează atât proactiv, cât și reactiv. Activitatea


proactivă de supraveghere a pieței se efectuează în conformitate cu programul sectorial
de supraveghere a pieței și cu campaniile de supraveghere a pieței organizate la nivel
european de către grupul de cooperare administrativă ADCO-RED. Activitatea reactivă
de supraveghere a pieței se efectuează pe baza reclamațiilor provenite de la furnizorii de
servicii și rețele de comunicații electronice, pe baza notificărilor primite de la Direcția
38
Generală a Vămilor conform dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, și pe baza
reclamațiilor de la utilizatori. Sancțiunile aplicabile pentru încălcarea legislației sunt
avertismentul/amenda, retragerea de pe piață/rechemarea, restricţionarea sau interzicerea
introducerii/punerii la dispoziţie pe piaţă, precum şi interzicerea utilizării.

Programul sectorial de supraveghere a pieței se elaborează ținând cont de experiența


dobândită de ANCOM în urma controalelor efectuate și în urma efectuării unei evaluări
de impact.

ANCOM cooperează la nivel național cu Direcția Generală a Vămilor din cadrul ANAF,
cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) și cu Autoritatea
Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC).

La nivel european, ANCOM colaborează cu autoritățile de supraveghere a pieței din


statele membre ale Uniunii Europene în cadrul grupului de cooperare administrativă
ADCO-RED. De asemenea, ANCOM colaborează cu reprezentanții statelor membre și ai
Comisiei în cadrul comitetului TCAM.

Controalele sunt realizate de către inspectori în amplasamentele unde echipamentele sunt


comercializate, unde echipamentele sunt puse în funcțiune și în punctele vamale, prin
verificări administrative, și, dacă este cazul, prin verificări tehnice în laborator.

În anul 2017 se vor avea în vedere inspecții, cu prioritate, pentru următoarele tipuri de
echipamente radio: telefoane mobile (măsurători SAR), echipamente WAS/RLAN 2,4
GHz şi 5 GHz şi staţii radio de emisie/recepţie CB/PMR..

2.19.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În anul 2016, ANCOM a efectuat un număr de 383 controale, în urma cărora s-au acordat
un număr de 86 avertismente și 19 amenzi în valoare totală de 46500 lei.

2.20. Sector: Aparate și echipamente electrice care intra sub


incidența Directivei privind tensiunea joasă

2.20.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Autoritatea responsabilă: Inspecția Muncii.


Date de contact: Inspecția Muncii
Strada Matei Voievod nr. 14, sector 2, București
Tel.0040213027031 / Fax. 0040212520097
Resurse: Activitatea de supraveghere a pieței este coordonată, la nivel central, de o
structură specifică, iar în cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă există doi
inspectori de muncă care au și atribuții în domeniul supravegherii pieței. În total sunt 42
de inspectorate teritoriale de muncă, organizate în fiecare județ și în municipiul
București. Instituția nu dispune de laboratoare proprii pentru testarea produselor.

2.20.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Inspecţia Muncii desfăşoară controale, atât pro-active, care vizează în general produsele
cuprinse în programul sectorial al instituţiei, cât şi controale reactive, ca urmare a
sesizărilor primite, a solicitărilor altor instituţii cu atribuţii în domeniu cum ar fi cele
39
vamale, precum şi ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care se referă la aplicarea
clauzelor de salvgardare.

În urma acestor controale desfăşurate, în condiţiile HG nr. 457/2003, republicată, cu


modificările şi completările ulterioare, respectiv HG nr. 409/2016, inspectorii de muncă
pot constata cazuri de neconformităţi, pot dispune măsuri de remediere, pot aplica
sancţiuni contravenţionale, precum şi măsuri de restricţionare a comercializării sau de
rechemare de pe piaţă a produselor neconforme.

Produsele din această categorie incluse în cadrul programului sectorial anual sunt
stabilite având în vedere informaţiile culese în perioada anterioară, preocupările altor
state membre în acest domeniu, impactul pe care îl au produsele respective pentru
securitate şi sănătatea utilizatorilor (număr mare de utilizatori, grad de risc), alte criterii.

Menţionăm că Inspecţia Muncii are încheiat în acest sector un protocol de colaborare cu


Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, având în vedere interferenţa între
atribuţiile specifice ale celor două instituţii (ANPC are competenţe pentru echipamentele
destinate consumatorilor iar Inspecţia Muncii, pentru echipamentele tehnice - maşini).

2.20.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În primele 11 luni ale anului 2016, au fost controlate 4679 produse din categoria
echipamente care funcţionează la tensiune joasă, din care 4527 au fost identificate ca
fiind conforme cu prevederile legale în vigoare iar pentru 152 produse au fost identificate
neconformităţi.

Ca urmare a neconformităţilor constatate, au fost dispuse măsuri de punere în


conformitate, precum şi sancţiuni contravenţionale (amendă sau avertisment) şi măsuri
restrictive (interzicere introducere pe piaţă, interzicere a comercializării), după caz.

Sectorul 20 – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Autoritatea responsabilă și datele de contact:

În domeniul aparatelor și echipamentelor electrice de uz casnic (EE) destinate


consumatorilor, autoritatea naţională de supraveghere a pieţei este Autoritatea Națională
pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), ale cărei date de contact sunt:

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)


București, B-dul Aviatorilor, nr. 72, RO-011865, sector 1
URL: www.anpc.gov.ro; E-mail: office@anpc.ro
Tel: +4 021 3121275; Fax: +4 021 3143462

În conformitate cu prevederile HG nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea


ANPC, instituţia centrală are în subordine 8 Comisariate Regionale pentru Protecția
Consumatorilor care includ 41 Comisariate Județene pentru Protecția Consumatorilor şi
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, în care îşi
desfăşoară activitatea specialişti în domeniul produselor nealimentare.
Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

40
Prin activitatea de supraveghere a pieţei, ANPC controlează dacă EE îndeplinesc
cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile şi dacă operatorii economici acţionează,
conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca EE neconforme să fie aduse în conformitate cu
cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile.

Pentru testarea echipamentelor electrice de uz casnic, ANPC apelează la laboratoare


acreditate și notificate (OIPCE) pentru tipul de încercări necesare.

Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

Acţiunile de control s-au desfăşurat la 634 de operatori economici (importatori,


distribuitori și vânzători), constatându-se abateri la 406 operatori economici, valoarea
produselor cu abateri fiind de 660.112 lei.

Acţiuni întreprinse pentru soluţionarea neconformităţilor

 S-au aplicat 259 de amenzi contravenționale, în valoare de 882.050 lei.


 S-au dispus măsuri de oprire temporară de la comercializare, pentru nerespectarea
cerinţelor de etichetare, pentru EE în valoare de 445.074 lei şi măsuri de oprire
definitivă, pentru nerespectarea cerinţelor de securitate, pentru EE în valoare de
23.515 lei .
 S-a acordat consultanță operatorilor economici, la solicitarea acestora.

2.21. Sector: Echipamente electrice și electronice care intră sub


incidența directivelor privind RoHS, DEEE și baterii

2.21.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Garda Națională de Mediu (GNM)


Adresa: B-dul Unirii nr. 78, Bloc J2, Sect. 3, București
Tel: +4021 326 89 70
Fax: +4021 326 89 71
www.gnm.ro
e-mail: gardamediu@gnm.ro

Personalul care are atribuții de control, din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, nu are
responsabilități strict delimitate pe sectorul de produse 21. Raportat la numărul
comisarilor cu atribuții de control, estimăm participarea la activitățile de control care
intră sub incidența Regulamentului 765/2008 pentru sectorul de produse 21 a aproximativ
46 comisari cu normă întreagă.

Pentru activitățile de control care vizează Supravegherea Pieței, GNM:

o nu are alocate resurse bugetare speciale pentru activitățile de control,


acestea încadrându-se în fondul bugetar general alocat activităților de
inspecție și control;

o GNM nu deține laboratoare proprii pentru verificarea produselor.


41
2.21.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Supravegherea pieței pentru sectorul de produse 21 se face:


a) preventiv – prin controale planificate tematice și dispuse de Comisariatul
General al Gărzii Naționale de Mediu,
b) reactiv – ca urmare a unor sesizări, reclamații.

În cazul constatării unor contravenții se pot aplica:

o sancțiune principală: avertisment sau amendă contravențională cuprinsă


între 500 – 1000 lei pentru persoane fizice și 10.000 – 50.000 lei pentru
persoane juridice.

o sancțiune complementară: suspendarea temporară a activității operatorului


economic până la conformarea cu prevederile legale și anularea
Autorizaței de mediu în cazul neîndeplinirii condițiilor stabilite prin actul
de reglementare(OUG 5/2015).

Controalele pe acest sector de produse se fac cu o frecvență determinată de categoria de


risc pentru mediu stabilită pentru fiecare operator economic controlat. Aceste controale
sunt integrate în acțiuni mai ample care vizează legislația de mediu și pentru produse
chimice.

2.21.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În anul 2016 Garda Națională de Mediu nu a desfășurat acțiuni de control pentru acest
sector.

2.22. Sector: A Substanțe chimice care intră sub incidența


regulamentelor privind REACH și privind clasificarea și
etichetarea; B Alte substanțe chimice (detergenți, vopsele,
poluanții organici persistenți, gaze fluorurate cu efect de
seră, substanțele care diminuează stratul de ozon, etc.)

2.22.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Garda Națională de Mediu (GNM)


Adresa: B-dul Unirii nr. 78, Bloc J2, Sect. 3, București
Tel: +4021 326 89 70
Fax: +4021 326 89 71
www.gnm.ro
e-mail: gardamediu@gnm.ro

Personalul care are atribuții de control, din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, nu are
responsabilități strict delimitate pe sectorul de produse 22. Raportat la numărul
comisarilor cu atribuții de control, estimăm participarea la activitățile de control care
intră sub incidența Regulamentului 765/2008 pentru sectorul de produse 22, aproximativ
46 comisari cu normă întreagă.

42
Pentru activitățile de control care vizează Supravegherea Pieței, Garda Națională de
Mediu:

o nu are alocate resurse bugetare speciale pentru activitățile de control,


acestea încadrându-se în fondul bugetar general alocat activităților de
inspecție și control;

o GNM nu deține laboratoare proprii pentru verificarea produselor.

2.22.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Supravegherea pieței pentru sectorul de produse 22 se face:

a) preventiv – prin controale planificate tematice și dispuse de Comisariatul General


al Gărzii Naționale de Mediu,

b) reactiv – ca urmare a unor sesizări, reclamații.

În cazul constatării unor contravenții se pot aplica:

› sancțiune principală: amendă contravențională cuprinsă între:

o 5.000 – 50.000 lei, conform OUG 122/2010, pentru Regulamentul CLP


o 6.500 – 50.000 lei, conform HG 477/2009 pentru Regulamentul Reach
o 5.000 – 15.000 lei, conform HG 735/2006 pentru lacuri si vopsele
o 1.000 -2.000 lei pentru persoane fizice și 15.000 – 30.000 lei pentru
persoane juridice, conform Ordonanței 9/2011 pentru substanțele care
diminuează statul de ozon
o 10.000 – 20.000 lei, conform HG 561/2008 pentru poluanți organici
persistenți
o 1.000 – 2.000 lei pentru persoane fizice și 15.000 – 30.000 lei pentru
persoane juridice, conform HG 939/2010 pentru gaze fluorurate cu efect
de seră
o 5.000 – 50.000 lei, conform HG 617/2014 pentru biocide
› sancțiune complementară: confiscarea bunurilor, închiderea unității sau
suspendarea activității agentului economic, conf OG 2/2001, aplicabile GNM.

Controalele pe acest sector de produse se fac cu o frecvență determinată de categoria de


risc pentru mediu stabilită pentru fiecare operator economic controlat. Aceste controale
sunt integrate în acțiuni mai ample care vizează legislația de mediu și pentru produse
chimice.

2.22.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

› Pentru Regulamentul REACH, în anul 2016 au fost efectuate un număr de 116


controale. În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate neconformități. Nu au
fost aplicate sancțiuni contravenționale.
43
› Pentru Regulamentul CLP , în anul 2016 au fost efectuate 19 controale. În urma
verificărilor efectuate nu au fost constatate neconformități. Nu au fost aplicate sancțiuni
contravenționale.

› Pentru Regulamentul privind Biocidele, în anul 2016 au fost realizate un număr de 149
controale. Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 4 sancțiuni
contravenționale în valoare de 120.000 lei, 1 avertisment și s-a dispus interzicerea
punerii pe piață a unui produs.

2.23. Sector: (a) Proiectarea ecologică și etichetarea energetică

2.23.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

 Autoritatea responsabilă de supravegherea pieței în acest sector: Autoritatea


Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)
 Datele de contact ale autorității:
str. Constantin Nacu nr. 3, București, Sector 2, Cod poștal 020995,
ROMANIA
Tel: 004021-327.81.74 ; 004021-327.81.00
Fax: 021-312.43.65.
E-mail: anre@anre.ro
 Date privind resursele aflate la dispoziția autorității (estimare pentru an 2016):

Buget 2016
pentru activitatea
de supraveghere Număr personal
Mijloace tehnice
a pieței
(echivalent normă
(EUR) întreagă)

22*
Bugetul nu poate Mijloace auto pentru
fi evidențiat. deplasare în teritoriu

- *20 persoane – in cadrul Directiei Generale Control (2 persoane in fiecare oficiu


teritorial, 10 oficii teritoariale ANRE, cu activitate part-time pentru controale de
supraveghere piata);

- *3 persoane cu activitate part-time pentru supravegherea pietei, in cadrul


Departamentului de Eficienta Energetica – Directia Monitorizare in domeniul
Eficientei Energetice.

2.23.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Departamentul de Eficientă Energetică din cadrul ANRE asigură cooperarea cu


Ministerul Energiei, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC),

44
cu Asociația de Acreditare din România (RENAR) și cu asociațiile producătorilor de
echipamente electrocasnice (de exemplu CECED Romania).
Pe plan internațional, ANRE participă la grupurile de lucru din cadrul ‘Administrative
Cooperation Group’ (ADCO) pentru problematica etichetării energetice, respectiv a
proiectării ecologice.
Dată fiind experiența limitată în domeniul supravegherii pieței pentru prevederile
directivei de proiectare ecologica si a regulamentelor aferente, ANRE participă la
proiectul INTAS din cadrul programului Orizont 2020 (in derulare in perioada martie
2016-februarie 2019), în scopul asigurării transferului necesar de know-how pentru
evaluarea prin testare in laboratoare acreditate a produselor cu impact energetic complexe
si de gabarit mare (in special pentru ventilatoarele industriale si transformatoarele de
putere).

2.23.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

Pentru problematica etichetare energetica actiunile de supraveghere a pietei in anul 2016


au avut urmatoarele rezultate:

 43 controale efectuate;

 In urma controalelor nu au fost gasite non-conformitati, dar echipele de


control au facut recomandari, dintre care:

 interzicerea aplicării de alte etichete, mărci, simboluri, inscripţii


referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerinţelor legislatiei cu excepţia
etichetării ecologice;

 instruirea personalului de la raioanele care comercializeaza produsele


electrocasnice reglementate în vederea informării corecte a potenţialilor cumpăratori
asupra performanţelor fiecărui produs electrocasnic, recomandând achiziţionarea de
produse electrocasnice cu clasele de eficienţă maxima (dupa caz A, A+, A++, A+++)

2.23. Sector: (b) Proiectarea ecologică și etichetarea energetică-


mașini de spălat rufe de uz casnic și masini de spălat vase de
uz casnic

2.23.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

În domeniul mașinilor de spălat rufe de uz casnic și al mașinilor de spălat vase de uz


casnic, autoritatea naţională de supraveghere a pieţei este Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorilor (ANPC), ale cărei date de contact sunt:

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)


București, B-dul Aviatorilor, nr. 72, RO-011865, sector 1
URL: www.anpc.gov.ro; E-mail: office@anpc.ro
Tel: +4 021 3121275; Fax: +4 021 3143462

În conformitate cu prevederile HG nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea


ANPC, instituţia centrală are în subordine 8 Comisariate Regionale pentru Protecția
Consumatorilor care includ 41 Comisariate Județene pentru Protecția Consumatorilor şi
45
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, în care îşi
desfăşoară activitatea specialişti în domeniul produselor nealimentare.
2.23.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Prin activitatea de supraveghere a pieţei, ANPC controlează dacă mașinile de spălat de uz


casnic îndeplinesc cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile şi dacă operatorii
economici acţionează, conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca cele neconforme să fie
aduse în conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile.

2.23.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

Acţiunile de control s-au desfăşurat la 5 operatori economici, constatându-se abateri la 3


operatori economici.

Din controale au reieşit abateri privind aplicarea legislației specifice (Regulamentele


1015/2010/UE și 1016/2010/UE ).
S-au constatat următoarele abateri: la mașinile de spălat rufe de uz casnic - lipsa
menţionării consumului de putere în modul oprit şi în modul inactiv, lipsa informaţiilor
orientative privind durata programului, gradul de umiditate reziduală, consumul de
energie şi de apă în cazul principalelor programe pentru încărcătura completă şi/sau
parţială, precum și lipsa recomandărilor privind tipul de detergenţi potriviţi în funcţie de
temperaturi de spălare diferite, iar la mașinile de spălat vase de uz casnic s-au constatat
lipsa menţionării în manualul de utilizare furnizat de producător a programelor standard
de spălare (denumit “program standard”, specificând că acesta este adecvat pentru
spălarea veselei cu un grad normal de murdărie şi că este cel mai eficient program din
punct de vedere al consumului combinat de apă şi energie pentru acest tip de veselă),
lipsa menţionării consumului de putere în modul oprit şi în modul inactiv, precum și lipsa
informaţiilor orientative privind durata programului, consumul de apă şi de energie al
programelor principale de spălare.

2.24. Sector: Etichetarea pneurilor

2.24.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

În domeniul pneurilor destinate persoanelor fizice, autoritatea naţională de supraveghere


a pieţei este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), ale cărei
date de contact sunt:

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)


București, B-dul Aviatorilor, nr. 72, RO-011865, sector 1
URL: www.anpc.gov.ro; E-mail: office@anpc.ro
Tel: +4 021 3121275; Fax: +4 021 3143462

În conformitate cu prevederile HG nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea


ANPC, instituţia centrală are în subordine 8 Comisariate Regionale pentru Protecția
Consumatorilor care includ 41 Comisariate Județene pentru Protecția Consumatorilor şi
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, în care îşi
desfăşoară activitatea specialişti în domeniul produselor nealimentare.

46
2.24.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Prin activitatea de supraveghere a pieţei, ANPC controlează dacă pneurile îndeplinesc


cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile şi dacă operatorii economici acţionează,
conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca pneurile neconforme să fie aduse în
conformitate cu cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile.

2.24.3. Raport privind activitățile de control desfășurate în perioada de implementare


precedentă

Acţiunile de control s-au desfăşurat la 394 operatori economici (furnizori și distribuitori),


constatându-se abateri la 136 operatori economici.

Acţiuni întreprinse pentru soluţionarea neconformităţilor

 S-au aplicat 59 amenzi contravenționale, în valoare de 182.500 lei.


 S-au dispus măsuri de oprire temporară de la comercializare, pentru 4120
anvelope noi.
 S-a acordat consultanță operatorilor economici, la solicitarea acestora.

2.25. Sector: Ambarcațiuni de agrement

2.25.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

 Autoritatea responsabilă de supravegherea pieței în acest sector: Autoritatea


Navală Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor
 Datele de contact ale autorității:
Incinta Port Constanța Nr.1, Clădirea ANR, Constanța 900 900
Tel: +40 241 61.61.24, +40 241 61.61.04
Fax: +40 241 61.62.29
www.rna.ro
e-mail: rna@rna.ro
 Persoana responsabilă: Inspector de specialitate grd. IA Sitaru Fănel, tel. +40
372 376 717, fax +40 372 376 718, e-mail: fsitaru@rna.ro.
Date privind resursele aflate la dispoziția autorității: bugetul destinat activității de
supravegherea pieței nu este evidențiat separat; personalul alocat: 3 salariați.
2.25.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Procedurile relevante pentru acest sector: activitatea de supravegherea pieței se


desfășoară conform procedurii operaționale ANR PO-ICSN21 – Supravegherea pieței în
domeniile reglementate. Procedura prevede modul de desfășurare a inspecțiilor,
urmărirea soluționării reclamațiilor. Sancțiunile aplicabile sunt prevăzute în actul de
implementare.

Orice formă de cooperare specifică: cooperarea cu autoritățile vamale se face în virtutea


Regulamentului (CE) 765/2008. Cooperarea cu autoritățile altor state membre se face în

47
cadrul Grupului de cooperare administrativă în domeniul ambarcațiunilor de agrement
(ADCO RCD).

Strategia generală de supraveghere a pieței: prioritățile de aplicare a măsurilor de


asigurare a respectării legislației se stabilesc în urma analizei rezultatelor inspecțiilor de
supravegherea pieței din anul precedent; se au în vedere și prioritățile și campaniile de
supravegherea pieței stabilite la reuniunile ADCO RCD. Pentru anul următor, ne
propunem verificarea modului în care producătorii români de ambarcațiuni de agrement
aplică noua directivă privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice
(Directiva 2013/53/UE).

2.25.3. Raport privind activitățile de control desfășurate în perioada de implementare


precedentă

În anul 2016 au fost efectuate un număr de 9 inspecții programate care au vizat 8


producători și/sau distribuitori români de ambarcațiuni de agrement. Nu au fost
identificate neconformități.

2.26. Sector: Echipamente maritime

2.26.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

 Autoritatea responsabilă de supravegherea pieței în acest sector: Autoritatea


Navală Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor
 Datele de contact ale autorității:
Incinta Port Constanța Nr.1, Clădirea ANR, Constanța 900 900
Tel: +40 241 61.61.24, +40 241 61.61.04
Fax: +40 241 61.62.29
www.rna.ro
e-mail: rna@rna.ro
 Persoana responsabilă: Inspector de specialitate grd. IA Sitaru Fănel, tel. +40
372 376 717, fax +40 372 376 718, e-mail: fsitaru@rna.ro.

Date privind resursele aflate la dispoziția autorității: bugetul destinat activității de


supraveghere a pieței nu este evidențiat separat; personalul alocat: 3 salariați.
2.26.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Procedurile relevante în acest sector: activitatea de supravegherea pieței se desfășoară


conform procedurii operaționale ANR PO-ICSN21 – Supravegherea pieței în domeniile
reglementate. Procedura prevede modul de desfășurare a inspecțiilor, urmărirea
soluționării reclamațiilor.

Orice formă de cooperare specifică: cooperarea cu autoritățile vamale se face în virtutea


Regulamentului (CE) 765/2008. Cooperarea cu autoritățile altor state membre se face în
cadrul Grupului de cooperare administrativă în domeniul echipamentului maritim
(ADCO MED).

Strategia generală de supraveghere a pieței: prioritățile de aplicare a măsurilor de


asigurare a respectării legislației se stabilesc în urma analizei rezultatelor inspecțiilor de
48
supravegherea pieței din anul precedent; se au în vedere și prioritățile și campaniile de
supravegherea pieței stabilite la reuniunile ADCO MED. Pentru anul următor, ne
propunem verificarea modului în care producătorii români de echipament maritim aplică
noua directivă privind echipamentul maritim (Directiva 2014/90/UE).

2.26.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În anul 2016 au fost efectuate un număr de 26 inspecții programate care au vizat 7


producători și/sau distribuitori români de echipamente maritime. Nu au fost semnalate
neconformități.

De asemenea, a avut loc un control al expozanților la a zecea ediţie a expoziţiei


internaţionale de echipamente navale EUROPORT ROMÂNIA 2016, Mamaia 10 – 12
mai 2016. Rezultatele controlului au fost satisfăcătoare, expozanții respectau cerințele
legislației privind introducerea pe piață a produselor.

2.27. Sectorul autovehicule și tractoare

2.27.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Activitatea de supraveghere a pieței și de control în domeniul vehiculelor rutiere se


efectuează de către personalul Departamentului Supraveghere de Piață din cadrul Regiei
Autonome „Registrul Auto Român”.
Datele de contact ale autorității:
Adresa: Calea Griviței 391A, Sector 1, Cod Poștal 010719, București, România
Tel: +4021.2027051, +40722775290
E-mail: dsp@rarom.ro

Date privind resursele aflate la dispoziția autorității:


- Personal disponibil pentru autoritățile de supraveghere a pieței: 14 salariați
- Bugetul destinat activităților de supraveghere a pieței este inclus în bugetul
propriu al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”. Nu se primesc fonduri de
la buget pentru această activitate. Întrucât activitățile de supraveghere de piață
efectuate se referă și la alte aspecte în afara celor la care se face referire în acest
raport, nu poate fi identificat în mod clar bugetul specific supravegherii pe piață
pentru Directivele 2002/24/CE și 2007/46/CE și pentru Regulamentele 167/2013
și 168/2013.

2.27.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Exercitarea controlului, verificării și supravegherii operatorilor economici privind


respectarea reglementărilor cu privire la producerea/importul/distribuția vehiculelor
rutiere, precum și a produselor și materialelor de exploatare destinate acestora se
desfășoară conform prevederilor legislative.

49
2.27.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În anul 2016 au fost efectuate un număr de 765 de controale fizice ale produselor, urmare
cărora au fost aplicate 501 de sancțiuni/penalități.

2.28. Sector: Echipamente mobile fără destinație rutieră

2.28.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Autoritatea responsabilă: Inspecția Muncii.


Date de contact: Inspecția Muncii
Strada Matei Voievod nr. 14, sector 2, București
Tel.0040213027031 / Fax. 0040212520097
Resurse: Activitatea de supraveghere a pieței este coordonată, la nivel central, de o
structură specifică, iar în cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă există doi
inspectori de muncă care au și atribuții în domeniul supravegherii pieței. În total sunt 42
de inspectorate teritoriale de muncă, organizate în fiecare județ și în municipiul
București. Instituția nu dispune de laboratoare proprii pentru testarea produselor.

2.28.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Inspecţia Muncii desfăşoară controale, atât pro-active, care vizează în general produsele
cuprinse în programul sectorial al instituţiei, cât şi controale reactive, ca urmare a
sesizărilor primite, a solicitărilor altor instituţii cu atribuţii în domeniu cum ar fi cele
vamale, precum şi ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care se referă la aplicarea
clauzelor de salvgardare.

În urma acestor controale desfăşurate, în condiţiile HG nr. 332/2007, cu modificările şi


completările ulterioare, inspectorii de muncă pot constata cazuri de neconformităţi, pot
dispune măsuri de remediere, pot aplica sancţiuni contravenţionale, precum şi măsuri de
restricţionare a comercializării sau de rechemare de pe piaţă a produselor neconforme.

Produsele din această categorie incluse în cadrul programului sectorial anual sunt
stabilite având în vedere informaţiile culese în perioada anterioară, preocupările altor
state membre în acest domeniu, impactul pe care îl au produsele respective pentru
securitate şi sănătatea utilizatorilor (număr mare de utilizatori, grad de risc), alte criterii.

2.28.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În primele 11 luni ale anului 2016, au fost controlate 1270 produse din categoria
echipamente mobile fără destinaţie rutieră, din care 1229 au fost identificate ca fiind
conforme cu prevederile legale în vigoare iar pentru 41 produse au fost identificate
neconformităţi.

Ca urmare a neconformităţilor constatate, au fost dispuse măsuri de punere în


conformitate, precum şi sancţiuni contravenţionale (amendă sau avertisment) şi măsuri
restrictive (interzicere introducere pe piaţă, interzicere a comercializării), după caz.

50
2.29. Sectorul: Îngrășăminte

2.29.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)


- Direcția de Monitorizare Inspecții, Verificare și Control (DMIVC)
București- B-dul Carol I, nr.2-4, sector 3
Tel: +4021.3072340
E-mail: fertilizanti@madr.ro

Date privind resursele aflate la dispoziția autorității:


În conformitate cu prevederile HG nr.1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea
MADR, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Control Antifraudă
şi Inspecţii (DGCAI) are în subordine Direcția Monitorizare Inspecții, Verificare și
Control (DMIVC), în care îşi desfăşoară activitatea la nivel județean câte un inspector cu
normă întreagă în domeniul controlului conformității îngrășămintelor, în cele 42 județe.
MADR, pentru activitățile de control care vizează Supravegherea Pieței:
 nu dispune de buget separat;
 nu dispune de laboratoare proprii;
 nu dispune de buget pentru plata analizelor efectuate de laboratoare
acreditate.

2.29.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

În cadrul activității de supraveghere a pieței, structura de specialitate de la nivel județean


din cadrul DMIVC parcurge următoarele etape:
a) monitorizarea îngrășămintelor chimice introduse pe piața din România de către
producători, importatori, distribuitori și comercianți;
b) stabilirea măsurilor ce trebuie luate de către operatorul economic, după caz, pentru
îndeplinirea conformității îngrășămintelor;
c) urmărirea modului de aplicare a măsurilor stabilite.

Supravegherea pieței pentru sectorul de îngrășăminte se face:


a) preventiv – prin controale planificate sau controale tematice
b) reactiv – ca urmare a unor sesizări, reclamații, etc.

În cadrul activității de supraveghere a pieței structura de specialitate din cadrul DMIVC


efectuează următoarele verificări formale şi de fond.
Prin verificări formale, sunt evaluate următoarele:
- prezenţa și modul de aplicare a marcajului CE și RO –îngrășământ, marcaje specifice
prevăzute în legislația aplicabilă;
- verificarea conformităţii îngrăşămintelor provenite din ţări terţe şi a
documentelor care au stat la baza introducerii lor pe piaţă;
- verificarea cerinţelor speciale pentru îngrăşămintele care au în compoziţie un
procent peste 28% azot, acestea trebuie să aibă dovada efectuării testului de rezistenţă la
detonare pentru fiecare lot înainte de a fi introduse pe piaţă, dar şi pentru cele provenite
din ţări terţe, dacă este cazul;
- urmărirea trasabilităţii pe întreaga durată de punere pe piaţă a îngrăşămintelor,
precum şi pentru o perioadă suplimentară de doi ani de la încheierea perioadei de
furnizare, în ceea ce priveşte originea îngrăşămintelor chimice;
- urmărirea modului de manipulare, transport şi depozitare, conform fişei tehnice de
51
securitate a îngrăşămintelor chimice, care va însoţi obligatoriu îngrăşământul la
comercializare;
- urmărirea modului de ambalare şi etichetare a îngrăşămintelor conform legislaţiei în
vigoare, precum şi a fişei tehnice de securitate, emisă de producător.
Verificările de fond privesc verificarea conformității îngrășămintelor chimice cu cerințele
esențiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile, prin prelevarea de probe de
îngrășăminte în vederea efectuării de analize chimice.
Pentru neconformitățile constatate, inspectorii cu atribuții de inspecții în domeniul
îngrășămintelor de la nivel județean aplică avertismente, pentru care stabilesc termene de
remediere a acestora. Remedierea neregulilor constatate constituie un element important
și obligatoriu în repetarea controalelor de conformitate ale îngrășămintelor.
Dacă neregulile constatate constituie abateri grave, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare se aplică sancțiuni (amenzi contravenționale).

În vederea executării de analize chimice pentru îngrășăminte, probele prelevate de


inspectori sunt transmise către laboratoarele acreditate și notificate la UE pentru
determinarea conformității îngrășămintelor, conform Regulamentului CE nr.2003/2003,
sunt:
 Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și
Protecția Mediului – ICPA București;
 Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie
(ICECHIM), prin Laboratorul de Teste Fertilizanți și Biocide;
 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție
Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani prin Laboratorul Materii Explozive și
Articole Pirotehnice - L.M.E.A.P.

MADR –DMIVC – nu a fost implicat în nici o formă de cooperare cu alte state membre,
în domeniul îngrășămintelor.

2.29.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

În perioada ianuarie - octombrie 2016 au fost realizate un număr de 1014 controale, la


operatori economici de îngrășăminte, care produc, importă și comercializează
îngrășăminte în România.
În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate 22 avertismente, cu termene de remediere
a neconformităților constatate cuprinse între 3 și 14 zile.
Avertismentele, cu termene de remediere a acestora, au fost aplicate operatorilor
economici pentru:
- neasigurarea trasabilității îngrășămintelor care circulă pe piața din România,
prin lipsa
documentelor de însoțire a îngrășămintelor chimice, atunci când sunt puse pe piață;
- agenții economici nu au făcut dovada efectuării testului de rezistență la
detonare pentru
fiecare lot înainte de a fi introduse pe piață/ sau prezentarea testului de rezistență la
detonare în limba engleză.
De asemenea au fost aplicate două amenzi contravenționale, în valoare de 10000 lei,
pentru nerespectarea prevederilor art.7, 8 și 10 din Regulamentul EC nr.2003/2003
(identificare, trasabilitate și etichetare – pe ambalajele îngrășămintelor mențiunile
obligatorii nu sunt în limba română, nu deține declarația de conformitate de la
producător, precum și neîncadrarea in toleranța prevăzută de anexa II a R EC 2003/2003.

52
Au fost prelevate 100 probe de îngrășăminte chimice, care au fost trimise la laboratoarele
acreditate ICPA București și ICECHIM București, în vederea analizării și determinării
conformității.
Rezultatele analizelor la probele de îngrășământ prelevate de inspectorii desemnați
pentru controlul îngrăşămintelor au fost conforme.

2.30. Sector: (a) Alte produse de consum care intră sub incidența
DSGP – anvelope uzate

2.30.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

În domeniul anvelopelor uzate destinate persoanelor fizice, autoritatea naţională de


supraveghere a pieţei este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
(ANPC), ale cărei date de contact sunt:

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)


București, B-dul Aviatorilor, nr. 72, RO-011865, sector 1
URL: www.anpc.gov.ro; E-mail: office@anpc.ro
Tel: +4 021 3121275; Fax: +4 021 3143462

În conformitate cu prevederile HG nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea


ANPC, instituţia centrală are în subordine 8 Comisariate Regionale pentru Protecția
Consumatorilor care includ 41 Comisariate Județene pentru Protecția Consumatorilor şi
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, în care îşi
desfăşoară activitatea specialişti în domeniul produselor nealimentare.
2.30.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Prin activitatea de supraveghere a pieţei, ANPC controlează dacă anvelopele uzate,


destinate persoanelor fizice, îndeplinesc cerinţele Legii 245/2004 privind securitatea
generală a produselor.

2.30.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

Acţiunile de control s-au desfăşurat la 296 operatori economici, constatându-se abateri


la 165 operatori economici.
Acţiuni întreprinse pentru soluţionarea neconformităţilor

 S-au aplicat 87 amenzi contravenționale, în valoare de 213.800 lei.


 S-au dispus măsuri de oprire temporară de la comercializare, pentru 330 de
anvelope uzate și măsuri de oprire definitivă de la comercializare, pentru 70 de
anvelope uzate.
 S-a acordat consultanță operatorilor economici, la solicitarea acestora.

53
2.30. Sector: (b) Alte produse de consum care intră sub incidența
DSGP – lumânări de decor

2.30.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Autoritatea naţională de supraveghere a pieţei este Autoritatea Națională pentru Protecția


Consumatorilor (ANPC), ale cărei date de contact sunt:

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)


București, B-dul Aviatorilor, nr. 72, RO-011865, sector 1
URL: www.anpc.gov.ro; E-mail: office@anpc.ro
Tel: +4 021 3121275; Fax: +4 021 3143462

În conformitate cu prevederile HG nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea


ANPC, instituţia centrală are în subordine 8 Comisariate Regionale pentru Protecția
Consumatorilor care includ 41 Comisariate Județene pentru Protecția Consumatorilor şi
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, în care îşi
desfăşoară activitatea specialişti în domeniul produselor nealimentare.
2.30.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Prin activitatea de supraveghere a pieţei, ANPC controlează dacă lumânările de decor


îndeplinesc cerinţele Legii 245/2004 privind securitatea generală a produselor.

2.30.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

Acţiunile de control s-au desfăşurat la 402 operatori economici, constatându-se abateri


la 275 operatori economici.

Acţiuni întreprinse pentru soluţionarea neconformităţilor


 S-au aplicat 133 amenzi contravenționale, în valoare de 368.700 lei.
 S-au dispus 172 măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru
nerespectarea cerinţelor de marcare/etichetare, pentru lumânări de decor în
valoare de 71.550 lei, la vânzarea directă şi 2 măsuri de remediere (de corectare
sau completare a informaţiilor conţinute de site-urile de publicitate la care s-au
depistat abateri), la vânzarea online.
 S-a acordat consultanță operatorilor economici, la solicitarea acestora.

2.31. Sector: Biocide

2.31.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Datele de contact ale autorității competente:


Ministerul Sănătății, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, 010024, sector 1, București
Persona responsabilă pentru planul sectorial: Dr. Simona Pârvu – Șef Serviciu, Inspecția
Sanitară de Stat
e-mail: sparvu@ms.ro tel. 021.307.25.57
Date privind resursele aflate la dispoziția autorității competente
- inspectori sanitari din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene

54
- laboratoare din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și din direcțiile de
sănătate publică județene

Datele de contact ale autorităților cu responsabilități:

1. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor


(ANSVSA), Piața Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, 013701, sector 1, București
Persoana responsabilă: Dr. Radu Roatiș Chetan – Președinte – Secretar de Stat
Tel. 0374.150.201, email: presedinte@ansvsa.ro

Date privind resursele aflate la dispoziția autorității cu responsabilități


- au fost desemnati un numar de 42 de inspectori din cadrul directiilor sanitare veterinare
si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti cu responsabilitãţi
în domeniul produselor biocide;

2. Garda Națională de Mediu (GNM), B-dul. Unirii, nr.78, bl.J2, sector 3, București, Tel.
021.326.89.70, fax 021.326.89.71, E-mail: gardamediu@gnm.ro, Web: www.gnm.ro

Date privind resursele aflate la dispoziția autorității competente


- au fost nominalizaţi un numar de 85 comisari cu responsabilitãţi în sectorul
specific produselor biocide;
- nu s-au alocat resurse bugetare speciale pentru activitãţile de control pe
biocide, acestea încadrându-se în fondul bugetar general alocat activitãţilor de
inspecţie şi control;
- GNM nu deţine laboratoare proprii pentru verificarea produselor

2.31.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Activitatea de supraveghere a pieței în domeniul produselor biocide se desfășoară


conform prevederilor:
- HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la
dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide
- Ordinului comun MS/MMAP/ANSVSA nr. 726/1178/96/2015 privind stabilirea
măsurilor necesare pentru efectuarea controalelor oficiale de către personalul
împuternicit al autorităţilor publice responsabile prevăzut în art. 4 alin. (1) din
Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a
unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012
privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, pentru a
asigura respectarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012
În HG nr. 617/2014 sunt stabilite responsabilitățile Ministerului Sănătății în calitate de
autoritate competentă și sunt desemnate instituțiile cu responsabilități în efectuarea
controalelor oficiale, respectiv: Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică;
Ministerul Mediulu, Apelor și Pădurilor prin Garda Naţională de Mediu; Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin direcţiile sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
Totodată, în actul normativ sunt prezentate faptele care constituie contravenții,
cuantumul amenzilor și persoanele împuternicite din cadrul instituțiilor menționate mai
sus abilitate să constate și să aplice sancțiuni.
55
Ordinul comun nr. 726/1178/96/2015 stabilește responsabilitățile privind efectuarea
controalelor oficiale la producători, importatori, distribuitori şi utilizatori
profesionali/industriali pentru tipuri de produse biocide, împărțite între cele trei instituții,
conform competențelor.

Personalul împuternicit efectuează controale oficiale, conform competenţelor, astfel:


1. Personalul împuternicit al Ministerului Sănătăţii efectuează controale oficiale la
producători, importatori, distribuitori şi utilizatori profesionali/industriali pentru
următoarele tipuri de produse:
a) dezinfectanţi pentru igiena umană;
b) dezinfectante şi algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale;
c) dezinfectanţi pentru apa potabilă pentru oameni, conform art. 3 alin. (4) din Ordinul
ministrului sănătăţii, ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind
aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe
teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;
d) dezinfectanţi pentru echipamente, recipiente, ustensile de consum, suprafeţe sau
conducte folosite pentru producţia, transportul, depozitarea ori consumul produselor
alimentare, conform competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare;
e) rodenticide;
f) insecticide, acaricide şi produse pentru combaterea altor artropode;
g) repelenţi şi atractanţi;
h) fluide utilizate pentru îmbălsămare şi taxidermie.

2. Personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu efectuează controale oficiale la


producători, importatori, distribuitori şi utilizatori profesionali/industriali pentru
următoarele tipuri de produse:
a) conservanţi pentru produse în timpul depozitării;
b) conservanţi pentru pelicule;
c) conservanţi pentru lemn;
d) conservanţi pentru fibre, piele, cauciuc şi materiale polimerizate;
e) conservanţi pentru materiale de construcţie;
f) conservanţi pentru sisteme de răcire şi de procesare a lichidelor;
g) slimicide;
h) conservanţi pentru fluidele utilizate în prelucrare sau tăiere;
i) avicide;
j) moluscocide, vermicide şi produse utilizate pentru combaterea altor nevertebrate;
k) piscicide;
l) produse antivegetative.

3. Personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa


Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, efectuează controale oficiale la producători,
importatori, distribuitori şi utilizatori profesionali/industriali pentru următoarele tipuri de
produse:
a) dezinfectanţi pentru igiena veterinară;
b) dezinfectanţi pentru echipamente, recipiente, ustensile de consum, suprafeţe sau
conducte folosite pentru producţia, transportul, depozitarea ori consumul produselor
alimentare, conform competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare;

56
c) dezinfectanţi pentru echipamente, recipiente, ustensile de consum, suprafeţe sau
conducte folosite pentru producţia, transportul, depozitarea ori consumul hranei pentru
animale;
d) dezinfectanţi pentru apa potabilă pentru animale, conform art. 3 alin. (4) din Ordinul
ministrului sănătăţii, ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) produse pentru combaterea altor vertebrate.

Personalul împuternicit efectuează controale oficiale în baza planurilor anuale de control


oficial cu tematici stabilite, controale neplanificate tematice, pe baza reclamaţiilor şi
sesizărilor, atunci când faptele prezentate impun acest lucru; solicitării altor autorităţi.

În Ordin se menționează faptul că persoanele împuternicite au obligaţia de a asigura


confidenţialitatea informaţiilor şi datelor, în acest sens acestea semnând declarații de
confidențialitate.

Activitatea de inspecție a sănătății publice în domeniul produselor biocide se realizează


conform baza Ordinului nr. 824/2006, ale procedurilor operaționale la nivel central
(conform celor prezentate la punctul 2.1) și ale procedurilor operaționale la nivel
județean.

La nivelul ANSVSA, activitatea de control este procedurată prin PS O1-DICO -


Pregătirea misiunii de control, PS-02-DICO - Desfășurarea misiunii de control la fața
locului, PS-03-DICO - Elaborarea notei de control și PS-04-DICO – Urmărirea
implementării măsurilor dispuse de control.

In ceea ce privește soluționarea petițiilor / reclamațiilor a fost elaborată PS-03-SC -


Procedura specifică privind soluționarea petițiilor și a solicitărilor.

Pentru tratarea reclamaţiilor se aplicã Procedura de soluţionare a petiţiilor şi acces la


informaţii de interes public elaborata la nivelul GNM şi existã Registrul de reclamaţii
administrat de Compartimentul pentru relaţii cu publicul.

GNM coopereazã la nivel naţional cu toate autoritãţile de reglementare şi de control


implicate în domeniul specific produselor biocide şi se asigurã de implicarea pãrţilor
interesarte în identificarea problemelor prin participare la forumuri de discuţii, ateliere de
lucru, platforme online.

Totodată, în Ordin se stabilește că în cadrul controlului oficial se poate realiza


investigarea produsului biocid, inclusiv prelevarea de probe în cadrul acţiunilor tematice
de control şi în cazul unor suspiciuni în vederea analizării produsului respectiv într-un
laborator acreditat pentru a certifica faptul că produsul biocid se conformează
prevederilor legale şi condiţiilor impuse în actul administrativ de plasare pe piaţă a
produselor biocide sau în referatul de evaluare, după caz.

2.31.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

Programul de supraveghere a pieței stabilit de Ministerul Sănătății în anul 2016,


comunicat CE și făcut public pe site-ul Ministerului Sănătății, a prevăzut efectuarea de
controale de către personalul împuternicit din cadrul MS, ANSVSA, GNM.

57
Activități de control realizate de MS
Pe parcursul anului 2016 inspectorii sanitari din cadrul MS au realizat acțiuni de control
cu caracter permanent pentru verificarea conformității produselor biocide, precum și în
cazul reclamaţiilor, notificărilor, incidentelor.
Rezultatul acestor activități la nivel național pentru trimestrul I, II și III s-a concretizat
în 21318 controale realizate la:
- 130 producători
- 60 importatori
- 409 distribuitori
- 20579 utilizatori (unități sanitare, unități de învățământ, unități de turism, cabinete
înfrumusețare etc.)
- 140 utilizatori profesionali.
În urma verificărilor au fost aplicate 226 avertismente, 91 amenzi în valoare totală de
302100 lei.

Rezultatele acțiunilor de control efectuate la nivel național în domeniul produselor


biocide, grupate în informări specifice sunt postate pe site-ul Ministerului Sănătății.
Activități de control realizate de ANSVSA
Pe parcursul anului 2016 inspectorii din cadrul ANSVSA au realizat 82 acțiuni de control
în trimestrul I și II, astfel:
- 3 producători
- 1 importator
- 23 distribuitori
- 55 utilizatori (profesionali, industriali).
Activități de control realizate de GNM
Pe parcursul anului 2016 comisarii cu responsabilități în domeniul produselor
biocide au realizat 149 controale la urmatoarele categorii de operatori economici,
conform definiţiilor din regulament:
- 15 producători
- 30 distribuitori
- 3 importatori
- 44 utilizatori profesionali, 46 utilizatori industriali,
- 11 operatori cu funcţii multiple (producator/distribuitor/utilizator)
Au fost verificate in total 404 produse biocide si s-au aplicat 3 amenzi, 1 avertisment și a
fost interzisă punerea pe piață a unui produs.

58
2.32. Sector: Etichetarea produselor textile

2.32.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Autoritatea naţională de supraveghere a pieţei în domeniul produselor textile este


Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), ale cărei date de contact
sunt:

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)


București, B-dul Aviatorilor, nr. 72, RO-011865, sector 1
URL: www.anpc.gov.ro; E-mail: office@anpc.ro
Tel: +4 021 3121275; Fax: +4 021 3143462

În conformitate cu prevederile HG nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea


ANPC, instituţia centrală are în subordine 8 Comisariate Regionale pentru Protecția
Consumatorilor care includ 41 Comisariate Județene pentru Protecția Consumatorilor şi
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, în care îşi
desfăşoară activitatea specialişti în domeniul produselor nealimentare.
De asemenea, pentru produsele textile ANPC deține un laborator propriu acreditat
CNIEP LAREX.
2.32.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Prin activitatea de supraveghere a pieţei, ANPC controlează dacă produsele textile


îndeplinesc cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile şi dacă operatorii economici
acţionează, conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca acestea să fie aduse în conformitate
cu cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile.

2.32.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

Acţiunile de control s-au desfăşurat la 1137 operatori economici, constatându-se abateri


la 887 operatori economici.

Acţiuni întreprinse pentru soluţionarea neconformităţilor

 S-au aplicat 708 amenzi contravenționale, în valoare de 1.952.400 lei.


 S-au dispus 548 măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru
nerespectarea cerinţelor de marcare/etichetare, pentru produse cu abateri în
valoare de 6.124.384 lei.
 S-a acordat consultanță operatorilor economici, la solicitarea acestora.

2.33. Alte Sectoare: Produse din tutun

2.33.1. Autoritatea responsabilă și datele de contact

Datele de contact ale autorității competente


 Ministerul Sănătății, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, 010024, sector 1, București
Persona responsabilă pentru planul sectorial: Dr. Simona Pârvu – Șef Serviciu, Inspecția
Sanitară de Stat, e-mail: sparvu@ms.ro, tel. 021.307.25.57
59
Date privind resursele aflate la dispoziția autorității competente
- inspectori sanitari din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene

Date privind resursele aflate la dispoziția autorității cu responsabilități


- persoane împuternicite de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 Poliția locală sau Ministerul Afacerilor Interne

Date privind resursele aflate la dispoziția autorității cu responsabilități


- Reprezentanți ai poliției locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne

2.33.2. Strategia și procedurile de supraveghere a pieței

Activitatea de supraveghere a pieței în domeniul produselor de tutun se desfășoară


conform prevederilor Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare.

Legea stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor


din tutun, prin restrângerea fumatului în spaţii publice închise, prin inscripţionarea
pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a
populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează
să le achiziţioneze, prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi
monoxid de carbon, precum şi unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru
produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi
nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în
rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România.

Actul normativ prevede faptele care constituie sancțiuni, cuantumul amenzilor, precum și
persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Sănătăţii şi din Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor care pot constata contravențiile și aplica sancțiunile. Prin
Legea nr. 15/2016 a fost inclusă și prevederea conform căreia constatarea unor
contravenții și aplicarea unor sancțiuni

În conformitate cu prevderile Legii nr. 349/2002, Ministerul Sănătăţii poate să solicite


producătorilor sau importatorilor efectuarea oricăror teste suplimentare în vederea
determinării concentraţiei altor substanţe conţinute de produsele din tutun, pentru fiecare
marcă sau tip, în scopul evaluării efectului acestor substanţe asupra sănătăţii, în mod
special a potenţialului acestora de a provoca dependenţă.

Activitatea de inspecție a sănătății publice în domeniul produselor biocide se realizează


conform celor precizate la punctul 2.1.2 Strategia și procedurile de supraveghere a pieței,
pe baza Ordinului nr. 824/2006, a procedurilor operaționale specifice activității de
control de la nivel național și județean.

2.33.3. Raport privind activitățile desfășurate în perioada de implementare precedentă

Programul de supraveghere a pieței stabilit de Ministerul Sănătății în anul 2016,


comunicat CE și făcut public pe site-ul Ministerului Sănătății, a prevăzut efectuarea de
controale cu caracter permanent de către inspectorii sanitari din Ministerul Sănătății, în
spaţiile publice închise, precum și pentru supravegherea pieţei la producători,

60
importatori, distribuitori, unităţi de desfacere, sectorul de servicii, utilizatori de produse
din tutun, în limita competențelor stabilite în Legea nr. 15/2016.

Verificarea conformității produselor din tutun cu prevederile Legii nr. 349/2002


s-a realizat în cadrul acțiunilor de control, precum și în cazul sesizărilor și incidentelor.

Rezultatele acțiunilor de control efectuate la nivel național care au vizat și


verificarea conformității produselor din tutun au fost prezentate în cadrul informărilor
specifice postate pe site-ul Ministerului Sănătății.
În anul 2016, 1322 produse de tutun au fost verificate din punct de vedere al
inscripționării și 52 produse de tutun pentru publicitate.

61