Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Secvenţele activităţii didactice Desfăşurarea secvenţelor didactice


Aproximare timp
Crt.
I. Pregătirea clasei Salutul elevilor.
1 Organizarea elevilor şi anunţarea tipului de lecţie Verificarea absenţilor şi pregătirea materialelor didactice. 3 min.

II. Verificarea lecţiei precedente: cele trei elemente Se va face verificarea lecţiei “Opera în secolele XIX și XX”. Se
ale subiectului lecţiei, prin întrebările pun întrebări cu privire la aceste secole, compozitorii și operele
corespunzătoare lor și se va asculta cântecul Barcarola din opera „Obreon” de 10 min
Carl Maria von Weber.
Elevii răspund.
III. Consolidarea cunoștințelor priceperilor și Se va scrie pe tablă titlul lecției :
deprinderilor : „ Recapitulare.Opera. ” Elevii își vor nota în caiete. 25min
1 Evidențierea esenței lecților precedente Se va recapitula elevilor definiția operei, caracteristicile operei,
compozitorii de operă și lucrările lor din scolele XVII, XVIII,
XIX, XX.

Consolidarea deprinderilor de interpetare a


2 cântecelor învățate în lecțiile precedente Se vor deschide manualele la pagina 90.
Se vor pune întrebări:
Ce este opera?
Din ce este formată opera?
Cum a apărut opera?
Ce este opera bufă dar opera comică?
3 Recunoașterea elementelor din subiectul Cu ajutorul unui joc, elevii vor recunoaște compozitorii
consolidării operelor învățate sau operele compozitorilor.
Ex: Cine a compus opera „Nunta lui Figaro”?
sau Ce operă a compus Henry Purcell ?
4 Alte cântece și audiții Se vor audia :
Bărbierul din Seivilia- Giacchino Rossini-Aria lui Figaro -
Animație
Elevii vor recunoaște melodia

5 Însușirea unor noi cântece și aprofundarea Se va cânta pe note :


elementelor de limbaj muzical. - Aria din opera „Rigoletto” – Giuseppe Verdi.
Se va mai cânta încă o dată pe cuvinte, după care se va cănta
împreună cu elevii.

IV. Ealuarea cunoștințelor, priceperilor și Se vor reactualiza elementele eseţiale din lecţia recapitulativă,
deprinderilor consolidate. cerând elevilor să precizeze:
- Ce este opera ? 10min
- Care sunt trăsăturile operei ?
Exemple de câțiva compozitori și operele lor.
V. Concluziile lecţiei şi tema pentru data viitoare Aprecieri privind participarea elevilor la lecţie; interesul
manifestat faţă de noile cunoştinţe prezentate. Elevii vor avea
ca temă: de învăţat unul sau mai multe dintre cântecele 2 min
recapitulate
- Să recunoască opera și trăsăturile ei.