Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIAAGENȚIA
GENERALĂ POLITICI PUBLICE
NAȚIONALĂ PENTRU ȘI RELAȚII
INTERNAȚIONALE
ACHIZIȚII PUBLICE

FINANȚEL
OR
PUBLICE
AGENȚIA
NAȚIONA
LĂ DIMENSIUNEA
PENTRU
ACHIZIȚII PIEȚEI ACHIZIȚIILOR
PUBLICE
PUBLICE AFERENTE
ANULUI 2015

DIRECȚIA
MONITORIZARE ȘI
STATISTICĂ