Sunteți pe pagina 1din 3

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE, ÎMPRUMUTURI, PENALIZĂRI ÎN BCUPT PENTRU UTILIZATORII EXTERNI

ANUL UNIVERSITAR 2019-2020


Anexa 1B

Nr. Nr. max Tipuri Perioadă Nr. Notif Amenzi


Crt. Tipuri de abonament Tip Împrum. documente Împrumut prelu icare
Acte necesare Tarife
legitim. ngiri /Som
aţii
1. ABONAMENT - carte de 10 lei/ zi Legitimaţi - Consultare - - - -
VIZITATOR PENRTU 1 ZI identitate/permis de e Vizitator documente la
şedere/paşaport Bibliotecă sală
Valabil pentru toate - chitanţa plată taxă** (Extern)(RF
tipurile de utilizatori ID)
Oferă:
 consultare documente
Cheie
la sală
garderobă
 acces la
echipamentele
multifuncționale
 acces wireless şi
calculator
 accesul este permis în
intervalul orar al
BUPT*

2. ABONAMENT - carte de 20 lei/5 zile Legitimaţi - Consultare - - 1/3


VIZITATOR PENTRU identitate/permis de e de documente la
MAXIM 5 ZILE şedere/paşaport Bibliotecă sală
Valabil pentru toate - chitanţa plată taxă** (Extern)(RF
tipurile de utilizatori ID)
Oferă:
 consultare documente
Cheie
la sală
garderobă 5lei/zi
 acces la
echipamentele
multifuncționale
 acces wireless şi
calculator
 accesul este permis în
intervalul orar al
Bibliotecii UPT*

4. ABONAMENT VACANŢĂ - carte de 80 lei/lună Legitimaţi - Consultare - - 1/3


****(valabil în identitate/permis de e de documente la
intervalul 1 iulie – 15 şedere/paşaport Bibliotecă sală***
octombrie) - chitanţa plată taxă** (Extern)(RF
Valabil pentru toate ID)
tipurile de utilizatorI
Oferă:
 consultare documente
la sală Cheie
 acces la 5lei/zi
garderobă
echipamentele
multifuncționale
 acces wireless şi
calculator
 acces la sala de
lectură 24 ore
5. ABONAMENT BAZĂ -carte de 50 lei/lună Legitimaţi - Consultare - - 1/3
Valabil pentru toate identitate/permis de e de documente la
tipurile de utilizatorI şedere/paşaport Bibliotecă sală
Oferă: - chitanţa plată taxă** (Extern)(RF
 consultare documente ID)
la sală Cheie 5lei/zi
garderobă
 acces la
echipamentele
multifuncționale
 acces wireless şi
calculator

8. ABONAMENT 24H 80 lei/lună Legitimaţi - Consultare - - 1/3


Valabil pentru studenți -carte de e de documente la
Oferă: identitate/permis de Bibliotecă sală
 consultare documente şedere/paşaport (Extern)
la sală -carnetul de student (RFID)
vizat la zi
- chitanţa plată taxă** 5lei/zi
 acces la Cheie
echipamentele garderobă
multifuncționale
 acces wireless şi
calculator
 acces sala 24h

9. ABONAMENT SALĂ -carte de 100lei/lună Legitimaţi - Consultare - - 1/3


STUDIU INDIVIDUAL identitate/permis de e de documente la
Valabil pentru studenți şedere/paşaport Bibliotecă sală
Oferă: -carnetul de student (Extern)
 consultare documente vizat la zi (RFID)
la sală - chitanţa plată taxă**
 acces la
Cheie
echipamentele
garderobă 5lei/zi
multifuncționale
 acces wireless şi
calculator
 acces sală studiu
individula

*Orar BCUPT:
 în cursul anului universitar LUNI – VINERI 9.00 – 20.30,
 în sesiune LUNI – VINERI 9.00 – 24.00,
 în vacanţele studenţeşti LUNI – VINERI 9.00 – 16,30,
 în primele 2 – 3 săptămâni din luna august, vacanţa de iarnă şi în sărbătorile legale BUPT este închisă, fiind dechisă doar sala de lectură 24h.
**Achitarea taxelor se poate face cash sau cu cardul bancar
***În intervalul orar când biblioteca este deschisă. Acest tip de abonament acoperă şi intervalul de 2 – 3 săptămâni de la începutul lunii august când BUPT este închisă,
accesul în acest interval fiind limitat la sala de lectură 24h
****Abonament vacanţă se aprobă anual (conform Hot. CA al UPT nr……..
 abonament pentru utilizatori externi cu perioadă specifică – 1 iulie – 15 octombrie