Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie

1. Aldea Georgeta, Munteanu Gabriela: Didactica educaţiei muzicale pentru


învăţământul primar. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 2006.
2. Lisievici Petru,Ţăranu Mihaela, Tudorică Roxana:Pedagogie-concepte,metode şi
tehnici esenţiale.Editura Fundaţiei România de Mâine 2005.
3. Boier Maria: Marinca/Margika/Gretchen- Îndrumar metodic de muzică,
vol. I-Studium Cluj-Napoca 1997
4. Csire Iosif: Educaţia muzicală din perspectiva creativităţii.Universitatea de Muzică –
Bucureşti 1998.
5. Munteanu Gabriela : Jocul didactic muzical, Editura Academiei de Muzică-Bucureşti
1997.
6. Munteanu Gabriela : Exerciţii muzicale de tip ludic, Editura Fundaţiei România de
Mâine-Bucureşti 2003.
7. Gabriela Munteanu: Didactica educaţiei muzicale: Editura Fundaţiei România de
Mâine -2005.
8. Gabriela Munteanu: Sistejme de educaţiei muzicale: Editura Fundaţiei România de
Mâine -2008.
9. Sandu-Dediu Valentina : Ipostaze stilistice şi simbolice ale manierismului în muzică,
Editura Muzicală U. C. M. R. ,1997
10. Dicţionare : Dicţionar de termeni muzicali, Editura Ştiinţifică şi enciclopedocă 1984.
11. Sîrbu, Maria-Cristina:Carl Orff-viaţa şi opera.Editura Anima1995.
12. Szentpal Maria: Jatekos Ritmika.Editura Kriterion Bucureşti1981
13. I.M.E.C.- Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din Aria Curriculară
Arte, clasele I-XII-2003.
14. Vasile Vasile : Metodica educaţiei muzicale, Editura Muzicală 2006
.15. Programe şcolare de educaţie muzicală pentru clasele III-XI , aprobate în 2008
16. Manualele alternative de educaţie muzicală pentru clasele III-XI.
17 Chateau Jean –Copilul şi jocul EDP, Bucureşti 1980.
18. Chevais Maurice,-Avant le solfege –Editure Alphonse Leduc 175 Rue Saint-Honore,
Paris.

1
2