Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICĂ EXAMEN DREPT PROCESUAL CIVIL II

sesiunea iunie - iulie 2019

Un referat la alegere din urmatoarele teme:

1. Probele in procesul civil. Reguli comune privind admisibilitatea,


administrarea si aprecierea probelor.
2. Apelul in procesul civil.

OBSERVAŢŢ II:
- Referatul trebuie saă contŢinaă minim 6-8 pag.,Ţimes new roman cu caracter de 12,
la un rand si jumatate, pagina de garda, cuprins, note de subsol, bibliografie etc.
- Referatul se trimite cu 2 zile îînainte de data programataă , pe adresa de mail:
ioan_aron@yahoo.com .

BIBLIOGRAFIE:

1. Codul de procedura civila.


2. Gabriela Raducan, Madalina Dinu, Fise de procedura civila, Editia a 6-a, Editura Hamangiu,
Bucuresti, 2019
3. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Fise de procedura civila, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2019
4. Claudia Rosu, Drept procesual civil - partea speciala, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2019
5. Evelina Oprina, Drept procesual civil.Volumul 1. Teoria Generala, Editura Universul juridic,
Bucuresti 2019.

Lector univ.dr.,
Aron Ioan-Marius

S-ar putea să vă placă și