Sunteți pe pagina 1din 1

P-ţa Eftimie Murgu nr.

2, Timişoara, cod 300041, România


Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626
E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro

Bibliografia

I. CULEGERILE DE TESTE PENTRU ADMITERE 2019


Pentru admiterea la programele de studii MEDICINĂ și MEDICINĂ DENTARĂ:
1. Teste de Biologie pentru Admiterea 2019, Editura ,,Victor Babeş” Timişoara, 2019, Autori: Horia
Prundeanu, Lavinia Noveanu, Pușa Gaje, Carmen Tatu. Coordonator: prof. univ. dr. Petru Matusz;
2. Chimie organică. Teste şi probleme cu răspunsuri la alegere. Ediție revizuită și adăugită - 2019,
Editura ,,Victor Babeş” Timişoara, Autori: Andrei Anghel, Adriana Kaycsa, Edward Şeclăman, Dan
Ciubotaru, Dan Dragoş.
Pentru admiterea la programul de studii FARMACIE:
1. Teste de Botanică pentru concursul de admitere la Facultatea de Farmacie din Timișoara, Editura
,,Victor Babeş” Timişoara, Autori: Diana Antal, Florina Ardelean.
2. Chimie organică. Teste şi probleme cu răspunsuri la alegere. Ediție revizuită și adăugită - 2019,
Editura ,,Victor Babeş” Timişoara, Autori: Andrei Anghel, Adriana Kaycsa, Edward Şeclăman, Dan
Ciubotaru, Dan Dragoş.
Pentru admiterea la programele de studii cu durata de 3-4 ani din cadrul Facultății de Medicină,
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (TIMIȘOARA, LUGOJ, DEVA), BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE,
NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ:
1. Teste de Biologie pentru Admiterea 2019 în învățământul superior de scurtă durată la UMF ,,Victor
Babeș” Timișoara, Editura ,,Victor Babeş” Timişoara, Autori: Horia Prundeanu, Lavinia Noveanu, Pușa
Gaje, Carmen Tatu. Coordonator: prof. univ. dr. Petru Matusz.
Pentru admiterea la programul de studii ASISTENȚĂ DE FARMACIE (LA LUGOJ):
1. Teste de Botanică pentru concursul de admitere la Facultatea de Farmacie din Timișoara, 2019,
Editura ,,Victor Babeş” Timişoara, Autori: Diana Antal, Florina Ardelean. – Capitolul I

Cum se achiziționează culegerile de teste pentru admitere?

Toate culegerile de teste sunt puse în vânzare și se pot achiziţiona numai de la sediul Universităţii de Medicină şi
Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, jud. Timiş, la Biblioteca universității, Sala
Multimedia, et. I, în programul 8.00-20.00.
Culegerea Teste de Biologie pentru Admiterea 2019 se poate achiziționa începând cu 15.03.2019.
Culegerea Teste de Biologie pentru Admiterea 2019 în învățământul superior de scurtă durată se poate achiziționa
începând cu 22.03.2019.
Culegerea Teste de Botanică pentru concursul de admitere la Facultatea de Farmacie din Timișoara, 2019, se poate
achiziționa începând cu data de 25.03.2019.

Tarifele sunt:

Teste de Biologie pentru Admiterea 2019 - 55 de lei


Teste de Biologie pentru Admiterea 2019 în învățământul superior de scurtă durată - 20 lei
Chimie organică. Teste şi probleme cu răspunsuri la alegere, 2019 – 40 de lei

II. MANUALE, conform art. 1.6 din Regulamentul de admitere:


- Biologie (clasa a XI-a)
- Biologie (clasa a IX-a şi a X-a)
- Chimie organică (clasa a X-a şi a XI-a)