Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect de lecție

Data:13 mai 2021


Școala Gimnazială Mihai Eminescu
Clasa I
Profesor inv.primar:Pitulice Ana Maria
Unitatea tematică: Eroi de poveste
Tipul activitatii:mixtă
Discipline integrate:
Comunicare in limba română
Matematică și explorarea mediului
Arte vizuale și abilități practice
Muzică si mișcare
Durata:4 ore
Competențe specifice vizate :
Comunicare in limba româna
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile rostit cu claritate;
1.3 Identificarea unor sunete, silabe cuvinte în enunțuri rostite cu claritate
2.2 Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple
2.4 Exprimarea propriilor idei referitoare la contacte familiare manifestând interes si încredere in sine;

1
3.1 Citirea unor cuvinte si propoziții scurte ,scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1 Scrierea literelor de mana ;
Matematica si explorarea mediului
1.4 Efectuarea de adunări și scăderi ,mental si in scris in concentrul 0-100 ;
1.6 Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice (termen suma diferența total +,-=<>)in rezolvarea și/sau compunerea d probleme.
5.2 Rezolvarea de probleme simple in care intervin operații de adunare si scădere în concentrul 0-100 cu sprijin de obiecte ,imagini sau
reprezentări schematice

Arte vizuale și abilități practice


1.1 Sesizarea elementelor de detaliu al unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice
2.3 Realizarea de obiecte /constructii folosind materiale usor de prelucrat și tehnici accesibile.
Muzica și mișcare
2.1 Cântarea in colectiv și în grupuri mici a cântecelor, asociind mișcarea sugerata de text și ritm.

Conținuturi
Comunicare in limba romana –(prima oră)-Sunetul si litera f mic de tipar (citire)
Text:Fata babei si fata moșneanului de Ion Creangă
Ora a -II-a -Litera f mic de mana (scriere )
Matematica si explorarea mediului -Adunarea și scăderea nr nat in concentrul 0-100
Recapitulare
Arte vizuale și abilități practice -Fluturașul( colaj)
Formare de priceperi si deprinderi
Strategia didactică

2
Metode și procedee:conversația,explicația,demonstrația,modelarea,metoda fonetică analitico-sintetică exercițiul,jocul didactic ,turul
galeriei
Forme de organizare:frontal,individual,pe grupe
Mijloace didacrice:planșe,jetoane,manual,caiet auxiliar, fise de lucru,
Resurse umane 24 de elevi

Desfășurarea lecției

Etapele lecției Demers didactic Resurse


Activitatea cadrului didactic Activitatea Metode şi Forme de Materiale
elevilor procedee organizare
Momentul Asigur liniștea și disciplina -elevii se Conversația Frontal
organizatoric necesare desfășurării activității. pregătesc pentru
Pregătesc materialele necesare. lecție
Captarea Se va realiza prin citirea unei -elevii sunt atenți Conversația Frontal
atenție scrisori găsite pe catedră.

Enunțarea Voi anunța subiectul lecției. Conversația Frontal

3
temei ,,Azi vom învăța litera f, vom citi
si vom scrie cuvinte și propoziții. Explicația
Ne vom juca ,vom intra în lumea
minunată a poveștilor.
Dirijarea Le reamintesc elevilor despre Fronta
învățării conținutul scrisorii .
Cine ne-a lăsat scrisoarea? Scrisoare
Cum se numește prietenul -elevii răspund
furnicutei noastre? solicitărilor
Se vor analiza fonetic cuvintele
furnică și fluture.(despărțire in
silabe,localizarea sunetului f).
Elevii vor viziona un filmuleț de -elevii sunt atenți
pe youtube ,Fata babei și fata
mosului “de Ion Creangă.
Adresez câteva întrebări
referitoare la conținutul - elevii răspund la
videoclipului prezentat. întrebări
Cum era fata babei?
Dar fata mosului ?
Le cer elevilor sa privească cu
atentie imaginea din manual.
Se vor purta discuții pe baza
imaginii textului. -despart cuvintele

4
Se vor despărți in silabe cuvintele in silabe Metoda Manua
:fată,fluture,fântână. Formulează fonetică
Solicit elevii sa dea exemple de cuvinte care
cuvinte care încep,contin sau se conțin sunetul f Frontal
termina cu sunetul f si să
localizeze sunetul in cadrul
silabei/cuvântului.
Prezint litera de tipar.
Pe tablă, va fi expusă o planșă.
Sarcina elevilor este de a citi Elevii citesc
cuvintele scrise pe planșă si de a cuvintele scrise Individual
indica numărul de silabe. pe planșă
Haideți să citim coloanele de Elevii citesc Manual l
cuvinte! coloanele de
Voi efectua citirea model a cuvinte.
textului.
Elevii vor citi textul în lanț,în
ștafeta.
Pe tabla va fi expusă o
planșă,,Grădina poveștilor”.
Activitatea se va desfășura pe 4
grupe .
Câte un elev,din fiecare grupă, va
extrage câte un plic. Același elev,

5
care a extras plicul, va putea
alege cate 2,3 colegi care vor
rezolva exercițiile. Conversația
În urma rezolvării corecte a
cerințelor elevii vor afla numele
unor povești cunoscute.

Asigurarea Solicit elevii sa rezolve o fișă de -elevii rezolvă Fisa de


retenţiei şi a lucru. fişa de lucru lucru
transferului
Exerciţiul

Individual

Ora II Cântec, In lumea basmelor 2,3 elevi vor Conversația, Frontal Manual
Captarea (MM) reciti textul.
atenției Solicit elevii sa citească textul
din manual.

Dirijarea Prezint litera f mic de mână și Elevii sunt atenți. Explicația Frottal Planșa cu
învățării elementele componente ale litera
acesteia.

6
Vom scrie împreună litera in aer.
Voi executa împreună cu elevii
exercițiile pregătitoare pentru
scriere.
Voi scrie pe tabla cuvintele
floare, fată, furnică.
Elevii vor rezolva o fișă de lucru. -elevii copiază
Pe catedra vor fi plicuri cu cuvintele de pe Individual Caiete
ghicitori despre personaje. tabla. Modelarea
Dacă vor dezlega ghicitoarea, vor
primi personajul pe care îl vor
atașa in ,,Grădina poveștilor”.
Joc didactic
Personajul mut..
Elevii își vor alege un personaj Ghicitori
din povești pe care îl vor
interpreta ,doar prin mimica si Jocul didactic
gesturi.
Sarcina celorlalți este de a
recunoaște personajul.

Asigurarea Dragii mei, vom continua tot cu Jocul didactic Frontal.


retenției un joc.

7
De data aceasta va trebui să ne
imaginăm cum poate fi
Cenușăreasa sau Albă ca zăpada Elevii vor scrie în
sau alt erou de poveste. Grădina
Trebuie să găsim o însușire care poveștilor însușiri
începe cu sunetul f.. pentru fiecare
Deci sa începem... personaj.
Cum poate fi?
Cenușăreasa??
Dar lupul din Capra cu 3 iezi?
Dar fata moșului?
Veți ieși la tabla și veți scrie
însușirea aleasă pentru personajul
dorit.
Activitate recreativă
Joacă-te cu litera ,, f si
transform-o într-un personaj din
poveste pe care îl admiri sau care Elevii
iți place foarte mult ! desemnează
personajul
preferat.
Încheierea Voi face aprecieri finale despre
activității modul de desfășurare a activității.
Le voi spune elevilor că misiunea

8
noastră de a umple grădina
poveștilor va continua pe
parcursul întregii zile.
M.EM. Se asigura liniștea și disciplina Se pregătesc Conversația Frontal
Moment necesare desfășurării activității în pentru ora de
organizatoric condiții optime. matematică.
Pregătesc materialele necesare
activității.
Reactualizarea Voi solicita elevii sa dea Elevii raspund Conversația Frontal
cunoștințelor răspunsul unor exerciții de calcul solicitărilor
anterioare mintal.
Dragii mei, răspundeți repede!
Cât fac 2 plus 2?
Dar 3 minus 1?
Dacă pe un gard sunt 15 păsărele
si zboară 2,cate mai rămân ?
Mama are 4 mere si 2 pere.
Cate fructe are mama ?

Se va realiza printr-un cântecel Elevii Frontal


Captarea Matematica e amica mea.. interpretează
atenției cântecelul
Enunțarea Dragii mei, azi la ora de Elevii sunt atenți Conversația Frontal
temei matematică vom rezolva adunări,

9
scăderi cu și fără trecere peste
ordin.
Dirijarea Și pentru ca vouă va place foarte Jocul didactic Individual Jetoane
învățării mult să vă jucați ,m-am gândit să cu
începem activitatea printru-un numere
joc.
Jocul se numește ,,Ce știi
despre mine ? În perechi
Fiecare dintre voi va primi un
jeton cu un număr.
Veți veni în fața clasei cate 2
elevi .
Fiecare va vorbi despre numărul
care-i aparține, va spune vecinii Elevii raspund
numărului, daca este par sau solicitărilor.
impar, răsturnatul(daca este
cazul)dublul..
Unul dintre elevi va rezolva suma
celor 2 numere iar celălalt
diferența.
La final, vă veți așeza in ordinea
crescătoare a numerelor primite.
Elevii vor rezolva o fisa de lucru.
Le voi distribui floricele cu

10
sarcina de a rezolva adunările sau
scăderile date.
Pe fiecare floare va fi scris Elevii raspund
numele unui personaj secundar solicitărilor
din povești studiate.
(lupul,mama,bunica,iezii,
Fata babei, sora vitregă, mama
vitregă ,cei 7 pitici.
Elevii vor așeza personajele, în
Grădina poveștilor asociind
personajul cu povestea din care
face parte.
Elevii vor rezolva o fișă de lucru.

Asigurarea Se va realiza prin dezlegarea unui Elevii dezleagă Frontal Rebus


retenției. rebus. rebusul
Încheierea Fac aprecieri finale asupra
activității modului în care s-a desfășurat
activitatea.
AVAP Se asigura liniștea și disciplina Elevii se Conversația Frontal
Moment necesare pentru desfășurarea pregătesc pentru
organizatoric optimă a activităților. lecție.
Se pregătesc materialele

11
necesare.
Le voi citi ,,Povestea fluturașul ui Elevii ascultă Frontal
Captarea care si-a pierdut culorile.. povestea
atenției
Enunțarea Azi ,la ora de abilități vom Conversația Frontal
temei realiza un fluturaș pe care la final
in vom așeza in Grădina.
Dirijarea Despre cine este vorba in poveste
învățării ?
Ce a făcut fluturașul?
Desparte in silabe cuvântul
fluturaș.(Clr) Elevii raspund la
Cate silabe are?(Mem) întrebări
Cum poate fi un fluturaș ?
Elevii vor despărți in silabe
fiecare cuvânt rostit ca însușire a Plasmă
fluturașului. model
Prezint planșa model.
Ia uitați-va!
Ce materiale am folosit? Elevii sunt atenți
Cum am lipit hârtia?
Prezint etapele de lucru si modul Explicația
de realizare a lucrării.
Aveți pe masa o coală cu un

12
fluturas.
Pentru început va trebui sa-l
decupați.
Următoarea etapă este aceea de a
rupe bucăți din hârtie creponata Individual
de mărimi diferite si de a le lipi
peste fluturas. Urmăresc etapele
Doar asa el își va recăpăta de realizare.
culorile!
Nu trebuie să avem spații goale
pe planșa.
Bineînțeles ca vom folosi cat
mai multe culori!
Dacă ați înțeles vreau sa-mi
reamintească cineva etapele de Elevii lucrează.
lucru.

Urmăresc daca se respectă pașii


indignați..
Ofer ajutor celor care au nevoie.
Elevii vor interpreta cântecul
Fluturas nu mai ai aripioare..
(MM)
La final elevii vor prezenta

13
lucrările în fața clasei apoi le vor
așeza in Grădina. Elevii prezintă
lucrările.
Încheierea Se fac aprecieri finale si
activității recomandări.

14

S-ar putea să vă placă și