Sunteți pe pagina 1din 6

1. Aveţi copii/copil?

a)      Da 50
b)       Nu  (se  opreşte 
chestionarul) 0
2. Utilizaţi  suplimente  alimentare 
(vitamine)  în  cadrul  alimentaţiei 
copilului dumneavoastră?
a)      Da 38
b)      Nu 4
c)      Din când în când 8
3. În  ce  măsură  sunteți  informat  2. Utilizaţi suplimente a
(ă)  în  legătură  cu  afecţiunea 
Rahitism?
a)      În mică măsură 4
b)       Într-o  oarecare 
măsură 14
c)      În mare măsură 28
d)       În  foarte  mare 
măsură 4
e)      Nu ştiu 0
4. În  ce  măsură  sunteți  informat 
(ă)  în  legătură  cu  beneficiile  3. În ce măs
vitaminei D asupra organismului?
a)      În mică măsură 3
b)       Într-o  oarecare 
măsură 12
c)      În mare măsură 30
d)       În  foarte  mare 
măsură 5 4. În ce măsură su
e)      Nu ştiu 0
5. Copilul dvs a primi vitamina D 
că  tratament  profilactic  până  la  1 
an?
a)      Da 35
b)      Nu 8
c)      Din când în când 7
6. Copilul dvs a primi vitamina D 
că tratament profilactic între 1 şi 6 
ani? 5. Copilul dv
a)      Da 34
5. Copilul dv

b)      Nu 8
c)      Din când în când 8
d)       A  primit 
polivitamine
7.  În  ce  măsură  sunteți  informat 
(ă)  în  legătură  cu  alimente  care 
sunt  o  sursă  importantă  de  6. Copilul dv
vitamina D?
a)      În mică măsură 5
b)       Într-o  oarecare 
măsură 16 16.
c)      În mare măsură 26
d)       În  foarte  mare 
măsură 3
e)      Nu ştiu 0 7. În ce măsură sunteți informat (ă
8.  Sunteţi  dispus  (a)  să  vă 
informaţi  suplimentar  în  legătură 
a)      Da
cu  efectele  vitaminei  D  asupra  c)      Din 
organismului şi care sunt cele mai 
importante surse ale acesteia?
a)      Da 40
b)      Nu 3
c)      Nu ştiu 7
9.  Care  sunt  principalele  surse  de 
informare ale dumneavoastră?
a)      Prieteni 4 8. Sunteţi dispus (a) să vă informaţi
b)      Familie 6
c)      Internet 15
d)      Medic de familie 19
e)      Medic specialist 6
10. Mediul de provenienţa:
a)      Urban 40
b)      Rural 10
11. Sexul: 9. Care sunt pr
a)      M 30
b)      F 20
12. Vârsta:
a)      Până la 25 de ani
15
b)      26 – 35 de ani 21
c)      36 – 45 de ani 9
d)      Peste 45 de ani 5

a )      Pr
d)      M
a )      Pr
d)      M
1. Aveţi copii/copil?

100.00%

2. Utilizaţi suplimente alimentare (vitamine) în cadrul alimentaţiei copilului dumneavoastră?
a )      Da b)      Nu (s e opreşte chestionarul )

16.00%
8.00%

76.00%

3. În ce măsură sunteți informat (ă) în legătură cu afecţiunea Rahitism?
a)      Da b)      Nu c)      Din când în când

8.00% 8.00%

28.00%

56.00%

4. În ce măsură sunteți informat (ă) în legătură cu beneficiile vitaminei D asupra organismului?

10.00% 6.00%
a)      În mi că măsură b)      Într-o oarecare măsură
c)      În mare măs ură d)      În foarte mare măsură
24.00%
e)      Nu ştiu

60.00%

5. Copilul dvs a primi vitamina D că tratament profilactic până la 1 an?
a)      În mică măsură b)      Într-o oarecare măsură
c)      În mare măsură d)      În foarte mare măsură
e)      Nu ştiu
14.00%

16.00%
5. Copilul dvs a primi vitamina D că tratament profilactic până la 1 an?
a)      În mică măsură b)      Într-o oarecare măsură
c)      În mare măsură d)      În foarte mare măsură
e)      Nu ştiu
14.00%

16.00%

70.00%

6. Copilul dvs a primi vitamina D că tratament profilactic între 1 şi 6 ani?

16.00%
a)      Da b)      Nu c)      Din când în când
16.00%

68.00%

n ce măsură sunteți informat (ă) în legătură cu alimente care sunt o sursă importantă de vitamina D?

a)      Da b)      Nu
6.00% 10.00%
c)      Din când în când d)      A primit polivitamine
32.00%
52.00%

a)      În mică măsură b)      Într-o oarecare măsură
8. Sunteţi dispus (a) să vă informaţi c)      În mare măsură
suplimentar în legătură cu d)      În foarte mare măsură
efectele vitaminei D asupra organismului şi care sunt cele mai importante surse ale acesteia?
e)      Nu ştiu

14.00%
6.00%

80.00%

9. Care sunt principalele surse de informare ale dumneavoastră?

12.00% 8.00%
12.00%
a)      Da b)      Nu c)      Nu ştiu

38.00%
30.00%

10. Mediul de provenienţa:

20.00%
a )      Prieteni b)      Fa milie c)      Internet
d)      Medic de fa milie e)      Medi c s pecialist

80.00%
10. Mediul de provenienţa:

20.00%
a )      Prieteni b)      Fa milie c)      Internet
d)      Medic de fa milie e)      Medi c s pecialist

11. Sexul:
80.00%

40.00%

a)      Urba n b)      Rural 60.00%

12. Vârsta:
a )      M b)      F

10.00%
30.00%
18.00%

42.00%

a)      Până l a 25 de ani b)      26 – 35 de a ni


c)      36 – 45 de a ni d)      Peste 45 de ani