Sunteți pe pagina 1din 1

P-ta Eftimie Murgu,nr.

2 Timişoara, cod 300041, România


Tel: (40)0256220484; fax: (40)0256220484
E-mail: decanat.mg@umft.ro; www.umft.ro
Nr. înregistrare 14321/18.09.2019

TABEL NOMINAL DUPĂ CONTESTAŢII CU


STUDENŢII DIN ANUL IV MEDICINĂ CARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019
AU STUDIAT ÎN REGIM CU TAXĂ ŞI CARE S-AU RECLASIFICAT PE UN LOC
BUGETAT ÎN ANUL V, AN UNIVERSITAR 2019 - 2020, CONFORM CRITERIILOR ŞI
STANDARDELOR DE PERFORMANŢĂ APROBATE ÎN ŞEDINŢA DE SENAT DIN
DATA DE 28.03.2012

NR. CRT. NUME - PRENUME MEDII


1. PĂTRULESCU S. ANDRA-IONELA 9.61
2. MĂRĂŞESCU GD. GEORGIANA-ALEXANDRA 9.46

DECAN, SECRETAR FACULTATE,


Prof. univ. dr. ROMULUS ZORIN TIMAR TEŞAN SILVIA LAVINIA