Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 1 – Noţiuni introductive privind dreptul comunitar

1. Planul „Marshall"
2. Constituirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului.
3. Constituirea Comunităţii Economice Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei
Atomice.
4. Condiţiile cerute pentru aderare
5. Modalitati de incetare a calitatii de membru- Retragerea voluntara

Curs 2- Evolutia Uniunii Europene


1. „Criza scaunului gol ’’ vesus „Compromisul de la Luxemburg".
2. Tratatul de fuziune de la Bruxelles
3. Conceptul de ,,piată internă” s i caracterizarea generală a Actului Unic
European
4. Principalele dispozitii ale Tratatului de la Amsterdam
5. Tratatul de la Lisabona- Modificări instituţionale

Curs 3- Izvoarele Dreptului Uniunii Europene


1. Noţiune şi clasificare
2. Tratatele de constituire şi tratatele modificatoare ale Comunităţilor Uniunii Europene
3. Regimul juridic al regulamentelor
4. Ierarhia normelor juridice ale Uniunii Europene
5. Primordialitatea dreptului Uniunii Europene

Curs 4-5 Sistemul institutional al Uniunii Europene


1. Principiile care stau la baza activităţii instituţiilor Uniunii Europene
2. Atribuţiile preşedintelui Consiliului European
3. Comitetele specializate
4. Atributiile Consiliului
5. Presedintele Comisiei Europene
6. Atribuţiile înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate
7. Atribuţiile Comisiei
8. Funcţia de decizie
9. Funcţia de reprezentare

Curs 6-7- Parlamentul European/ Curtea de Justitie

1. Constituire, componenţă
2. Atribuţiile Preşedintelui Parlamentul European
3. Extinderea atributiilor Parlamentului *(prin Tratatale de
baza)
4. Proceduri legislative : Consultarea si cooperarea
5. Atribuţii de control ale Parlamentului: Mediatorul
6. Componenta Curtii de Justitie: Judecatorii
7. Competenta generala a Curtii de Justitie
8. Controlul Curţii de Justiţie asupra respectării drepturilor fundamentale
9. Procedura de judecată: Procedura scrisă
10.Procedura de judecată: Procedura orală

S-ar putea să vă placă și