Sunteți pe pagina 1din 11

Etapele Competen Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare

Cadru ţe

Subcom.
Evocare C- Salutul profesorului!
Parabola
Sc- despre floarea Bună ziua, copilași, Discuție
Harnici, mîndri greierași! liberă
adevărată. Spuneți –
Observare Cum pornesc albinele,
În zori, spre zăvoi?
-Cu desagii goi!
- Cum se-ntorc albinele
Din lunci, din grădini?
-Cu desagii plini!
-Ca albina ești și tu, Căci aduni din toate,
Fii atent și-ascult-acum,
Căci povevestea... iat-o!
Se citește parabola Cîinele și pisica,
fragmentar, copiii fiind rugați să continue
textul, improvizînd replicile personajelor.
Presupunerile fiind lansate, prof. Citește
varianta originală, continuînd lectura. Elevii
formulează învățătura textului, recunoscînd
trăsăturile parabolei. Se intuiește astfel tema
discuției de azi – Prietenia. Elevii sunt invitați
să vorbească despre prietenii lor adevărați și
despre situațiile în care, au descoperit în ei
contrariul.

Realizarea Se propune cît mai multe sinonime pentru cuv.


sensului adevărat.
Clystering
Adevărat

Prof. Le spune elevilor că astăzi vor continua


să studieze o altă parabolă, li se propune să
presupună care va fi subiectul parabolei și apoi Presupuneri
să-l contrapună cu mesajul adevărat,
completîndu-se tabelul:

Presupunerile Subiectul parabolei


noastre

Prof. Citește textul, elevii fiind solicitați să-și


exprime reacția postlectorală prin formularea
unei întrebări. Cele mai profunde întrebări se
vor înregistra la tablă. Pentru cele de suprafață
se oferă răspunsuri.
Activitate în prechi

Se oferă originea cuvîntului albină.

Reluarea lecturii expresive (citesc elevii).

Reflecţia Se revine la mesajul de început al orei,


subliniindu-se asocierea elevilor cu albina. În
formula scrierii libere, copii demonstrează ce Scriere
au cules de la ora de astăzi, continuînd gîndul: liberă

Lucrul cel mai important pe care l-am învățat


azi este...

Extinderea Redactează un text de 5-6 enunțuri, în care să


utilizezi cuvinte din cîmpul semantic al
lexemului floare, pornind de la versul: Mult
doresc să fiu albină.

Etapele Subcompe Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare


Cadru tenţe

Obiective
Evocare C- Parabola Salutul profesorului
despre floarea
Sc- adevărată. Pe fundalul unei melodii, prof. expune două Reacția
flori (una vie și alta artificială) şi solicită ca imediată
Explorare elevii să-şi exprime, în scris, prima reacţie la
aceste flori, punînd accentul pe emoţii şi
amintiri: La ce s-au gîndit, ce şi-au imaginat?

Realizarea Se va realiza la tablă cîmpul lexical al


sensului cuvîntului Floare,după care se propune
realizarea cîmpului derivativ al acestui cuvînt. Clystering

Se vor explica cuvintele necunoscute din


cîmpul derivativ din manual.
Se va propune un joc în grupuri:
-Cine va scrie cele mai multe denumiri de flori.
Vor scrie denumirile în tabel:
Tabelul
Flori de Fl.de Flori de
cameră cîmp grădină

Reflecţia În baza ex.12, pag.60, copii își exprimă opinia Gîndește


referitor la semnificațiile și învățătura perechi
parabolei. prezintă

Un elev , pasionat de istorie, pregătit anterior,


va relata despre pers. textului - regale
Solomon și regina Saba.

Se propune realizarea unei poezii-diamant(sau


a unui cinquen) în baza cuvîntului floare. Cinquen

Extinderea Tema pentru acasă: - inventați o legendă a unei


flori preferate.

Ce simbolizează fiecare floare și culorile lor.

Etapele Subcompe Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare


Cadru tenţe

Obiective
Evocare C- Parabola Salutul profesorului
despre floarea
Sc- Se propune vizionarea unui videoclip despre Reacția
adevărată. flori, după care se va discuta despre el în baza imediată
Interpretare. algoritmului:

Motivele  Ce am văzut?
textului biblic  Ce am simțit?
 Ce m-a impresionat?
 Care este cuvîntul cheie?

Realizarea Se lecturează parabolele de pag.61.


sensului
Se va discuta în perechi despre asemănările și Lucrul în
deosebirile pers. parabolelor. se va completa perechi
diagrama:
Diagrama
Venn

Redactează un scurt text de 4-5 enunțuri . Scriere


Utilizează în fiecare prop. cîte un cuvînt din liberă
familia lexicală a cuv. floare.

Alcătuiește o listă de proverbe și zicători


românești care pot fi corelate cu moralele celor
două parabole.

Prostul chibzuiește, O întîmplare fericită


dar niciodată n-o nu face legea.
nimerește.
Reflecţia Ilustrează una din parabole, la alegere. Puzzle

Test fulger.

Demonstrează că textile înserate în această Test fulger


unitate sînt parabole.
Calculator
- Textul este o scurtă istorioară fictivă,
dar verosimilă, prin care se exprimă
adevăruri și învățături cu character
moral. Da/Nu
- Textul evocă scene din viața cotidiană.
Da/Nu
- Textul prezintă o analogie, pe baza
căreia sînt relevate semnificații cu
valoare morală. Da/nu

Extinderea Ex.20 pag.62

Etapele Subcompe Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare


Cadru tenţe

Obiective
Evocare C- Temă, idee, Salutul profesorului Scrierea
mesaj al textului liberă
Sc- literar Motto:A citi prima oară o carte este ca și cum
ți-ai face un nou prieten; a reciti o carte este
precum te-ai întîlni cu un vechi prieten.
(Proverb chinezesc)

Realizarea Se comletează definițiile dicționarului literar


sensului de la pag.62
Clystering
Prof. soliciă elevilor, să noteze într-un
clystering temele operelor studiate cît și
titlurile acestora.

Activitate în perechi: Tehnica


Fiecărei perechi îi revine cîte o parabolă cadranului
studiată, în baza căreia va formula tema, ideia
principală și mesajul acesteia.Se completează
cadranele

Reflecţia Se lecturează textul din caietul elevului de la Activitate


Picături de înțelepciune p.24. independen-

Se efectuează Ex.1,2 p.24

Extinderea Ex.23 pag.62


Etapele Subcompe Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare
Cadru tenţe

Obiective
Evocare C- Dicţionarul de Salutul profesorului
sinonime
Sc- Se propune comentarea afirmației : Cel mai Conversația
mare dicționar pe care l-am cunoscut vreodată
este dicționarul vieții.

Comentează afirmația,își expun părerea


despre faptul cum ar arăta un dicționar al
vieții,ce ar conține el,cît ar costa,unde ar putea
fi găsit...Ce carte ar putea fi comparată cu un
dicționar al vieții...

Realizarea Se propune alcătuirea unei liste ce ar conține Lucru în


sensului tipurile de dicționare cunoscute. perechi
Se va organiza o discuție despre :
-forma și structura fiecărui dicționar numit,
-se va accentua asupra faptului care dintre
dicționare lipsesc ori sunt într-un număr Discuție
insuficient la bibliotecă, ghidată
-care dicționar ar fi fost bine să nu lipsească
din biblioteca individuală, Analiza
-ce dicționar
În perechi discută,apoi se scrie la tablă un șir
de dicționare :
-explicativ Comparația
-de sinonime
-de antonime
-de expresii frazeologice
-etimologic
-bilingv
-plurilingv Sinteza
-de proverbe și zicători
-de omonime
-de paronime
-de nume proprii
- ortografic
*(anexa 1)
ați inventa voi-înșivă etc......
Se repartizează diferite dicționare pe grupuri
pentru a fi examinate mai amănunțit.
Analizează cîte un tip de dicționar,depistează
prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc
articolele de dicționar din diferite
dicționare(dicționarul de sinonime, cel
explicativ). Lucrul în
Se propune să se examineze articolul de grup
dicționar (ex.4,5 p.64)
Analizează articolul și determină :
-structura sa
-informația suplimentară
-ce reprezintă abrevierile

Reflecţia Se propune lista de sinonime a cuvîntului


neobișnuit(ex.7 p.64)
Numesc antonimele sale,alcătuiesc enunțuri cu Activitate
trei dintre sinonimele cuvîntului dat,și anume : independen-
-cu un sinonim învechit tă
-cu unul livresc
-cu unul familiar,figurat
Extinderea Redactați un eseu pornind de la cuvintele : Nu
m-am gîndit niciodată......,în care să utilizezi
adecvat cît mai multe sinonime ale cuvîntului
greu

Etapele Subcompe Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare


Cadru tenţe

Obiective
Evocare C- Dicţionarul de Salutul profesorului
antonime
Sc- Jocul „Ghici cuvântul” Jocul „Ghici
  cuvântul”
Antonim sunt a lui frică
Omului-la greu de pică-
Îi servesc eu drept baraj
Căci port nume de ...(curaj)

Antonim al „boalei” sunt


Şi-ţi aduc tărie
Când mă prezint-
Ţi-s soră,frate
Şi mă chtamă...(sănătate)
Realizarea Reveniți la parabola Adevărata floare. Prezentare
sensului Înlocuiți în text unele cuvinte cu antonimele power
lor. Ce ați obținut?

Redați, timp de 3 min, printr-un desen mesajul


textului nou. Puzzle

Se efectuează Ex.5,6 pag.26 (caietul elevului) Activitate


independent
Scrieţi exemplele, găsiţi antonimele şi arătaţi ă

prin ce părţi de vorbire sunt exprimate ele.

Problematiza
Prietenul nu se cumpără şi nu se vinde. După
rea
întristare vine şi bucurie. Harnicul şi leneşul nu
sunt prieteni.

Reflecţia Alegeți în echipă una dintre afirmațiiși


completați graficul T cu argumente și
contraargumente în raport cu această afirmație Graficul T

O limbă dezvoltată are nevoie de sinonime.


Un vorbitor elevat utilizează sinonimul
adecvat în contextual potrivit.
Orice cuvînt nou în limbă îmbogățește
vocabularul.

Pro Contra

Extinderea Concluzionează asupra posibilităților de a


învăța în permanență lexicul limbii române.

Etapele Subcompe Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare


Cadru tenţe

Obiective
Evocare C- Textul Salutul profesorului Conversație
nonliterar.
Sc- Reţeta Se crează un climat benefic receptării TIC
informaţiei noi prin derularea unui mic film de
2 min. despre Secretul unei vieţi împlinite .
Elevii comentează informaţia din filmuleţ, îşi
expun acordul sau dezacordul. Se compară
răspunsurile.
Realizarea . Se repartizează pe grupuri cîte o carte cu
sensului diferite reţete.
Lucru în
Aleg o reţetă şi analizează : perechi
-aparteneţa la o tipologie de texte(literare sau
nonliterare)
-strucuta ei
-elementele componente Descoperire
-timpul verbelor
a
-persoana utilizată cel mai des
-asemănările cu alte texte nonliterare
Analizează răspunsurile elevilor, completează Analiză
unde este nevoie,corectează greşelile dacă
sunt. Sinteză

Se propune să se inventeze o reţetă în baza


unor cuvinte date.
Fiecare grup primeşte cîte un plic cu 10 Lucru în
cuvinte, elevii trebuie să construiască o reţetă grup
cu aceste cuvinte,dacă e nevoie se mai
completează cu altele(Anexa 1)

Activitate în grup.

I grup
Studiu de caz Studiu de
caz
Aveți 12 ani. Știți să gătiți mîncăruri simple,
pentru fiecare zi.

Ați rămas singur acasă în vacanța de vară,


pentru 2 zile. Ați decis să vă descurcați fără
ajutorul adulților. Trecînd în revistă rezervele.
Ați stabilit că dispuneți de următoarele produse
alimentare în cantități suficiente.

Elaborați un meniu orientativ pentru două zile ,


completînd tabelul (vezi anexa).

Grupul II Cinquain

Alcătuiește un ciquain, folosind în calitate de


titlu unul dintre numele legumei. Pătlăgea
(pătlăgică)

Reflecţia Se propune vizionarea unor filmuleţe cu titlul :


« Reţeta fericirii », »Reţeta prieteniei
adevărate ».(filmele pot fi luate de pe youtube) Analiza

Analizează filmuleţele, îşi expun părerea Comparaţia


despre cele vizionate,se compară ideile cu ale
colegilor.Propun alte sfaturi pentru a fi fericit Dezbatere
sau pentru a avea( a fi ) un prieten adevărat

Extinderea Realizaţi o reţetă pentru :


-o viaţă fără dezamăgiri
-o copilărie(o adolescenţă)fericită
-a avea succese la şcoală (în viaţă)
Ex.7 p.27 caietul elevului

Etapele Subcompe Conţinuturi Tehnologie didactică Evaluare


Cadru tenţe

Obiective
Evocare C- Proiect. Revista Salutul profesorului
mea.
Sc- Se începe discuţia de la un exerciţiu de Spargerea
Pagina utilitară. spargere a gheţii prin care elevii vor pătrunde gheții
în atmosfera publicităţii prin propriile
caracteristici.

Elevii primesc o ghicitoare pentru a afla titlul


leciei de astăzi dar și pentru a li se capta
atenia.

Schimb, închiriez ce vrei,


 
Vând și cumpăr chiar căței.
După ce elevii împreună cu profesorul vor stabili
că răspunsul ghicitorii este anunul profesorul
notează pe tablă acest titlu. Profesorul prezintă un
material power point despre anunţul publicitar.

Realizarea Examinează paginile utilitare ale unor ziare


sensului reviste. Ce tipuri de texte conțin acestea?
Anunțul
Selectează cîteva anunțuri de publicitate. publicitar
Examinează structural or și vocabularul /
expresiile folosite.

Folosind drept model anunțurile găsite,


elaborează pentru pagina utilitară a revistei
tale:

 Un anunț publicitar pentru promovarea


unor dicționare ori serii de dicționare,
importante pentru elevi;
 Un anunț pentru lansarea unei cărți
interesante pentru copii.
- Treci în revistă calitățile importante
ale produsului;
- Schițează cîteva direcții de valorificare
a acestor calități în anunul publicitar;
- Realizează un panou publicitar care că
conțină text și imagini;
- Acordă atenție dispunerii în pagină.
Variază caracterele, dimensiunile,
culorile.

Reflecţia Tehnica presupune afișarea unor produse Turul


individuale sau de grup și examinarea lor, ca galeriei
într-o galerie de artă, de către toți participanții.
Recomandăm afișarea panourilor după
categoria produselor.

 Afișează panoul publicitar elaborate.


 Examinează produsele colegilor.
 Votează cel mai reușit panou.

Extinderea Se redactează anunțul în pagina revistei.


Proiecte pe unităţi

Unitatea Nr. 5
Data:

Liceul Teoretic Rubleniţa

Profesor: Natalia Tomac

Clasa: a VI-a

Disciplina: Limba şi literatura română

Unitatea: 5

Competenţe:

2. Aranjarea/ ordonarea în pagină sau în formular standardizat a textului propriu/


produs.
4.Organizarea/ desfăşurarea/ utilizarea diverselor strategii de învă-ţare autonomă a limbii, prin
observare directă şi exersare.
14.Identificarea propriilor atuuri, nevoi şi puncte vulnerabile în diferite situaţii de comunicare orală
şi scrisă.
Subcompetenţe

2.1. Aşezarea grafică în pagină a textului: plan de idei; text simplu de tip informativ; dialog;
conspect; scrisoare; descriere de peisaj.
4.1. Utilizarea dicţionarului (explicativ, de sinonime, de antonime, de neologisme, de expresii) în
stabilirea sensurilor cuvintelor necunoscute.
14.1.Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare.
Obiective operaţionale:

O1 - să definească noțiunea de parabolă;


O2- să-și exprime impresiile postlecturale;
O3- să formuleze mesajul textului citit;;
O4- să citească expresiv, exact și fluent textul;
O5- să determine tipologia de dicționare existente în baza propriilor observări;
O6 – să opereze corect cu diferite tipuri de dicționare;
O7- să analizeze un articol de dicționar în baza mai multor criterii ;
O8 – să descopere structura unei reţete ; ;
O9 - să aducă argumente cu referire la o afirmație dată ;
O10 – să elaboreze o reţetă în baza unui model dat;
O11 – să redacteze un anunț publicitar pentru lansarea unei cărți importante pentru copii.

Metode şi procedee: conversaţia euristică, conversaţia de verificare, explicaţia, lectura comentată, lectură
explicativă, exerciţiul, problematizarea, dezbaterea, invăţarea prin descoperire, diagrama wenn, jocul
didactic,turul galeriei, studiu de caz, anunțul publicitar, cinquain, graficul T, puzzle, discuție ghidată, tehnica
cadranului, scrierea liberă, gîndește perechi-prezintă.

Materiale didactice: fişe de lucru

Resurse: Manualul de Limba şi Literatura romană, pentru clasa a VI- a, Editura Cartier, iulie 2011.
Caietul elevului la l. și lit. rom, Cartier, 2011