Sunteți pe pagina 1din 2

a

ß Factura fiscala seria PHFPF


Tip factura: estimat 5
nr. 2143796358 din data de 17.09.2019
COPIE
1 /2

Furnizor Adresa de corespondenta a clientului


Societatea Electrica Furnizare SA BOBEA T VASILE
Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, Bucuresti, sectorul 1, cod postal 011736
CIF RO28909028, nr. înreg. RC: J40/8974/2011 Str. VANATORII, Nr.7
Capital social subscris si varsat: 62.873.860 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 20813 TINTEA - judetul PRAHOVA

Cod postal: 105250


prin SFEE Muntenia Nord Ploieşti
Adresa: 100151, Str. GHEORGHE DOJA Nr.37-39,bl.45F1F2, PLOIESTI,
judetul PRAHOVA
CIF: 28972386
Banca: ING BANK - PLOIESTI
Cont: RO91INGB0005008181808924
Subunitatea: OC Campina Client: BOBEA T VASILE
Adresa: 105600, Str. B-DUL CULTURII nr. 33 CAMPINA, judetul
PRAHOVA Adresa: Str. VANATORII Nr.7

Centru informare clienti Localitatea: TINTEA


Program: L-V=8-20 Tel. 0244 406 006 judetul PRAHOVA
E-mail: clienti.mn@electricafurnizare.ro www.electricafurnizare.ro Cod postal: 105250
Tel. deranjamente(non-stop): 0244 929 0800 500 205
Tel. pentru comunicare index autocitit(non-stop): 0800 800 048 Cont:
Perioada pentru comunicare index autocitit: 06.10.2019 - 16.10.2019 Banca:
Citire de regularizare in intervalul: 15.11.2019 - 20.11.2019 Cod client: 10287523
NLC (Numar loc consum): 1230825
Simbol variabil: 1230825190
Numar contract: 4000010238 / 01.10.1999
COD ATM: 30123082501
Tip factura: estimat 5 Produse UM Valoare

Tip client: casnic 1. Valoare facturata fara TVA (conform "Detalii factura") Lei 17,06
2. Total baza de impozitare TVA Lei 17,06
Perioada de facturare: 3. TVA 19 % Lei 3,24
15.09.2019 - 17.09.2019
Mod stabilire index: 4. TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA [4=1+3] Lei 20,30
estimare 5. Incasat din sold creditor Lei 0,00
Data scadenta: 6. Rest de plata factura curenta [6=4-5] Lei 20,30
02.10.2019
7. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit la Lei 181,85
Interval de emitere pentru nivel de cont client)
factura urmatoare: 8. TOTAL DE PLATA [8=4+7] Lei 202,15
17.10.2019 - 22.10.2019 9. CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 31

(Detaliile la factura se regasesc in pagina/paginile urmatoare)

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei are drept consecinta perceperea penalitatilor de intarziere, incepand cu prima zi dupa
data scadentei facturii si pana la data achitarii acesteia si intreruperea alimentarii cu energie electrica, conform preavizului comunicat de furnizor
clientului final, dar nu mai devreme de a 50-a zi de la data scadentei.

INFORMATII PLATA FACTURA: Cod ATM: 30123082501 , Simbol variabil: 1230825190 , Data scadenta factura: 02.10.2019

BATCH

Factura curenta 20,30 lei Sold total 202,15 lei

}?"8):"2*4!!!!!!5?!1~ }?¢8):"2*4!!!!!##0!¦~
300123082501170919000000000000203000 309123082501170919000000000002021500
2 /2

Detalii factura fiscala seria PHFPF nr. 2143796358 din data de 17.09.2019
Client BOBEA T VASILE , denumire loc consum uz casnic, adresa loc consum Str. VANATORII nr. 7 , localitatea
TINTEA, judetul/sectorul PRAHOVA, cod postal 105250, numar loc consum (NLC) 1230825, cod loc consum (POD)
594030100002585781, cod punct masura -, nivel tensiune punct masura JT, nivel tensiune punct delimitare JT, tip tarif
Reglementat, perioada comunicare index autocitit 06.10.2019 - 16.10.2019, citire de regularizare in intervalul 15.11.2019 -
20.11.2019.
Serie contor: 00611662; Tip contor: Electromagnetica - CSM; Contor masura activ, putere si reactiv

Serie Specificatie Perioada UM Const. Index vechi/ Index nou/ Cantitate Corectii Factor Cantitate Nr. Consum
contor consum mod stabilire mod stabilire masurata (Pierderi) de de de mediu
putere facturat zile (kWh/zi)
00611662 Energie activa 14.09.19- kWh 1.00 23824 23855 31 31 3 10.33
17.09.19 Estimare Estimare

Nr. Perioada de Cantitate Pret unitar Valoare Valoare


Denumire servicii facturate U.M. fara TVA fara TVA
crt. facturare facturata TVA (lei)
(lei / U.M.) (lei)
1 Energie activa factura curenta 15.09.19 - 17.09.19 31 kWh
2 Energie activa factura curenta 15.09.19 - 17.09.19 31 kWh 0,47054 14,59 2,77
3 Contributie cogenerare factura curenta 15.09.19 - 17.09.19 31 kWh 0,01564 0,48 0,09
4 Certificate verzi factura curenta 15.09.19 - 17.09.19 31 kWh 0,0592400 1,84 0,35
5 Accize consum necomercial - 31 kWh 0,00489 0,15 0,03
6 Total energie activa - 17,06 3,24
7 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (LOC CONSUM) - 17,06 3,24
8 Energia activa facturata in perioada similara a anului precedent - 31 kWh

15.09.2019 - 17.09.2019
Cota anuala obligatorie estimata CV conform Ordin ANRE207/2018: CECV=0.433 CV/MWh
Pret mediu ponderat OPCV: PMP-PCSCV=136.8129 lei/CV
Pretul unitar PUCV[lei/kWh] pentru 15.09.2019 - 17.09.2019 = CECV[CV/MWh] x PMP-PCSCV[lei/CV]/1000 = 0.433 x 136.8129 / 1000 = 0.0592400, rotunjit la
sapte zecimale

Temei legal contributie cogenerare: Ordin ANRE nr.156/24.06.2019; Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008actualizata, Ordinul
ANRE187/2018, Ordin ANRE207/2018; Temei legal tarife energie electrica: Aviz ANRE nr.9/2019,Nr.24/25.02.2019, Ordin ANRE nr
30/25.02.2019; Temei legal CPC: - ; Temei legal accize: Legea nr. 227/07.09.2015; Acciza unitara consum necomercial: 4.89lei/MWh; Acciza
unitara consum comercial: 2.44 lei/MWh;
Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 1.18 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 14.89 lei/MWh; Tarif distributie:
170.16 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrica din retea: 16.52 lei/MWh;
Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OMFP nr. 2634/2015