Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII


Studii universitare de licență
Forma de învățământ cu frecvență
Specializarea : Publicitate
Anul II
PROGRAMAREA EVALUĂRILOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ
19.01 - 09.02.2020
ZIUA/DATA ORA SALA DISCIPLINA SCRIS/ORAL GRUPE TITULAR

Introducere în branding Examen scris


22.01 9-11 R3 1+2 Lect. univ. dr. Valentina Boureanu

Tehnici de lucru in audiovizual TV


27.01 11.30 R3 Examen scris 1+2 Lect. univ. dr. Mădălina Bălășescu

Multimedia Examen scris


29.01 9.00 R3 1+2 Prof. univ. dr. Georgeta Drulă

Structura si functionarea agentiei de publicitate Examen scris


31.01 9.00 R3 1+2 Conf. univ. dr. Mădălina Buga Moraru

Etica, gîndire critica și integritate academica Examen scris


5.02 16.30 R3 1+2 Daniel Nica

Introducere în semiotică Examen scris


7.02 12.00 R3 1+2 Lect. univ. dr. Dan Podaru

VERIFICARILE SE SUSȚIN ÎN ULTIMELE 2 SĂPTĂMÂNI DIN SEMESTRU.

Panduri
14.01 12.00 Tehnici de redactare în limba engleza verificare Conf. univ. dr. Ruxandra Boicu
sala 104

verificare
14.01 12-14 609 Tehnici de redactare în limba franceza 1 Prof. univ. dr. Mirela Lazăr

verificare
14.01 8.00 612 Storytelling în publicitate ( curs opțional) Conf. univ. dr. Mădălina Buga Moraru

verificare
17.01 12.00 613 Grafica publicitara Lect. univ. dr. Alexandra Bardan

NOTĂ: Intrarea în sala de examen se face pe baza carnetului de student vizat pe anul univ. 2019/2020 şi a cărţii de identitate.
Se pot prezenta la examene studenţii care:
- au la dosar diploma de bacalaureat în original (Buget)
- şi-au achitat tranşa I şi II din taxa anuală de studii pentru anul univ. 2019/2020