Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: Data:

Clasa:

Test la istorie
1.Alegeți răspunsurile adevărate:
I.In ce perioadă se înregistrează în aproape statele Europene și SUA o creştere a
populaţiei datorată în principal creşterii natalităţii, care a fost numită baby boom.
a)1948-1960 b)1945-1960
c)1943-1959 d)1945-1961
II. Ţărănimea a devenit o categorie socială cu o pondere foarte mică în cadrul populaţiei,
undeva sub ...... în majoritatea statelor occidentale.
a)12% b)10%
c)15% d)20%
III.Frigiderul, televizorul, maşina de spălat şi automobilul devin accesibile majorităţii
categoriilor sociale începând cu anii .... .
a)1970 b)1975
c)1980 d)1965
IV. In ce an se creează televiziunea color?
a)1939 b)1940
c)1941 d)1942
V. O puternică mişcare contestatară a valorilor societăţii capitaliste, porneste in rândul
tinerilor. Cel mai reprezentativ pentru începutul acestei mişcări este curentul hippie,
apărut în California, cel mai bogat stat american,in anul.... .
a)1960 b)1959
c)1965 d)1963
2.Pentru afirmațiile adevate încercuiește litera A,iar pentru cele false
litera F.
I. Regimul comunist s-a instaurat, după 1945, în Europa centrală şi de est prin falsificarea
alegerilor de către partidele comuniste, sprijinite de armata sovietică, rămasă în aceste
teritorii din perioada războiului. A / F
II. Familia nu reprezintă nucleul vieţii private în comunism. A / F
III.În 1968 Ceauşescu semnează un decret care interzice avorturile în România,
permiţându-le doar în anumite cazuri prevăzute de lege. Acest decret a contribuit la o
creştere a populaţiei României, ajunsă în 1989 la 23 de milioane de locuitori. A / F
IV. Regimurile comuniste permiteau și alte manifestări de stradă pe lângă cele
organizate sau controlate de partid. A / F

Mult succes!