Sunteți pe pagina 1din 2

IP Gimnaziul Rublenita

Test pentru concurs școlar la matematică „____„ _________ 20__

clasa a VII-a Numele, Prenumele_________________


1 1
1 + :2
1. De aflat x, dacă: = 2 2
4 3𝑥

3 1
2. De rezolvat în R ecuația: (7 − 2𝑥) = (𝑥 + 3) + 0,1
5 2

3. Determină numerele direct proporționale cu numerele 3, 5 și 8, dacă triplul sumei lor este
96.

4. Punctul D ∈ [𝐴𝐵] , astfel încât lungimea segmentului AD este cu 5 cm mai mare decât
lungimea segmentului DB, iar AB = 29 cm. Punctul M este mijlocul segmentului [𝐴𝐷].
Determină BM.

5. Fie SP ǁ RQ, AB – secantă. Se știe ca m (˂QBA) este cu 12° mai mic decât m (˂PAB).
Determină m (˂BAS).
S R

A B

P Q
IP Gimnaziul Rublenita

Test pentru concurs școlar la matematică „____„ _________ 20__

clasa a VIII-a Numele, Prenumele_________________

1. De calculat: (√5 + 2√6 - √5 − 2√6)2

3𝑥 1 𝑥 3 −3𝑥 2
2. De adus la o formă mai simplă: ( − )∙
𝑥 3 −27 3−𝑥 (𝑥+3)3

3. De aflat numărul cu 25% mai mare decât dublul numărului: 3√147 − 2√192 − √75 + 1

4. ∆ ABC este dreptunghic în B, M∈ [𝐴𝐵], 𝑁 ∈ [𝐴𝐶], 𝑀𝑁ǁ𝐵𝐶, MN=6 cm, AC=14 cm,
NC=4 cm. De aflat BC ?

5. De aflat numerele reale x și y, știind că x2 + 6x + 4y2 – 4y + 10 = 0